Docenten

Alexander Labohm

Mr. A.N. Labohm is senior-raadsheer in de familiekamer van het Gerechtshof Den Haag en een zeer ervaren spreker

Mr. A.J.J.G. (Arlette) Schijns

Arlette Schijns treedt als advocaat op voor slachtoffers en nabestaanden van verkeersmisdrijven, en ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Ook behartigt zij de belangen van slachtoffers in zaken van medische aansprakelijkheid, verkeers- en arbeidsongevallen. Naast haar praktijk verricht zij promotieonderzoek aan de VU naar verbetering van de mogelijkheden van schadeverhaal voor slachtoffers van misdrijven. Zij publiceert en doceert veel op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, letselschaderecht en de vordering benadeelde partij in het strafproces. Ook bekleedt Arlette een aantal bestuursfuncties, onder meer bij de Stichting Grotius Academie en de Nederlandse Juristen Vereniging, en is zij redacteur van het Tijdschrift Vergoeding Personenschade (TVP).

Prof. mr. dr. A. (Arvin) Kolder

Prof. mr. dr. A. (Arvin) Kolder, advocaat bij Kolder Vorsselman Advocaten te Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Personenschade aan de Rijksuniversiteit Groningen. Arvin Kolder combineert zijn werkzaamheden in de advocatuur op het gebied van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht met het geven van onderwijs en het doen van onderzoek. In mei 2018 is hij aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op zijn onderzoek naar de risicoaansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker van roerende zaken, opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren (art. 6:173, 174, 175, 179 en 181 BW). Aan diezelfde universiteit is hij per 1 januari 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar Personenschade. Arvin is mede-oprichter en participant van het Gronings Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade (GCAS) en redactielid van de tijdschriften AV&S, TVP en JA.

Mr. Bas Martens

Mr. Bas Martens is strafrechtadvocaat bij Delissen Martens advocaten in Den Haag en oud-deken van de Haagse Orde van Advocaten Hij is docent op het gebied van de anti-witwasregelgeving en het gedragsrecht voor advocaten. Bas adviseert en begeleidt advocaten op het gebied van hun kantoororganisatie en bij tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke problemen. Hij geeft leiding aan de secties Strafrecht en Militair recht van Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs Mediation in Den Haag (www.delissenmartens.nl). In de samenwerking met Suzanne Hendrickx adviseert hij advocatenkantoren bij het opzetten van hun risicomanagement, compliance-en audit structuur.

Mr. drs. B.M.M. (Berend) Reuder

Berend Reuder is partner in de praktijkgroep Mededinging & Gereguleerde Markten van Stek Advocaten in Amsterdam. Berend is gespecialiseerd in Nederlands, Europees en Curaçaos mededingingsrecht, alsmede consumentenbeschermingsrecht en wet- en regelgeving betreffende Foreign Direct Investment (FDI) screening. Zijn mededingingsrechtelijke expertise omvat fusietoezicht, het kartelverbod, het verbod op misbruik van machtspositie en staatssteun. Zijn expertise op het gebied van fusietoezicht omvat zowel meldingsprocedures als boeteprocedures wegens niet (tijdig) melden van een transactie (gun jumping). Ten aanzien van de kartel- en misbruikverboden behelst zijn expertise onder meer compliance vraagstukken, onaangekondigde inspecties, clementie en boeteprocedures. Hij vertegenwoordigt cliënten voor zowel de civielrechtelijke als de bestuursrechtelijke instanties. Berend studeerde zowel Economie (2004) als Rechten (2006) en werkte voor zijn overstap naar Stek als advocaat op de unit EU & Competition van Houthoff. Hij publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften en is redacteur van de mededingingsrechtelijke handboeken European Competition Law (Edward Elgar) en Nederlands Mededingingsrecht (Kluwer).

Prof. mr. dr. B.M.E.M. (Bernard) Schols

Prof. mr. dr. Bernard Schols is thans als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Notarieel recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate planning. Hij is gepromoveerd (2007) op de 'sterren' van de executeur. Hij was notaris te Nijmegen en rechter(-plv) bij de rechtbank Arnhem. Hij schreef voor de KNB preadviezen over de legitieme portie (2006) en de verdeling (2012). Mede van zijn hand verscheen ook het populaire boek 'Voorkom ruzie bij de kist'. Als deskundige beantwoordt hij vragen op het gebied van schenken en erven in het weekblad Elsevier.

Mr. dr. B. Snijder-Kuipers

mr. dr. B. Snijder-Kuipers is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, universitair docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en fellow OnderzoekCentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert regelmatig over de WWFT en verzorgt lezingen over dit onderwerp

Mr. C.C. (Callista) Meijer

Na het voltooien van de studie rechtsgeleerdheid in 1985 werd mr. Meijer benoemd tot rechterlijk ambtenaar in opleiding. In dat kader was zij gedurende periodes van steeds twee jaar werkzaam als griffier en als officier en justitie. In haar buitenstage was zij werkzaam als bedrijfsjurist bij KLM. Na voltooiing van de raio-opleiding is zij werkzaam gebleven bij KLM, waar zij in 1995 tot Dept. General Counsel werd benoemd. Sedert 1997 was zij daarnaast rechter-plv in Den Haag. In 2000 koos mr. Meijer ervoor haar loopbaan voort te zetten in de internationale advocatuur. Tot 2010 was zij werkzaam als advocaat mededingingsrecht, laatstelijk bij Allen & Overy LLP. Sedert 2010 is mr. Meijer raadsheer bij het gerechtshof te Amsterdam (handelssector). Per medio 2019 is zij als senior raadsheer verbonden aan de Ondernemingskamer.

Mr. C. Dekker

(oud) Strafrechtadvocaat te Amsterdam. Studie aan de GU (UvA) te Amsterdam. Bestuursrechtelijke afstudeerrichting en voorbestemd voor werk in het openbaar bestuur. Als advocaat beëdigd in 1984. Kantoorhoudend in Amsterdam, Breda en weer in Amsterdam. Van bestuursrechtelijke zaken naar (grote) strafzaken. In z’n vrije tijd bezig met het schrijven van (wandel)boeken over (oude) veeroutes in en door Spanje.

