All Courses

1-9 van 58 resultaten getoond
ONLINE CURSUS
€249.00

WWFT en het nieuwe UBO-register (18-02-2022)

WWFT en het nieuwe UBO-register Uiterlijk 25 maart 2022 moeten alle rechtsperson en personenvennootschappen hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) in het UBO-register in Nederland inschrijven. Elke nieuwe entiteit moet alle UBO’s registreren om een inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel te ontvangen. In deze cursus komen alle actuele wijzigingen van de…
Lees meer
€499.00

Actualiteiten Ondernemingsrecht en Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer (20-05-2022)

Actuele ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak inzake het Ondernemingsrecht en Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer In het onderdeel Actuele ontwikkelingen inzake het Ondernemingsrecht gaat de aandacht uit naar de herzieningen van Boek 2 BW die onder meer gevolgen hebben voor: de stichting en haar bestuurders, het beloningsbeleid, de wettelijke bedenktijd…
Lees meer
€225.00

Roladministratie voor juridisch secretaresses en ondersteuners (21-04-2022)

Roladministratie voor juridisch secretaresses en ondersteuners Voor zowel de rechtbank als het gerechtshof zijn per 1 oktober 2019 de nieuwe landelijke procesreglementen voor civiele dagvaardingszaken in werking getreden. Het procesreglement voor het gerechtshof is daarna per 1 augustus 2020 en 1 april 2021 aangepast. Weet u hoe u de reglementen…
Lees meer
€299.00

Actualiteiten Aanbestedingsrecht (10-05-2022)

Actualiteiten Aanbestedingsrecht Nu de Aanbestedingswet niet op korte termijn zal wijzigen, is het belang van de rechtspraak voor het aanbestedingsrecht toegenomen. Dat geldt zowel voor de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie als de rechtspraak van de nationale rechter. Daarnaast zijn de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts van…
Lees meer
€355.00

Testamenten anno 2022 (08-04-2022)

Testamenten anno 2022 In deze cursus zullen de gebroeders Schols ‘alle’ actuele testamentaire clausules en testamentaire varianten de revue laten passeren en zal vooral op het hoe en waarom van een en ander ingegaan worden, zowel theoretisch als praktisch. Denk hierbij aan: de Quasi-wettelijke verdeling, het tweetrapstestament, het afvullegaat, de…
Lees meer
€299.00

Actualiteiten financiering, zekerheden en insolventie (15-06-2022)

Actualiteiten financiering, zekerheden en insolventie Tijdens de cursus wordt de recente jurisprudentie op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie diepgaand en interactief behandeld en worden de gevolgen van uitspraken voor de praktijk besproken. Dit jurisprudentiecollege wordt afgewisseld met enkele praktijkcasussen die de deelnemers in onderling overleg bestuderen en die…
Lees meer
€350.00

Basiscursus AVG & UAVG (22-11-2022)

Basiscursus AVG & UAVG (inclusief de praktische toepassing) Er zijn veel misverstanden over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet (UAVG). Er zijn gedetailleerdere verplichtingen voor ‘verwerkingsverantwoordelijken’ en ‘verwerkers’ en veel vergaande rechten voor ‘betrokkenen’ of ‘datasubjects’. Verder zijn er nogal wat formaliteiten, privacy-impact-assessments en documentatieverplichtingen, verplichte functionarissen voor…
Lees meer
€299.00

Ontwikkelingen in de Privacywetgeving (AVG/UAVG) (17-05-2022)

Ontwikkelingen in de Privacywetgeving (AVG/UAVG) In deze cursus gaat de docent in op actuele vragen over de toepassing en werking van de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG. Veel gaat over de Corona Pandemie. Wat mag en wat mag niet als het gaat om het gebruik van persoonsgegevens in…
Lees meer
€299.00

Actualiteiten Vermogensrecht (23-11-2022)

Actualiteiten Vermogensrecht De cursus ‘Actualiteiten Vermogensrecht’ valt uiteen in drie delen: een deel Aansprakelijkheidsrecht, een deel Verbintenissenrecht en een deel goederenrecht. Docent Edwin van Wechem bespreekt in deze delen ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie met nadruk op de ontwikkelingen in de Hoge Raad arresten. Het is immers altijd een beetje…
Lees meer