Kies uw cursus

Een cursus die perfect
bij u aansluit

Kies uw cursus

Altijd een actueel
cursusaanbod en
gerenommeerde docenten

Kies uw cursus

Hoogwaardige cursussen

Welkom bij iuris legal

iuris legal is een professionele cursusorganisatie die hoogwaardige cursussen verzorgt voor de advocatuur en overige juridische academici.

iuris legal is het juiste adres wanneer u uw kennis en vaardigheden als advocaat wilt laten groeien en direct wilt kunnen toepassen in de praktijk. Wij vinden het belangrijk dat een cursus tot in de puntjes verzorgd is en aansluit bij uw behoefte.

Onze cursussen

Wij bieden diverse cursussen aan op verschillende soorten rechtsgebieden. Onze cursussen zijn het resultaat van een nauwe samenwerking met onze raadsleden en docenten. Onze cursussen zijn actueel en gericht op de praktijk.

ONLINE CURSUS
€299.00

Actualiteiten Arbeidsrecht (22-06-2021)

Actualiteiten Arbeidsrecht In 240 minuten helemaal up to date: dat is Actualiteiten Arbeidsrecht bij iuris legal. Onder de bezielende leiding van Prof.mr.dr. A.R. (Ruben) Houweling wordt u in vier uur tijd de highlights van het arbeidsrecht anno 2021 bijgebracht. Aan bod komen onder meer: Uitleg vervaltermijn ontslagrecht (Hoge Raad ABN…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Arbeidsrecht in tijden van (Corona)crises (27-05-2021)

Arbeidsrecht in tijden van (Corona)crises Onder druk, wordt alles vloeibaar. Ook het (arbeids)recht? Tijdens deze cursus staan we stil bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het arbeidsrecht in tijdens van crises. Welke spelregels gelden voor wijziging van primaire arbeidsvoorwaarden? Mag je van werknemers in een crisis meer verwachten (andere werkzaamheden,…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

Aansprakelijkheid & ondernemingsrecht (24-06-2021)

Aansprakelijkheid & ondernemingsrecht Het meest relevant voor de praktijk van het Aansprakelijkheidsrecht zijn de vraagstukken naar onrechtmatigheid en de gevolgen die daaraan verbonden kunnen zijn. Een zeer moeilijk terrein is het alloceren van de schadegevolgen aan het (vermeende) onrechtmatig handelen. Met name concrete toepassing hiervan in de praktijk is lastig.…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

Actualiteiten Vermogensrecht (09-06-2021)

Actualiteiten Vermogensrecht De cursus ‘Actualiteiten Vermogensrecht’ valt uiteen in drie delen: een deel Aansprakelijkheidsrecht, een deel Verbintenissenrecht en een deel goederenrecht. Docent Edwin van Wechem bespreekt in deze delen ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie met nadruk op de ontwikkelingen in de Hoge Raad arresten. Het is immers altijd een beetje…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

Opstellen en beoordelen van contracten: leren exonereren (25-05-2021)

Opstellen en beoordelen van contracten: leren exonereren Voor een goed begrip van het Contractenrecht is inzicht nodig in theorie en vooral de praktijk. In het webinar ‘Contracten maken en beoordelen’ bespreekt docent Edwin van Wechem aan de hand van de theorie een aantal clausules en spitst daarna toe op de…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Contracteren en bewijsrecht (bewijs verdiept) / 11-05-2021

Contracteren en bewijsrecht (bewijs verdiept) De regels van het bewijsrecht zijn niet moeilijk. Bij de toepassing van die regels stuit men echter vaak op problemen. Het is dan ook van belang om veel te oefenen met de toepassing van de regels. Aan de hand van een korte bespreking van de facetten…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

De Mondelinge Behandeling (23-04-2021)

De Mondelinge Behandeling (nieuw rv) De Mondelinge Behandeling is het hart van de civiele procedure. Met recente wetswijzigingen beoogt de wetgever nog meer een doelmatige en volledige behandeling van de vordering of het verzoek tijdens de mondelinge behandeling te bevorderen. Ook de Hoge Raad benadrukt dit in vele recente arresten…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