Prof. mr. C.C. (Cees) van Dam

Cees van Dam is hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, de Rotterdam School of Management en King’s College London. In 2020 verscheen de derde druk van zijn handboek Aansprakelijkheidsrecht (Boom juridisch), dat het volledige buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht omvat. Hij publiceert en adviseert regelmatig over vragen van aansprakelijkheid en schadevergoeding.

Prof. mr. N.E.D. Faber Faber

Prof. mr. N.E.D. Faber is hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is gespecialiseerd in het recht inzake financiering, zekerheden en insolventie. Faber is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ‘s-Gravenhage en senior advisor bij Clifford Chance.

Prof. dr. mr. G.J. Zwenne

Prof. dr. mr. G.J. Zwenne werd in 2011 benoemd tot hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden. Hij houdt zich vooral bezig met de toepassing en werking van de privacywet- en regelgeving. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van internet- en telecomrecht en juridische vraagstukken rondom blockchain, cloud en sensordata. Naast zijn aanstelling aan de Universiteit Leiden is hij advocaat en partner bij Pels Rijcken. Daarvoor was hij partner bij Brinkhof en Bird & Bird. Prof. Zwenne geeft geregeld colleges en cursussen binnen zijn expertisegebieden en publiceert over deze onderwerpen. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IT en Recht (NVvIR) en van de Vereniging Privacyrecht-Advocaten (VPR-A). Hij is tevens bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht (VPR), lid van de Adviescommissie Rechtsstatelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten, de raad van advies van het Nationaal Archief en docent en examinator in de VIRA-Grotius opleiding voor ICT-recht advocaten. Tot slot is hij redacteur (en auteur) van Tekst & Commentaar Privacy- en telecommunicatierecht, Concise European Data Protection, E-Commerce and IT Law, het Tijdschrift voor internetrecht en Sdu Monografieën ICT-recht.

Dr. J.J. de Jong

Sjakko de Jong volgde zijn opleiding tot psychiater tussen 2000 en 2004 bij -destijds- GGz Midden-Brabant (dat in 2006 met GGz Regio Breda fuseerde tot GGz Breburg). Tijdens zijn opleiding ving hij aan met zijn promotieonderzoek, ‘Multisensory Emotion Perception in Schizophrenic and Non-schizohrenic Psychosis Patients’, hetgeen in 2014 uitmondde in promotie. Naast wetenschappelijk onderzoek en de acute en sociale psychiatrie (hij werkte tussen 2004 en 2016 als psychiater bij de Crisisdienst) was gezondheidszorgwetgeving zijn nadrukkelijke interesse. Na waarnemende activiteiten op dit terrein, werd hij vanaf 1-1-2014 geneesheer-directeur bij GGz Breburg. Actuele klinische werkzaamheden bestaan uit consultatie en behandeling binnen de basis GGz (Indigo Brabant), het verrichten van civielrechtelijke rapportages, en het verrichten van crisisdiensten. Sinds 2017 is hij lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Sinds even zolang is hij redactielid van het tijdschrift Jurisprudentie Gedwongen zorg (JGz). Tenslotte is Sjakko sinds 1-1-2020 als kerndocent betrokken bij de Meesterklas, dat diverse leergangen voor geneesheer-directeuren, bestuurders en toezichthouders in de GGz verzorgt.

Mr. E.J. Hofstee

Mr. E.J. Hofstee Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Studie aan VU Amsterdam. Universitair (hoofd)docent strafrecht en internationaal strafrecht Radboud Universiteit Nijmegen en VU Amsterdam. Gepromoveerd in 1987 op TBS. Coördinerend vicepresident en coördinerend rechter-commissaris bij de rechtbank Haarlem. Sinds 2009 AG.

Prof.mr.dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem

Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem is Hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit en Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Hij publiceert veelvuldig op het gebied van het Vermogensrecht en is zelfstandig juridisch adviseur te Amsterdam.

Mr. E.J.M. van Rijckevorsel-Teeuwen

Emilie is advocaat sinds 2004 en gespecialiseerd in tucht- en gedragsrecht, beroeps­aansprakelijkheid en compliance. Zij treedt op voor advocaten, curatoren, notarissen en hun verzekeraars in tuchtrechtelijke en civiele procedures. Ook ondersteunt zij hen bij onderzoeken door de deken en het BFT naar de naleving van de WWFT. Met regelmaat staat zij notarissen en advocaten bij uit het Caribisch gebied. Emilie publiceert en doceert regelmatig over de zorgplicht en aansprakelijkheid van advocaten en notarissen. Zij is docent beroepsattitude en beroepsethiek bij de beroepsopleiding van de NOvA en de Law Firm School. Daarnaast verzorgt zij inhouse praktijkcursussen bij advocaten- en notariskantoren op het gebied van de WWFT en het gedrags- en het tuchtrecht. Emilie is lid van de Raad van Discipline, het tuchtcollege voor de advocatuur, in Amsterdam. Tevens is zij redactielid van het Tijdschrift Tuchtrecht. Als MfN-geregistreerd mediator zit zij in het bestuur van de Vereniging Platform Business Mediation. Voordat Emilie samen met Jeroen Van Rijckevorsel Mencke oprichtte, was zij counsel bij Houthoff.

Mr. H.J. de Kloe

Mr. H.J. de Kloe is docent ondernemings- en insolventierecht aan de Erasmus Universiteit. Daarvoor is hij advocaat geweest van 2011 tot 2015. Hij is hoofdredacteur van INS Updates, publiceert regelmatig op het gebied van ondernemings- en/of insolventierecht en schrijft een proefschrift over de positie van schuldeisers in faillissement.

mr. Esther van der Meulen

Esther van der Meulen is advocaat partner bij Lexence. Zij is gespecialiseerd in ontslag, medezeggenschap, duurzame inzetbaarheid en CAO-problematiek. Eerder werkte zij bij Van Doorne, Deloitte en de Nationale Politie.

