All Courses

1-9 van 36 resultaten getoond
€450.00

Actualiteiten Ondernemingsrecht en Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer

Actuele ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak inzake het Ondernemingsrecht en Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer In het onderdeel Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer wordt aandacht besteed aan de praktische aspecten van procederen bij de Ondernemingskamer. Daarnaast wordt in gegaan op een aantal actuele ontwikkelingen in het enquêterecht (waaronder ontvankelijkheidsvereisten en…
Lees meer
€325.00

WWFT en het nieuwe UBO-register 17/11/2020

WWFT en het nieuwe UBO-register In deze cursus wordt u volledig op de hoogte gebracht van de laatste wijzigingen op het gebied van anti-witwassen en terrorismefinanciering. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is gewijzigd in mei van dit jaar en zal opnieuw wijzigen vanaf 27…
Lees meer
€450.00

Actualiteiten Goederen- en zekerhedenrecht

Actualiteiten Goederen- en zekerhedenrecht Het goederenrecht staat niet stil. De voorbije jaren zijn op diverse terreinen ontwikkelingen te signaleren die het bespreken meer dan waard zijn. Beide docenten bezitten een gebleken uitmuntende kennis van dit deel van het privaatrecht. De onderwerpen die tijdens deze vier-urige cursus aan de orde komen…
Lees meer
€499.00

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen Centraal in deze cursus staat de persoonlijke, civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van besloten en naamloze vennootschappen. Dit thema krijgt door veranderende wetgeving (zie onder meer het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel nr. 34 491, bestuur en toezicht rechtspersonen) en de grote hoeveelheid…
Lees meer
€399.00

Jaarrekening-analyse (opstap-cursus)

Jaarrekening-analyse voor juristen (opstap-cursus) Als jurist zult u zich met name bezig houden met het analyseren en toepassen van wet- en regelgeving en rechtsregels uit de jurisprudentie.  Daarbij kan het voor u van belang zijn, dat u ook kennis hebt over jaarrekeningen. Om van dergelijke ondersteunende informatie goed gebruik te…
Lees meer
€399.00

Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Actualiteiten Aanbestedingsrecht Nu de Aanbestedingswet niet op korte termijn zal wijzigen, is het belang van de rechtspraak voor het aanbestedingsrecht toegenomen. Dat geldt zowel voor de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie als de rechtspraak van de nationale rechter.  Daarnaast zijn de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts van…
Lees meer
€399.00

Cursus Actualiteiten Arbeidsrecht

Actualiteiten Arbeidsrecht Onder de bezielende leiding van Gerrard Boot en Ruben Houweling wordt u in een dag helemaal bijgepraat over de meest belangwekkende ontwikkelingen op het terrein van het arbeidsrecht. Uiteraard wordt de eerste Corona-jurisprudentie, alsmede de i-grond-toewijzingen met u gedeeld. Maar ook onderwerpen als billijke vergoeding (New Hairstyle II…
Lees meer
€399.00

Actualiteiten Verplichte Zorgwetten

Actualiteiten Verplichte Zorgwetten Tijdens deze cursus wordt u meegenomen in de wereld van de gedwongen psychiatrische zorg. De wetten verplichte ggz, zorg en dwang en forensische zorg zullen uitgebreid worden besproken. Daarbij zal de recente jurisprudentie worden betrokken. Ook wordt u ingeleid in het fenomeen psychische stoornis en hoort u…
Lees meer
€399.00

Actualiteiten Strafrecht en strafvordering

Actualiteiten Strafrecht en strafvordering In deze op de praktijk afgestemde cursus voor ervaren strafrechtadvocaten komen als hoofdonderwerpen Strafrecht & Strafvordering aan de orde. Aan de hand van actuele jurisprudentie (2019-2020) van de Hoge Raad, het EHRM en het HvJEU worden veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in het strafrecht en -procesrecht besproken…
Lees meer
X