All Courses

1-9 van 21 resultaten getoond
€199.00

Arbeidsrecht in crisistijd (Corona Pandemie)

Arbeidsrecht in crisistijd (Corona Pandemie) De Corona-crisis heeft niet alleen de maatschappij op zijn kop gezet, maar ook de arbeidsmarkt en daarmee het arbeidsrecht. In deze online cursus  zullen de gevolgen die de crisis heeft voor het arbeidsrecht worden besproken door prof. Gerrard Boot. Hij zal ingaan op de regelingen…
Lees meer
€199.00

Het coronavirus en het contractenrecht

Het coronavirus en het contractenrecht: als de uitvoering van de overeenkomst (te) bezwaarlijk wordt…… Het coronavirus zet contracten onder druk. Niet door een (laakbare) handeling van een der partijen maar door een ‘van buiten’ komende oorzaak. Het coronavirus is het ultieme overmachtsfeit. Dit roept acute en indringende vragen op. Hoe…
Lees meer
€199.00

Actualiteiten AVG en UAVG (Corona Pandemie)

Actualiteiten AVG en UAVG (Corona Pandemie) In deze cursus gaat prof. mr. G-J. (Gerrit-Jan) Zwenne in op actuele vragen over de toepassing en werking van de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG. Veel gaat over de Corona Pandemie. Wat mag en wat mag niet als het gaat om…
Lees meer
€299.00

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht In deze veel gevraagde cursus zullen  procesrechtelijke actualiteiten van de laatste twaalf maanden aan de orde komen. Dit kunnen nieuwe wendingen in jurisprudentie, wetgeving of literatuur zijn, maar ook de vaste jurisprudentie, die voor de rechtshelper dagelijks actueel is, komt aan bod.  De praktische bruikbaarheid voor de…
Lees meer
€399.00

Actualiteiten Vermogensrecht

Actualiteiten Vermogensrecht Tijdens de cursus zal de docent, die ook dit jaar weer de NJB kroniek stand van het vermogensrecht – mede –  voor zijn rekening heeft genomen recente Hoge raad arresten bespreken. Thema’s, die aan de orde komen zijn, wijze van toetsing van algemene voorwaarden, verzuim, het fatale karakter…
Lees meer
€399.00

Zorgplichten in het vermogensrecht

Zorgplichten in het vermogensrecht Het is een hot item in het Vermogensrecht: zorgplichten. Natuurlijks zijn er de bijzondere bancaire zorgplichten die voortdurend de nationale kranten halen. Er is de aansprakelijkheid voor de libor-affaire, het (gebrekkige) toezicht van de DNB tijdens de kredietcrisis. Er is de controlerende en de certificerende overheid…
Lees meer
€399.00

Actualiteiten Strafrecht (inclusief strafprocesrecht)

Actualiteiten Strafrecht Als advocaat wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het strafrecht. Met deze cursus ben je in een dag weer helemaal up-to-date. Twee ervaren docenten uit de praktijk en de wetenschap brengen je op een onderhoudende wijze de hoogte van de laatste ontwikkelingen…
Lees meer
€399.00

Wijzigen en beëindigen van overeenkomsten

Wijzigen en beëindigen van overeenkomsten De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten – meestal via duurovereenkomsten. Dat maakt vanzelf de vraag actueel: hoe kan een overeenkomst worden beëindigd? En: hoe kan zij worden gewijzigd? Elke overeenkomst is immers een ‘momentopname’: gedurende de looptijd ontstaat vaak behoefte aan een andere contractinhoud of zelfs…
Lees meer
€399.00

WWFT, AVG en het nieuwe UBO-register

WWFT, AVG en het nieuwe UBO-register De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) wordt ook in 2020 weer gewijzigd. Ook wordt in het voorjaar van 2020 het UBO-register ingevoerd. De AVG heeft tot de nodige aanpassingen geleid in uw kantoororganisatie. In deze cursus wordt u op…
Lees meer
X