Mr. E. (Eva) Bezem

Eva Bezem is als advocaat werkzaam bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers en gespecialiseerd in het migratierecht. Zij is expert op het gebied van gezinshereniging. Daarnaast is zij tevens gespecialiseerd in arbeidsmigratie. Verder heeft zij ervaring met het nationaliteitsrecht, asielrecht en DUO-procedures omtrent inburgering. Eva heeft jarenlange ervaring in de advocatuur en daarbij altijd volledig de focus op het migratierecht gehad. Voordat zij advocaat werd, heeft zij o.a. bij het College voor de Rechten van de Mens gewerkt en les gegeven in het internationaal en Europees recht aan Tilburg University.

Fons Stollenwerck

Fons Stollenwerck is sinds zijn afstuderen en promoveren werkzaam geweest als rechter bij de rechtbank Arnhem en als notaris bij verschillende kantoren. Na zijn vertrek bij de rechtbank Arnhem werd hij raadsheer- plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Hij is sinds juni 2008 voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap en van het Pitlo Fonds. In 2008 volgde zijn benoeming tot lid van de Notariskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Hij is (hoofd)redacteur van enkele tijdschriften en hoofddocent van de EPN/Grotius opleiding Estate Planning. Fons als raadsheer verbonden aan het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (Notariskamer) en is counsel bij SmeetsGijbels Advocaten.

Prof. mr. dr. F.W.J.M. Schols

Prof. Freek Schols is gespecialiseerd in de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van het familievermogensrecht. Hij is thans als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen. Tot 1 november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit. Daarnaast is hij vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate planning. Tot 2004 was hij werkzaam in de notariële praktijk. Hij is onder meer hoofdredacteur van het (losbladige) Handboek Estate Planning, co-auteur van het Handboek Erfrecht en hoofdredacteur van het Tijdschrift Erfrecht. Ook is hij vaste medewerker voor het WPNR en redacteur van EstateTip Review. Hij is, onder meer, hoofddocent van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (Familievermogensrecht) en de beroepsopleiding tot estate planner (EPN). In december 2005 promoveerde hij tot doctor in de Rechtsgeleerdheid op de dissertatie getiteld 'Quasi-erfrecht met bindende elementen'. Freek Schols adviseert, publiceert en geeft lezingen en voordrachten op diverse rechtsgebieden.

Mr. G.C. Makkink

Mr. G.C. Makkink is raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam en voorzitter van de Ondernemingskamer.

Prof. mr dr. G.G.J.A. Knoops

Geert-Jan Alexander Knoops (b.1960) is professor by special appointment of Politics of International Law at the University of Amsterdam, visiting Professor of International Criminal Law at Shandong University (Jinan, China) and a research fellow at the Institute of International Law of Wuhan University; from 2003 to 2013 he was professor of International Criminal Law at Utrecht University. He holds two PhD degrees. One in criminal law (duress) from the University of Leiden (The Netherlands) and one in international criminal law from the University of Ireland, at the Irish Centre for Human Rights in Galway. He also holds a LL.M degree in public international law and international criminal law from the University of Leiden (the Netherlands). As of 1994 Professor Knoops practises international criminal law as an attorney at the law firm Knoops’ International Lawyers in Amsterdam. He has appeared as defence counsel before several international courts such as the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), the Special Court for Sierra Leone (SCSL) and the International Criminal Court (ICC). Knoops is also admitted as defence counsel before the Cambodia Tribunal (ECCC). He was appointed by the ICTY as duty counsel in the case of Prosecutor v. A. Gotovina and he was appointed as legal consultant for the defence in the ICTY appeals proceedings of Prosecutor v. Lukic. In October 2005 he was appointed as expert consultant in Hamdan v. Rumsfeld (Military Commissions/Guantanamo Bay) which case led to the landmark U.S. Supreme Court judgement in June 2006. He is also an Advisory consultant at Sunsglow New York (as of 2006), a U.S. based international organisation and think tank on the development of the rule of law in international affairs, and a member of the Sierra Leone Institute of International Law. Professor Knoops has appeared as lead counsel in the ICTR cases of Prosecutor v. Musabyimana and Prosecutor v. Bagaragaza, in the SCSL case of Prosecutor v. Kanu and in the ICTY case of Prosecutor v. Jovica Stanisic (2004-2009). As of January 2015, he acted as lead counsel in the case of the Prosecutor v. Charles Blé Goudé before the ICC, which led to an final acquittal in 2021. He was appointed as lead counsel in a second case before the ICC in February 2019, the case of Patrice-Edouard Ngaïssona. In his capacity as international criminal law expert, professor Knoops has appeared as an expert witness before the Dutch Parliamentary Commission on the ISAF mission (Uruzgan, Afghanistan) in January 2006 as well as December 2007, before the Parliamentary Commission on Combating Piracy in 2009 and 2011, and before the Parliamentary Commission on Foreign Affairs in 2016 concerning the downing of Malaysian Airlines flight 17. Recently, Professor Knoops provided legal advice to the Dutch Parliament on legislated matters. Professor Knoops holds the rank of Lieutenant Colonel (reserve) in the Royal Dutch Marines Corps and is appointed as defence counsel before the (extraordinary) Military Court in 2015. On 29 April 2009 professor Knoops was knighted as an Officer in the Order of Orange-Nassau by Queen Beatrix of the Netherlands for his legal-political services to the country and elected as best lawyer of the Netherlands in 2000-2002 and 2010. He also received the Amsterdam Bar Association Award in 2006. Professor Knoops’ academic books include, inter alia, Defenses in Contemporary International Criminal Law, 2nd ed. (2008), Surrendering to International Criminal Courts: Contemporary Practice and Procedure (2002), An Introduction to the Law of International Criminal Tribunals: A Comparative Study (2003; 2nd ed. 2014), Theory and Practice of International and Internationalized Criminal Proceedings (2005), Redressing Miscarriages of Justice: Practice and Procedures in (inter)national Criminal Cases (2006; 2nd ed. 2013), and Mens Rea at the International Criminal Court (2016). Professor Knoops’ forthcoming titles in 2021 include The Law on Documentary, Testimonial and Forensic Evidence before International Criminal Tribunals (expected in 2021, Brill Publishers).

