Kies uw cursus

Een cursus die perfect
bij u aansluit

Kies uw cursus

Altijd een actueel
cursusaanbod en
gerenommeerde docenten

Kies uw cursus

Hoogwaardige cursussen

Welkom bij iuris legal

iuris legal is een professionele cursusorganisatie die hoogwaardige cursussen verzorgt voor de advocatuur en overige juridische academici.

iuris legal is het juiste adres wanneer u uw kennis en vaardigheden als advocaat wilt laten groeien en direct wilt kunnen toepassen in de praktijk. Wij vinden het belangrijk dat een cursus tot in de puntjes verzorgd is en aansluit bij uw behoefte.

Onze cursussen

Wij bieden diverse cursussen aan op verschillende soorten rechtsgebieden. Onze cursussen zijn het resultaat van een nauwe samenwerking met onze raadsleden en docenten. Onze cursussen zijn actueel en gericht op de praktijk.

ONLINE CURSUS
€249.00

Actualiteiten Omgevingsrecht

Actualiteiten Omgevingsrecht In deze cursus behandelt de docent de laatste ontwikkelingen in regelgeving en actuele jurisprudentie op het gebied van het Omgevingsrecht
Lees meer
ONLINE CURSUS
€325.00

Bedrijfsopvolging (civielrechtelijke en fiscale aspecten)

Bedrijfsopvolging (civielrechtelijke en fiscale aspecten) Bedrijfsopvolging is een complex proces waaraan naast emotionele aspecten ook allerlei juridische en fiscale aspecten kleven. In deze cursus gaan de docenten in op de civielrechtelijke en fiscale aspecten van een bedrijfsopvolging. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Civielrechtelijke bedrijfsopvolging – Het nieuwe huwelijksvermogensrecht…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€425.00

Actualiteitencursus echtscheiding (vermogensrechtelijke en fiscale gevolgen)

Actualiteitencursus echtscheiding (vermogensrechtelijke en fiscale gevolgen) Inhoud Echtscheiding brengt het nodige te weeg. Binnen een vaak emotionele periode treden er allerlei civielrechtelijke en fiscale gevolgen op. De docenten gaan in op de gevolgen van echtscheiding in geval van een huwelijksgoederengemeenschap en van huwelijkse voorwaarden. In het fiscale gedeelte zal met…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Actualiteiten Beslag- en executierecht

Actualiteiten Beslag- en executierecht Binnen het executie- en beslagrecht hebben zich de laatste tijd diverse ontwikkelingen voorgedaan. De belangrijkste is de (op 1 oktober 2020 grotendeels in werking tredende) Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€275.00

Actualiteiten vermogensrecht

Actualiteiten vermogensrecht De docent schrijft de afgelopen  20 jaar 1 of 2 keer per jaar de kroniek vermogensrecht voor het Nederlands Juristen Blad en houdt onder meer daarvoor de rechtspraak van de Hoge Raad nauwgezet bij. Tijdens de cursusdag wordt niet alleen aandacht besteed aan de deze rechtspraak die zich…
Lees meer
€275.00

Tuchtrecht Gerechtsdeurwaarders

Actualiteitencursus Tuchtrecht Gerechtsdeurwaarders In de cursus zal worden ingegaan op het procesrecht bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en het Gerechtshof Amsterdam en de jurisprudentie op procesrechtelijk gebied. Daarnaast zal worden ingegaan op de meest actuele en belangwekkende uitspraken van Kamer en Hof in de afgelopen twee jaar. Een aantal spreekwoordelijke “hangijzers”…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€499.00

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen Centraal in deze cursus staat de persoonlijke, civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van besloten en naamloze vennootschappen. Dit thema krijgt door veranderende wetgeving (zie onder meer het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel nr. 34 491, bestuur en toezicht rechtspersonen) en de grote hoeveelheid…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€199.00

Jaarrekening-analyse (opstap-cursus)

