All Courses

1-9 van 23 resultaten getoond
ONLINE CURSUS
€299.00

Actualiteiten Arbeidsrecht (22-06-2021)

Actualiteiten Arbeidsrecht In 240 minuten helemaal up to date: dat is Actualiteiten Arbeidsrecht bij iuris legal. Onder de bezielende leiding van Prof.mr.dr. A.R. (Ruben) Houweling wordt u in vier uur tijd de highlights van het arbeidsrecht anno 2021 bijgebracht. Aan bod komen onder meer: Uitleg vervaltermijn ontslagrecht (Hoge Raad ABN…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Arbeidsrecht in tijden van (Corona)crises (27-05-2021)

Arbeidsrecht in tijden van (Corona)crises Onder druk, wordt alles vloeibaar. Ook het (arbeids)recht? Tijdens deze cursus staan we stil bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het arbeidsrecht in tijdens van crises. Welke spelregels gelden voor wijziging van primaire arbeidsvoorwaarden? Mag je van werknemers in een crisis meer verwachten (andere werkzaamheden,…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

Aansprakelijkheid & ondernemingsrecht (24-06-2021)

Aansprakelijkheid & ondernemingsrecht Het meest relevant voor de praktijk van het Aansprakelijkheidsrecht zijn de vraagstukken naar onrechtmatigheid en de gevolgen die daaraan verbonden kunnen zijn. Een zeer moeilijk terrein is het alloceren van de schadegevolgen aan het (vermeende) onrechtmatig handelen. Met name concrete toepassing hiervan in de praktijk is lastig.…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

Actualiteiten Vermogensrecht (09-06-2021)

Actualiteiten Vermogensrecht De cursus ‘Actualiteiten Vermogensrecht’ valt uiteen in drie delen: een deel Aansprakelijkheidsrecht, een deel Verbintenissenrecht en een deel goederenrecht. Docent Edwin van Wechem bespreekt in deze delen ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie met nadruk op de ontwikkelingen in de Hoge Raad arresten. Het is immers altijd een beetje…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

Opstellen en beoordelen van contracten: leren exonereren (25-05-2021)

Opstellen en beoordelen van contracten: leren exonereren Voor een goed begrip van het Contractenrecht is inzicht nodig in theorie en vooral de praktijk. In het webinar ‘Contracten maken en beoordelen’ bespreekt docent Edwin van Wechem aan de hand van de theorie een aantal clausules en spitst daarna toe op de…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Contracteren en bewijsrecht (bewijs verdiept) / 11-05-2021

Contracteren en bewijsrecht (bewijs verdiept) De regels van het bewijsrecht zijn niet moeilijk. Bij de toepassing van die regels stuit men echter vaak op problemen. Het is dan ook van belang om veel te oefenen met de toepassing van de regels. Aan de hand van een korte bespreking van de facetten…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

De Mondelinge Behandeling (23-04-2021)

De Mondelinge Behandeling (nieuw rv) De Mondelinge Behandeling is het hart van de civiele procedure. Met recente wetswijzigingen beoogt de wetgever nog meer een doelmatige en volledige behandeling van de vordering of het verzoek tijdens de mondelinge behandeling te bevorderen. Ook de Hoge Raad benadrukt dit in vele recente arresten…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

Vaststellingsovereenkomst (21-04-2021)

De vaststellingsovereenkomst De vaststellingsovereenkomst wordt vaak gesloten en heeft een zweem van onaantastbaarheid om zich. Er is dan ook een volledige afdeling aan gewijd in het BW. Er zitten echter aan het gebruik van dit type overeenkomst vele mitsen en maren. Er komt veel techniek bij kijken om de aard…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Actualiteiten Huurrecht: woon- en bedrijfsruimte (28-04-2021)

Actualiteiten Huurrecht: woon- en bedrijfsruimte (inclusief Corona-impact) Het huurrecht is voortdurend in beweging en actuele rechtspraak blijft van belang. Tijdens deze cursus komen de laatste stand van zaken aan bod. Zowel huurrecht bedrijfsruimte als huurrecht woonruimte komen aan bod. De Wet Doorstroom Huurmarkt heeft veel onrust veroorzaakt en ook op…
Lees meer