Prof. mr. G. van Solinge

Gerard van Solinge is Hoogleraar ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (sinds 1997) en Advocaat bij Allen & Overy LLP in Amsterdam (sinds 2004). Daarnaast is hij Columnist van het Financieele Dagblad, Adviserend lid van de Vaste Commissie Vennootschapsrecht Curaçao Auteur van o.a.: Asser-Serie; Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek; Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht; Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Annotator Nederlandse Jurisprudentie en Hoofdredacteur van Ondernemingsrecht (tijdschriftuitgave WoltersKluwer)

Prof. Mr. G. (Gerrard) Boot

Prof. Mr. G. Boot is hoogleraar aan de universiteit Leiden (sedert 2011) en raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam (sedert 2015). Daarvoor is hij advocaat geweest van 1994 tot 2009 en kantonrechter van 2009 tot 2015. Proefschrift (2005): ‘Arbeidsrechtelijke bescherming’) Thans is hij hoofdredacteur van het tijdschrift ArbeidsRecht, samensteller van de SDU Wettenverzameling Arbeidsrecht en docent van diverse PAO-cursussen.

Mr. dr. G. Kerpestein

Govert Kerpestein (Vlissingen, 1964) is in 1992 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Sedert 1992 advocaat, gespecialiseerd in het huurrecht bedrijfsruimte. In 2005 is hij gepromoveerd op de nieuwe huurwetgeving. Zijn dissertatie “Huur en verhuur van bedrijfsruimte” is een kritische beschouwing op de in 2003 in werking getreden huurwetgeving. In augustus 2019 is de 7e editie verschenen van zijn handboek “Huurrecht bedrijfsruimte” (SDU Uitgevers). Daarnaast is hij redacteur van “Commentaar Huurrecht” (SDU Uitgevers). Govert Kerpestein, tegenwoordig een huurrechtspecialist en geen advocaat meer, is bekend door zijn gastcolleges, postdoctorale cursussen en studiedagen die hij door het hele land verzorgt.

Prof. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

Prof. mr. H.D. (Hanna) Tolsma is als hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht verbonden aan de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Het algemeen bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht heeft haar belangstelling. Zij is rechter-plaatsvervanger en lid en plaatsvervangend voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van het ministerie VWS. Ook is zij vaste annotator en redactielid van het tijdschrift Administratiefrechtelijke beslissingen (AB), één van de belangrijkste jurisprudentietijdschriften op het gebied van het bestuursrecht. zie verder https://www.rug.nl/staff/h.d.tolsma/

Mr. H. Koops

mr. Helena Koops (1975) heeft haar studie rechtsgeleerdheid gevolgd aan de Universiteit van Leiden en de Humboldt Universiteit in Berlijn. Zij is sinds begin 2002 advocaat, heeft ervaring opgedaan bij twee (internationale) kantoren, Boekel De Nerée: (thans: Dentons Boekel) en Clifford Chance en is thans partner bij OG advocaten. Speerpunten in haar praktijk zijn huur/ verhuur bedrijfs- en woonruimte, koop/ verkoop onroerende zaken, vastgoedgerelateerde (aansprakelijkheids-) kwesties, burenrecht en zakelijke rechten. Helena heeft zowel de Grotius Postacademische Specialisatieopleiding onroerend goed als de Specialisatieopleiding van de Vereniging Huurrecht Advocaten (VHA) voltooid. Zij is onder meer lid van de Vereniging Vastgoed Advocaten, de Vereniging Huurrecht Advocaten en de Ondernemende Advocaten Amsterdam.

Mr. H. (Huib) Hielkema

Huib Hielkema (1960) is sinds 1990 advocaat. Hij is partner van Hielkema & co te Amsterdam. Hij heeft zich gespecialiseerd in het vastgoedrecht, in het bijzonder het huurrecht voor woon- en bedrijfsruimte, en wordt beschouwd als één van de beste huurrechtadvocaten van het land. Hij vervult diverse docentschappen op het gebied van het huurrecht, onder meer voor de Vereniging van Huurrecht Advocaten. Verder publiceert hij regelmatig over huurrechtelijke onderwerpen. Hij maakt deel uit van de hoofdredactie en is mede-auteur van de losbladige Groene Kluwer Huurrecht. Voorts is hij redacteur van SDU Commentaar Huurrecht, co-auteur van het boek "Huurrecht Woonruimte" (SDU), co-auteur van het Huurrechtmemo, medewerker van WR, Tijdschrift voor Huurrecht, en eindredacteur/co-auteur van het boek “Burenoverlast, remedies tegen de overlastgevende huurder” (Maklu). Hij is oud-lid van de Adviescommissie Huurrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en maakte tot 2009 deel uit van het bestuur van de Vereniging van Huurrecht Advocaten.

Prof. mr. dr. I. Sumner

Prof. mr. dr. I.Sumner is hoogleraar familierecht en internationaal privaatrecht aan de Tilburg University en daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Overijssel

Mr. drs. I. Vledder

Mr. drs. Ingrid Vledder heeft zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Haar bijzondere interesse gaat uit naar partneralimentatie en kinderalimentatie. Zij is als redacteur alimentatie en familieprocesrecht verbonden aan de Kennisbank van Split-Online. Zij treedt regelmatig op in de media. Ook publiceert en twittert zij over het familierecht. Voordat zij advocaat werd heeft zij als rechterlijke ambtenaar in opleiding en bij Amnesty International gewerkt.