Jaarrekening-analyse voor juristen (opstap-cursus) Als jurist zult u zich met name bezig houden met het analyseren en toepassen van wet- en regelgeving en rechtsregels uit de jurisprudentie.  Daarbij kan het voor u van belang zijn, dat u ook kennis hebt over jaarrekeningen. Om van dergelijke ondersteunende informatie goed gebruik te…
Lees meer
€399.00

Actualiteiten Personen- en Familierecht

Actualiteiten Personen- en Familierecht In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, alsmede gezags- en omgangsrecht. De belangrijkste actualiteiten liggen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht (op 1 januari 2018 in werking getreden…
Lees meer
€399.00

WWFT, AVG en het nieuwe UBO-register

WWFT, AVG en het nieuwe UBO-register De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) wordt ook in 2020 weer gewijzigd. Ook wordt in het voorjaar van 2020 het UBO-register ingevoerd. De AVG heeft tot de nodige aanpassingen geleid in uw kantoororganisatie. In deze cursus wordt u op…
Lees meer
€275.00

Tuchtrecht Gerechtsdeurwaarders

Actualiteitencursus Tuchtrecht Gerechtsdeurwaarders In de cursus zal worden ingegaan op het procesrecht bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en het Gerechtshof Amsterdam en de jurisprudentie op procesrechtelijk gebied. Daarnaast zal worden ingegaan op de meest actuele en belangwekkende uitspraken van Kamer en Hof in de afgelopen twee jaar. Een aantal spreekwoordelijke “hangijzers”…
Lees meer
€399.00

Actualiteiten Jeugdrecht (civiel- en strafrecht)

In de cursus Actualiteiten Jeugdrecht (civiel- en strafrecht) wordt ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving, beleid en rechtspraak op het terrein van het ouderlijk gezag en de voogdij, de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdhulp (incl. gesloten jeugdhulp) en op het terrein van het jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht en het penitentiair jeugdrecht.…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€275.00

Corona in het contracten- en aansprakelijkheidsrecht

Corona in het contracten- en aansprakelijkheidsrecht Tijdens deze cursus besteedt de docent aandacht aan het wettelijk kader waarbinnen juridische  problemen die gerelateerd zijn aan Corona vraagstukken kunnen worden opgelost. Naar de mening van de docent, is het wettelijk kader hier wellicht niet genoeg op toegesneden en zal veelal creatief en…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€275.00

Actualiteiten vermogensrecht

Actualiteiten vermogensrecht De docent schrijft de afgelopen  20 jaar 1 of 2 keer per jaar de kroniek vermogensrecht voor het Nederlands Juristen Blad en houdt onder meer daarvoor de rechtspraak van de Hoge Raad nauwgezet bij. Tijdens de cursusdag wordt niet alleen aandacht besteed aan de deze rechtspraak die zich…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Verdelen en verrekenen bij echtscheiding

Huwelijksvermogensrecht: verrekenen en verdelen Scheiden …..en het vermogen dan? Al geruime tijd is een zoektocht gaande naar oplossingen voor de “vechtscheidingsproblematiek”. De aandacht voor de schadelijke gevolgen ervan voor de kinderen staat hierbij centraal. Bij deze voorstellen lijkt in het geheel geen aandacht te zijn voor de vermogensrechtelijke afwikkeling van een…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht In deze veel gevraagde cursus zullen  procesrechtelijke actualiteiten van de laatste twaalf maanden aan de orde komen. Dit kunnen nieuwe wendingen in jurisprudentie, wetgeving of literatuur zijn, maar ook de vaste jurisprudentie, die voor de rechtshelper dagelijks actueel is, komt aan bod.  De praktische bruikbaarheid voor de…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Actualiteiten Beslag- en executierecht

Actualiteiten Beslag- en executierecht Binnen het executie- en beslagrecht hebben zich de laatste tijd diverse ontwikkelingen voorgedaan. De belangrijkste is de (op 1 oktober 2020 grotendeels in werking tredende) Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening…
Lees meer

Beoordelingen

X