privacy statement

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van iuris legal. Via deze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens er precies worden verzameld bij gebruik van onze website.

iuris legal is zich ervan bewust dat de bescherming van uw persoonsgegevens van essentieel belang is. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening van iuris legal worden persoonsgegevens vastgelegd die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst of dienstverlening. De persoonsgegevens zullen door iuris legal niet aan derden worden verstrekt.

Cookies

iuris legal maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tesktbestandje dat bij bezoek aan onze website wordt geplaatst op uw harde schijf. Het doel van een cookie is de website helpen te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Het is dan mogelijk om de website en eventuele advertenties op uw voorkeuren af te stemmen. In de browser kunnen cookies altijd buiten werking worden gesteld, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan wel zijn dat bepaalde onderdelen minder (of niet meer) toegankelijk zijn.

Doeleinden

iuris legal verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij hiervoor toestemming is verkregen.

Aanpassen/ uitschrijven

Indien u uw gegevens aan wilt passen of uit onze bestanden wil laten halen, kunt u hierover een mail versturen naar info@iurislegal.nl

Daarnaast krijgt u bij iedere mailing de gelegenheid om u af te melden voor de nieuwsbrief.