Prof. mr. J.M. Hebly

Prof. mr. J.M. (Jan-Michiel) Hebly is sinds 1982 werkzaam als advocaat. Momenteel is hij advocaat bij Benthem Gratama advocaten. Daarnaast is hij hoogleraar bouw- en aanbestedingsrecht aan de Universiteit van Leiden (sinds 2003). Hij heeft diverse publicaties op het gebied van het Bouwrecht op zijn naam staan en is tevens lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR).

Mr. J. (Jeroen) Los

Jeroen Los is vanaf 2010 advocaat pensioenrecht bij BVZA. Hij adviseert en procedeert over pensioenrechtelijke kwesties, variërend van (collectieve) waardeoverdracht van pensioen, de voorlichting over pensioen, aspecten van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen (zowel voor als tegen) tot wijziging/uitleg van pensioenregelingen. Daarvoor werkte hij tot 1987 als pensioenjurist bij een grote pensioenverzekeraar en daarna tot 1995 als pensioenjurist/consultant bij een gerenommeerd adviesbureau voor met name pensioenfondsen. En vanaf 2010 dus als pensioenrecht advocaat waarbij de ervaringen bij de pensioenverzekeraar en de blik in de keuken bij de vele pensioenfondsen prima van pas komen. Ook Jeroen treedt regelmatig op als docent en publiceert regelmatig over pensioenonderwerpen. Zo zit hij onder andere in de redactie van Pensioen- en andere toekomstvoorzieningen van Kluwer. Hij is ook lid van de KPS en de VVP, specialistenverenigingen op het gebied van pensioen(recht).

Mr. J. Mencke

Jeroen is advocaat sinds 2007 en heeft veel ervaring op het gebied van beroeps­aansprakelijkheidsrecht, tuchtrecht en compliance. Jeroen vertegenwoordigt advocaten, curatoren, notarissen en hun verzekeraars in tuchtprocedures en civielrechtelijke aansprakelijkheids­procedures. Jeroen stond onder meer de notaris bij in de zaak die heeft geleid tot het bekende Novitaris-arrest van de Hoge Raad. Jeroen adviseert over de gedragsregels en de WWFT en ondersteunt advocaten en notarissen bij onderzoek door de deken en het Bureau Financieel Toezicht. Daarnaast publiceert en doceert hij over de zorgplicht en aansprakelijkheid van advocaten en notarissen. Hij is docent beroepsattitude en beroepsethiek bij de beroepsopleiding van de NOvA. Ook verzorgt hij inhouse praktijkcursussen bij advocaten- en notariskantoren op het gebied van de WWFT en het gedrags- en het tuchtrecht. Jeroen is Legal Mediator en voormalig cassatieadvocaat bij de Hoge Raad. Voordat Jeroen samen met Emilie Van Rijckevorsel Mencke oprichtte, was hij ruim elf jaar advocaat bij Houthoff.

Dr. mr. J. van der Heijden RA

Dr. mr. J. van der Heijden studeerde cum laude af in fiscale economie. Sinds 1990 is hij werkzaam bij het vastgoedkenniscentrum van de Belastingdienst. Van 1999 tot en met 2003 was hij tevens werkzaam als universtair docent aan de Universiteit Leiden. In 2006 promoveerde hij op het onderwerp Winstrealisatie bij onderhanden werk volgens goed koopmansgebruik. Jurriën is tevens verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf

Prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf is als hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid verbonden aan de Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Het omgevingsrecht en het bestuursrecht heeft zijn interesse. Hij is rechter-plaatsvervanger, voorzitter van de VMR (Vereniging voor Milieurecht) en lid van het bestuur van de VAR (Vereniging voor Bestuursrecht). Hij maakt deel uit van de redacties van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO) en van de Review of European Administrative Law (REALaw). Zie verder www.rug.nl/staff/k.j.de.graaf

Prof. Mr. C.A. (Kid) Schwarz

Prof. Mr. C.A. Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law te Rotterdam en daarnaast als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Tevens is hij partner bij Baker Tilly Berk.

L. Strang

Tot 1 januari 2020 was Liesbeth Strang hoofd Procesondersteuning bij Banning Advocaten te 's-Hertogenbosch. Liesbeth Strang is werkzaam als docent Roladministratie.

Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg

Louis Zonnenberg is advocaat-scheidingsmediator, registermediator MfN, forensisch mediator, collaborative practitioner, arbiter NAI, private judge, bindend adviseur en raadsheer plv in de Gerechtshoven Den Haag en Amsterdam.

Mr. drs. Marije Jeltes

Marije Jeltes was tot augustus 2021 docent en onderzoeker aan de afdeling Jeugdrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Per 1 september 2021 is zij als beleidsadviseur werkzaam bij Stichting Halt. Daarnaast is zij (kinder)rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam en Rotterdam, lid van de afdeling Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en voormalig (jeugd)strafrechtadvocaat. Marije publiceert regelmatig over het (jeugd)strafrecht.

Mr. M. van der Feltz

Marilou van der Feltz is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in internationaal en Europees recht. Zij richt zich daarbij op het Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht en Staatssteunrecht. Zij adviseert zowel overheden als ondernemingen over deze rechtsgebieden.

Mr. M. (Marq) Wijngaarden

Marq Wijngaarden is als advocaat werkzaam bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers en gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht, en doet daarnaast bestuursrecht. Veel van zijn zaken hebben een grensoverschrijdend karakter: niet alleen in immigratiezaken, maar ook in straf- en bestuursrechtzaken. Hij is lid van de specialistenverenigingen van straf- en vreemdelingenadvocaten en geeft regelmatig cursussen aan advocaten, rechters en studenten. Daarnaast is hij lid van de Adviescommissie Asiel van Vluchtelingenwerk Nederland en zit hij in de redactie van het blad Crimmigratie en Recht.