Vaststellingsovereenkomst (21-04-2021)

De vaststellingsovereenkomst De vaststellingsovereenkomst wordt vaak gesloten en heeft een zweem van onaantastbaarheid om zich. Er is dan ook een volledige afdeling aan gewijd in het BW. Er zitten echter aan het gebruik van dit type overeenkomst vele mitsen en maren. Er komt veel techniek bij kijken om de aard…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Arbeidsrecht in tijden van (Corona)crises (27-05-2021)

Arbeidsrecht in tijden van (Corona)crises Onder druk, wordt alles vloeibaar. Ook het (arbeids)recht? Tijdens deze cursus staan we stil bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het arbeidsrecht in tijdens van crises. Welke spelregels gelden voor wijziging van primaire arbeidsvoorwaarden? Mag je van werknemers in een crisis meer verwachten (andere werkzaamheden,…
Lees meer
€399.00

Actualiteiten Ondernemingsrecht

Actualiteiten Ondernemingsrecht Tijdens deze cursus zal Mr. G.C. Makkink het thema ‘Procederen bij de Ondernemingskamer’ behandelen. Daarbij zullen onder andere de praktische aspecten, (actualiteiten) enquêterecht en het medezeggenschapsrecht aan bod komen. Prof. Mr. J.M. de Jongh zal de onderwerpen belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang uitdiepen. Centraal staat de verhouding tussen de wettelijke regeling…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

WWFT en het nieuwe UBO-register (07-05-2021)

WWFT en het nieuwe UBO-register Vanaf 27 september 2020 is het UBO-register in Nederland operationeel. Elke nieuwe entiteit moet alle uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) registreren om een inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel te ontvangen. Bestaande rechtspersonen en personenvennootschappen hebben nog ruim de tijd om hun UBO’s te registreren. In deze…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Actualiteiten Arbeidsrecht (22-06-2021)

Actualiteiten Arbeidsrecht In 240 minuten helemaal up to date: dat is Actualiteiten Arbeidsrecht bij iuris legal. Onder de bezielende leiding van Prof.mr.dr. A.R. (Ruben) Houweling wordt u in vier uur tijd de highlights van het arbeidsrecht anno 2021 bijgebracht. Aan bod komen onder meer: Uitleg vervaltermijn ontslagrecht (Hoge Raad ABN…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€199.00

Het coronavirus en het contractenrecht

Het coronavirus en het contractenrecht: als de uitvoering van de overeenkomst (te) bezwaarlijk wordt…… Het coronavirus zet contracten onder druk. Niet door een (laakbare) handeling van een der partijen maar door een ‘van buiten’ komende oorzaak. Het coronavirus is het ultieme overmachtsfeit. Dit roept acute en indringende vragen op. Hoe…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Wijzigen en beëindigen van overeenkomsten (18-05-2021)

Wijzigen en beëindigen van overeenkomsten De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten – meestal via duurovereenkomsten. Dat maakt vanzelf de vraag actueel: hoe kan een overeenkomst worden beëindigd? En: hoe kan zij worden gewijzigd? Elke overeenkomst is immers een ‘momentopname’: gedurende de looptijd ontstaat vaak behoefte aan een andere contractinhoud of zelfs…
Lees meer
€399.00

Actualiteiten Verplichte Zorgwetten

Actualiteiten Verplichte Zorgwetten Tijdens deze cursus wordt u meegenomen in de wereld van de gedwongen psychiatrische zorg. De wetten verplichte ggz, zorg en dwang en forensische zorg zullen uitgebreid worden besproken. Daarbij zal de recente jurisprudentie worden betrokken. Ook wordt u ingeleid in het fenomeen psychische stoornis en hoort u…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

Huwelijkse voorwaarden (10-05-2021)

Huwelijkse voorwaarden De eerste vraag die tijdens deze cursus aan de orde komt is: waarom huwelijkse voorwaarden? Is die stap gezet dan is de vraag: welke huwelijkse voorwaarden? Zijn er eenmaal huwelijkse voorwaarden dan is de vraag: hoe gaan we er mee om tijdens het huwelijk, bij scheiding en overlijden?…
Lees meer

Beoordelingen