All Courses

1-9 van 42 resultaten getoond
ONLINE CURSUS
€425.00

Actualiteitencursus echtscheiding (vermogensrechtelijke en fiscale gevolgen)

Actualiteitencursus echtscheiding (vermogensrechtelijke en fiscale gevolgen) Inhoud Echtscheiding brengt het nodige te weeg. Binnen een vaak emotionele periode treden er allerlei civielrechtelijke en fiscale gevolgen op. De docenten gaan in op de gevolgen van echtscheiding in geval van een huwelijksgoederengemeenschap en van huwelijkse voorwaarden. In het fiscale gedeelte zal met…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Actualiteiten Beslag- en executierecht

Actualiteiten Beslag- en executierecht Binnen het executie- en beslagrecht hebben zich de laatste tijd diverse ontwikkelingen voorgedaan. De belangrijkste is de (op 1 oktober 2020 grotendeels in werking tredende) Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€275.00

Actualiteiten vermogensrecht

Actualiteiten vermogensrecht De docent schrijft de afgelopen  20 jaar 1 of 2 keer per jaar de kroniek vermogensrecht voor het Nederlands Juristen Blad en houdt onder meer daarvoor de rechtspraak van de Hoge Raad nauwgezet bij. Tijdens de cursusdag wordt niet alleen aandacht besteed aan de deze rechtspraak die zich…
Lees meer
€399.00

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht in deze cursus zullen procesrechtelijke actualiteiten van het afgelopen jaar aan de orde komen. De docenten geven u een goed en helder overzicht van de belangrijkste en meest actuele procesrechtelijke jurisprudentie. Besproken wordt in ieder geval het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht. De praktische bruikbaarheid voor de dagelijkse…
Lees meer
€299.00

Gedrags- en tuchtrecht voor het notariaat

Gedrags- en tuchtrecht voor het notariaat In toenemende mate worden (kandidaat)notarissen geconfronteerd met tuchtklachten. Hoe kunt u als (kandidaat)notaris voldoen aan alle verplichtingen die van u als professional worden verwacht en daarmee de onpartijdigheid, integriteit, kwaliteit, zorgvuldigheid en rechtszekerheid behouden? Want houdt u zich niet aan de regels en de normen dan…
Lees meer
€275.00

Tuchtrecht Gerechtsdeurwaarders

Actualiteitencursus Tuchtrecht Gerechtsdeurwaarders In de cursus zal worden ingegaan op het procesrecht bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en het Gerechtshof Amsterdam en de jurisprudentie op procesrechtelijk gebied. Daarnaast zal worden ingegaan op de meest actuele en belangwekkende uitspraken van Kamer en Hof in de afgelopen twee jaar. Een aantal spreekwoordelijke “hangijzers”…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€450.00

Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer

Actuele ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak inzake het Ondernemingsrecht en Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer In het onderdeel Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer wordt aandacht besteed aan de praktische aspecten van procederen bij de Ondernemingskamer. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal actuele ontwikkelingen in het enquêterecht (waaronder ontvankelijkheidsvereisten en de…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€325.00

Actualiteiten Goederen- en zekerhedenrecht

Actualiteiten Goederen- en zekerhedenrecht Het goederenrecht staat niet stil. De voorbije jaren zijn op diverse terreinen ontwikkelingen te signaleren die het bespreken meer dan waard zijn. Beide docenten bezitten een gebleken uitmuntende kennis van dit deel van het privaatrecht. De onderwerpen die tijdens deze vier-urige cursus aan de orde komen…
Lees meer
€499.00

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen Centraal in deze cursus staat de persoonlijke, civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van besloten en naamloze vennootschappen. Dit thema krijgt door veranderende wetgeving (zie onder meer het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel nr. 34 491, bestuur en toezicht rechtspersonen) en de grote hoeveelheid…
Lees meer
X