Mr. M. Jongmans

Martijn Jongmans is advocaat en Counsel bij AKD. Martijn heeft jarenlange ervaring op het gebied van kartel-, aanbestedings- en staatssteunrecht. Vraagstukken op het snijvlak van markt en overheid, waaronder publiek-private samenwerking, hebben zijn bijzondere belangstelling. Martijn staat zowel overheden, publiekrechtelijke instellingen en bedrijven bij. Cliënten waarderen Martijn om zijn deskundigheid, toegankelijkheid en zijn praktische doelgerichte adviezen. Hij is oa lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

Mr.dr. M.J. Hoogeveen

Mr. dr. M.J. Hoogeveen is als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg en het Tilburg Instituut voor het Familiebedrijf van Tilburg University en werkzaam bij de Belastingdienst. Mascha Hoogeveen publiceert en doceert regelmatig op het terrein van de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Mop Van Tiggele

Mop van Tiggele is hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut) en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is daarnaast raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem-Leeuwarden, lid van het Tuchtcollege NIVRE en lid van de Commissie van Beroep van het Kifid. In al die hoedanigheden houdt zij zich bezig met het schadevergoedingsrecht, welk vakgebied zij ook beschrijft in het Asserdeel Verzekering.

Mr. A.P. van der Linden

(Oud-)kinderrechter in de rechtbank Amsterdam, (oud-)raadsheer-plv in de Gerechtshoven in ’s-Hertogenbosch en Den Haag. Voorzitter van het Beroepscollege SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en bij de Klachtencommissie Jeugdhulp in de regio Eemland (Amersfoort e.o.). Tevens auteur, docent en adviseur civiel- en strafrechtelijke onderdelen Familie- en Jeugd(straf)recht.

Mr. dr. B. Breederveld

Bart Breederveld is advocaat bij Rensen advocaten te Alkmaar en houdt zich met name bezig met advisering en procederen op het terrein van het afwikkelen van vermogen na scheiding en na overlijden. Hij is voorts als docent verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en doceert daar diverse vermogensrechtelijke vakken, waaronder het huwelijksvermogensrecht in het kader van het verdiepingsvak “Echtscheiding en haar gevolgen”. Daarnaast is hij Raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag. Hij publiceert regelmatig in diverse tijdschriften.

Luuk Reurich

Mr. dr. L. Reurich is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Noord-Holland. Hij is tevens zelfstandig adviseur en docent bij de Beroepsopleiding Advocaten.

Rene Klomp

Mr. dr. R.J.Q. Klomp is raadsheer-plaatsvervanger in het hof Amsterdam, docent Burgerlijk procesrecht aan de UvA, oud-advocaat op een procespraktijk en één van de auteurs van het Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht.

Mr. E. Loesberg

Mr. Egbert Loesberg is senior rechter en voorzieningenrechter bij de Rechtbank Oost-Brabant. Daarnaast is hij onder meer lid van de redactie van de Beslagsyllabus, het Tijdschrift voor Insolventierecht en het Tijdschrift voor Ondernemingsrecht.

Mr. F.C. van der Jagt

Dit webinar wordt gedoceerd door mr. Friederike van der Jagt, advocaat bij Hunter Legal te Amsterdam. Zij werkte eerder als privacyrechtadvocaat bij de advocatenkantoren Van Doorne en Stibbe en in het bedrijfsleven als Senior Legal Counsel Privacy bij een internationaal beveiligingssoftwarebedrijf. Friederike publiceert en spreekt geregeld over privacygerelateerde onderwerpen, is een van de redacteurs van het tijdschrift Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens en auteur van de Kluwer Themapagina AVG. Friederike is lid van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam en bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereniging. Zij is hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Privacyrecht en docent privacy bij de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen. Daarnaast is zij arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering en fellow bij het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Mr. J.M. Wisseborn

Mr. John Wisseborn is in 1997 benoemd tot gerechtsdeurwaarder te Harderwijk. Hij was twaalf jaar bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en was van 2008 t/m 2014 voorzitter van de KBvG. Hij is verbonden geweest aan de opleiding tot gerechtsdeurwaarder en geeft cursussen op het gebied van beslag- en executierecht voor diverse opleidingsinstituten. In 2016 is hij benoemd tot lid (gerechtsdeurwaarder) van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam.

Mr. Myriam Lückers

Mr. Myriam Lückers is sinds 1 januari 2018 advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Zij begon haar carrière als onderzoeker Familie- en jeugdrecht bij de Katholieke Universiteit Brabant, alvorens in 1990 de overstap te maken naar de Rijksuniversiteit Leiden. Als universitair docent Personen-, familie- en jeugdrecht promoveerde zij aldaar op de dissertatie ‘EVRM, minderjarigheid en ouderlijk gezag: A whole code of juvenile law’. In 1995 werd Myriam Lückers benoemd tot rechter bij de rechtbank Rotterdam. Vóór haar benoeming tot advocaat-generaal was zij achtereenvolgens raadsheer en vicepresident/senior raadsheer bij het gerechtshof Den Haag. Zij is in de feitelijke instanties werkzaam geweest op het terrein van het strafrecht en het personen- en familierecht. Myriam vervult naast haar ambt bij de Hoge Raad verschillende nevenfuncties. Zij is als redacteur onder meer verbonden aan EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht, en Rechtsspraak Familierecht (RFR). Daarnaast verzorgt zij als docent cursussen op het gebied van alimentatie en Familieprocesrecht.

Mr. O.L. van Daalen

Mr. O.L. van Daalen is advocaat op het gebied van privacy en security. In 2009 richtte hij de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom opnieuw op. Ook werkte hij als senior inspecteur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Naast zijn werk als advocaat is Ot van Daalen privacy-onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam.

Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Pieter adviseert en vertegenwoordigt ondernemingen, overheden en semi-overheden op het gebied van Europees en Mededingingsrecht bij de Europese en Nederlandse gerechten. Hij is gespecialiseerd in Europees recht, mededingingsrecht en internationaal privaatrecht. Binnen deze rechtsgebieden richt hij zich in het bijzonder op de deelgebieden aanbestedings- en staatssteunrecht. Bovendien houdt Pieter zich bezig met zaken waarin onderwerpen als zorg, concurrentie en de overheid in zijn verschillende hoedanigheden centraal staan. Op de deelgebieden aanbestedingsrecht en staatssteun heeft Pieter veel ervaring met onroerend goed transacties. Sinds 1 februari 2013 is Pieter hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is hij onder meer werkzaam als docent Aanbestedingsrecht bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), doceert hij de Masterclass Europees recht aan de Universiteit Utrecht en geeft hij gastcolleges aan universiteiten in binnen- en buitenland. Naast zijn docerende taak is Pieter lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts die de Minister van Economische zaken heeft ingesteld om een bemiddelende rol in aanbestedingsprocedures te vervullen en niet-bindende adviezen aan betrokken partijen uit te brengen. Naast zijn professionele activiteiten is Pieter ook maatschappelijk actief. Zo is hij lid van het bestuur van École Amélie Hamaïde en lid van de Raad van Advies van de Dutch Network Brussels.

Prof. dr. A.F. (Arthur) Salomons

Arthur Salomons (1964) studeerde Geschiedenis en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, en promoveerde in 1997 (cum laude) op een proefschrift met een goederenrechtelijk onderwerp. Tussen 1994-1999 was hij als gerechtsauditeur werkzaam bij de Hoge Raad der Nederlanden, vanaf 1999 fungeert hij als hoogleraar privaatrecht aan de UvA en als raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof Amsterdam. Sedert 2014 is hij directeur van het College of Law en lid van het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (UvA).

Prof. mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo

Toon van Mierlo (1957) studeerde Rechtsgeleerdheid aan de (toentertijd) Katholieke Universiteit Nijmegen, was daar junior wetenschappelijk medewerker burgerlijk recht en promoveerde op een proefschrift over Fiduciaire eigendom, vuistloos en stil pand (1988). Van 1988-1993 was hij advocaat te Den Haag en vanaf 1 september 1993 hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit. Sedert 2002 is hij tevens werkzaam in de advocatuur en combineert hij dit sinds 1 september 2016 met een deeltijdaanstelling hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is auteur van Asser 3-VI (zekerheidsrechten) en mede-auteur van Asser 3-IV (algemeen goederenrecht).

Prof. mr. J.M. de Jongh

Prof.mr. J.M. de Jongh is raadsheer in het gerechtshof Amsterdam en hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof. mr. P. Vlaardingerbroek

Prof. mr. P. Vlaardingerbroek is hoogleraar Personen-, familie- en jeugdrecht aan de Tilburg University. Daarnaast is hij Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en Rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam. Prof. mr. P. Vlaardingerbroek is ook auteur van diverse publicaties op het gebied van het Personen-, familie- en jeugdrecht

Prof. mr. Steef Bartman

Steef Bartman is al ruim 30 jaar actief als advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht. Hij wordt beschouwd als een expert op het gebied van concernverhoudingen en doorbraak van aansprakelijkheid. Na als partner en of counsel verbonden te zijn geweest aan enkele grote kantoren is hij in 2015 zijn eigen kantoor gestart: Bartman Company Law. Steef adviseert ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en faillissementscuratoren en staat hen bij in geschillen over onder meer aansprakelijkheid, financiering, herstructurering, medezeggenschap en in enquêteprocedures. Hij wordt dikwijls gevraagd als expert witness en voor het afgeven van legal opinions op zijn gebied van expertise en treedt veelvuldig op als arbiter in internationale en locale geschillen. Bij gelegenheid wordt hij ook benoemd tot onderzoeker in enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer of het Gemeenschappelijk Hof van de Antillen. Behalve advocaat is Steef Bartman ook hoogleraar Corporate Group Liability aan de Universiteit Maastricht en emeritus-hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Sinds april 2021 is hij lid van de SER Geschillencommissie Fusiegedragsregels. Steef is vaste medewerker en annotator voor de Nederlandse tijdschriften JOR en Ars Aequi en schreef vele wetenschappelijke artikelen. Daarnaast is hij oprichter en hoofdredacteur van het tweemaandelijkse tijdschrift European Company Law, uitgegeven door Kluwer Law International (www.cecl.eu). Het door hem geïnitieerde en mede geschreven boek Van het concern (10e druk, 2020) wordt veel gebruikt voor academische studie en in de praktijk.

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij is daarnaast hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Prof. mr. A.J.M. Nuytinck is lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016) en adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen

Prof. mr. Jan Berend Wezeman

Prof.mr. Jan Berend Wezeman (1959) is als hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan het Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam. Hij promoveerde in 1998 bij Van Schilfgaarde op het proefschrift Aansprakelijkheid van bestuurders. Wezeman is redacteur van diverse ondernemingsrechtelijke uitgaven (o.a. SDU Commentaar Ondernemingsrecht) en publiceert regelmatig op het terrein van het ondernemingsrecht. Hij werkt als auteur onder meer mee aan het handboek Van de BV en de NV. Wezeman is op 26 april 2021 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Mr. dr. R.B.M. Keurentjes

Mr dr R.B.M. (Rob) Keurentjes is rechter sinds 1985, was president van de rechtbank Groningen van 2007 tm 2012 en is nu senior rechter A in de rechtbank Noord-Nederland. Hij behandelt zaken over onvrijwillige opname en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis sedert 1989 en was betrokken bij de evaluaties van de Wet Bopz. Hij was voorzitter van de derde evaluatiecommissie Wet Bopz. Daarnaast publiceert hij over dit onderwerp, is auteur van het boek: De wet verplichte ggz, handleiding voor de praktijk, is hoofdredacteur van het jurisprudentieblad gedwongen zorg (JGz) en is redacteur en auteur van het boek Commentaar gedwongen zorg.

Mr. R. ter Haar

Rob ter Haar doceert strafrecht aan de Universiteit Utrecht en is rechter-plaatsvervanger in de Rb Overijssel. Ook is hij auteur van diverse boeken en artikelen, redacteur van het tijdschrift NTS en verzorgt hij (mede) de rubriek Europees Strafrecht in DD.

Prof. mr. dr. A.R. Houweling

Ruben Houweling (1980) studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is hij aansluitend benoemd tot Universitair Hoofddocent. In die hoedanigheid heeft hij onder meer de succesvolle Master Arbeidsrecht (2009) opgericht. In juni 2011 is Ruben benoemd tot Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij geeft daarbij leiding aan het team docenten en onderzoekers van de sectie Arbeidsrecht. Ruben is redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland (JIN). Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP) en maakt deel uit van de kernredactie van dit blad. Hij ontwikkelde de interactieve digitale kennisbank (VAAN) AR Updates.nl en is hoofdredacteur van deze wekelijkse online update. Daarnaast is Ruben lid van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA) en van de Sdu Cursus Adviesraad Arbeidsrecht. Ruben verzorgt regelmatig lezingen en cursussen (onder meer voor CPO, OSR, PALA en PALA+ en het Arbeidsrecht Instituut). Hij publiceert veelvuldig in diverse vaktijdschriften en boeken. Vanaf 2009 is Ruben als legal counsel verbonden aan DingemansVanderKind. In dat kader verzorgt hij regelmatig verdiepingscursussen bij ons op kantoor en wordt hij in bepaalde gevallen betrokken bij de complexere kwesties om mee te denken over de juridische mogelijkheden.

Sander Steneker

Sander Steneker is universitair hoofddocent burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schreef onder andere de Asser over beslag en executie en de monografie BW over pandrecht. Verder schrijft hij regelmatig adviezen en legal opinions voor onder andere advocaten, notarissen, banken en curatoren (over o.a. goederenrecht, financiering en zekerheden, insolventierecht, beslag- en executierecht en onroerendezakenrecht), en is hij NAI-arbiter.

Mr. Suzanne Hendrickx

Mr. Suzanne Hendrickx is advocaat/partner bij Advius in Den Haag en interim compliance officer. Suzanne is voorts docent op het gebied van compliance, Wwft, tucht- en gedragsrecht. Zij verzorgt opleidingen bij cursusinstituten, advocatenkantoren, ordes van advocaten en juridische verenigingen. Suzanne is jarenlang advocaat/stafjurist bij de Haagse Orde van Advocaten geweest en behandelde in die functie de zwaardere toezichtgevallen. Zij werkt met Bas Martens samen in het initiatief Advius, compliance en advies voor advocatenkantoren (www.advius.nu).

Prof. mr. A.W. Jongbloed

Prof. Mr. A.W (Ton) Jongbloed promoveerde in 1987 op het onderwerp Reële executie in het privaatrecht. Hij is verbonden aan de Universiteit Utrecht en vanaf 2002 hoogleraar executie- en beslagrecht. Daarnaast is hij onder meer raadsheer-plaatsvervanger in Amsterdam en Leeuwarden en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Procespraktijk.

Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg is notaris te Katwijk en hoogleraar familievermogensrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Bosch. Zij doceert en publiceert regelmatig op het gebied van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht

Mr. T.J. (Tim) Zuiderman

Tim Zuiderman (1980) is bijna 20 jaar pensioenrechtadvocaat bij BVZA. Hij adviseert en procedeert voor alle partijen in dat rechtsgebied: werkgevers, werknemers, pensioenuitvoerders, ondernemingsraden, gepensioneerden, etc. Ook geeft hij (arbeidsrecht)advocaten en juristen pensioenrechtondersteuning voor hun cliënten. Dat werkt goed, omdat BVZA uitsluitend pensioenrecht doet. Naast advocaat is Tim raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waar hij vooral pensioenzaken behandelt. Verder treedt Tim regelmatig op als docent en publiceert hij zo nu en dan. Hij is lid van de KPS en de VVP, specialistenverenigingen op het gebied van pensioen(recht).

Mr. T.E.P.A. Lam

Tycho houdt zich bezig met de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkelingen. Hij begeleidt en adviseert over ruimtelijke procedures en procedeert bij de bestuursrechter onder meer over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.Daarnaast is hij nauw betrokken bij onderhandelingen over gebiedsontwikkelingsovereenkomsten, stelt hij deze op en procedeert hij over geschillen die in dat kader ontstaan. De ladder voor duurzame verstedelijking heeft op dit moment zijn bijzondere belangstelling. Nevenfuncties: Lid van vereniging voor Bestuursrecht, Lid Commissie wetgeving NOvA, Senior docent/onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen, Hoofddocent beroepsopleiding NOvA onderdeel bestuursrecht, Docent Beroepsopleiding Gemeentejuristen, Docent Grotius Ruimtelijke Ordening en Milieurecht, Annotator bij diverse juridische vakbladen, Hoofdredacteur Sdu Tekst en Commentaar Awb

Mr. drs. A. Hendriks

Mr. drs. Ariane Hendriks is cultuurwetenschapper en jurist. Zij is sinds 2007 werkzaam als advocaat te Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en het civiele jeugdrecht en adviseert en procedeert uitsluitend op die rechtsgebieden. Ariane is lid van de vereniging Internationale Kinderontvoeringsadvocaten. Zij publiceert regelmatig blogs en artikelen over familierechtelijke onderwerpen, o.a. op de Kennisbank van Split-Online. Voordat Ariane advocaat werd, werkte ze als beleidsmedewerker Justitie en Asielbeleid bij de Tweede-Kamerfractie van de Socialistische Partij. Politieke ontwikkelingen rond het familierecht volgt zij nog steeds op de voet.

Mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen

Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen (senior raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch) sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Op grond van zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk.

Mr. W.J. Ausma

Met bijna 25 jaar ervaring als advocaat en docent kent Willem Jan Ausma de kneepjes van het vak. Op een luchtige wijze deelt hij deze ervaring graag met andere procesdeelnemers om het strafproces goed en waar het kan in het voordeel van de verdachte te laten verlopen.