Docenten

Alexander Labohm

Mr. A.N. Labohm is senior-raadsheer in de familiekamer van het Gerechtshof Den Haag en een zeer ervaren spreker

Mr. A.J.J.G. (Arlette) Schijns

Arlette Schijns treedt als advocaat op voor slachtoffers en nabestaanden van verkeersmisdrijven, en ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Ook behartigt zij de belangen van slachtoffers in zaken van medische aansprakelijkheid, verkeers- en arbeidsongevallen. Naast haar praktijk verricht zij promotieonderzoek aan de VU naar verbetering van de mogelijkheden van schadeverhaal voor slachtoffers van misdrijven. Zij publiceert en doceert veel op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, letselschaderecht en de vordering benadeelde partij in het strafproces. Ook bekleedt Arlette een aantal bestuursfuncties, onder meer bij de Stichting Grotius Academie en de Nederlandse Juristen Vereniging, en is zij redacteur van het Tijdschrift Vergoeding Personenschade (TVP).

Prof. mr. dr. A. (Arvin) Kolder

Prof. mr. dr. A. (Arvin) Kolder, advocaat bij Kolder Vorsselman Advocaten te Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Personenschade aan de Rijksuniversiteit Groningen. Arvin Kolder combineert zijn werkzaamheden in de advocatuur op het gebied van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht met het geven van onderwijs en het doen van onderzoek. In mei 2018 is hij aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op zijn onderzoek naar de risicoaansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker van roerende zaken, opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren (art. 6:173, 174, 175, 179 en 181 BW). Aan diezelfde universiteit is hij per 1 januari 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar Personenschade. Arvin is mede-oprichter en participant van het Gronings Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade (GCAS) en redactielid van de tijdschriften AV&S, TVP en JA.

Mr. Bas Martens

Mr. Bas Martens is strafrechtadvocaat bij Delissen Martens advocaten in Den Haag en oud-deken van de Haagse Orde van Advocaten Hij is docent op het gebied van de anti-witwasregelgeving en het gedragsrecht voor advocaten. Bas adviseert en begeleidt advocaten op het gebied van hun kantoororganisatie en bij tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke problemen. Hij geeft leiding aan de secties Strafrecht en Militair recht van Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs Mediation in Den Haag www.delissenmartens.nl. In de samenwerking met Suzanne Hendrickx adviseert hij advocatenkantoren bij het opzetten van hun risicomanagement, compliance-en audit structuur.

Mr. dr. B. Snijder-Kuipers

mr. dr. B. Snijder-Kuipers is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, universitair docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en fellow OnderzoekCentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert regelmatig over de WWFT en verzorgt lezingen over dit onderwerp

Mr. C. Dekker

(oud) Strafrechtadvocaat te Amsterdam. Studie aan de GU (UvA) te Amsterdam. Bestuursrechtelijke afstudeerrichting en voorbestemd voor werk in het openbaar bestuur. Als advocaat beëdigd in 1984. Kantoorhoudend in Amsterdam, Breda en weer in Amsterdam. Van bestuursrechtelijke zaken naar (grote) strafzaken. In z’n vrije tijd bezig met het schrijven van (wandel)boeken over (oude) veeroutes in en door Spanje.

Prof. mr. N.E.D. Faber Faber

Prof. mr. N.E.D. Faber is hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is gespecialiseerd in het recht inzake financiering, zekerheden en insolventie. Faber is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ‘s-Gravenhage.

Prof. dr. mr. G.J. Zwenne

Prof. dr. mr. G.J. Zwenne werd in 2011 benoemd tot hoogleraar recht en de informatiemaatschappij bij de afdeling eLaw van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Naast zijn aanstelling bij eLaw is hij advocaat en partner bij Brinkhof te Amsterdam. Verder is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IT en Recht (NVvIR) en bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht (VPR).

Dr. J.J. de Jong

Sjakko de Jong volgde zijn opleiding tot psychiater tussen 2000 en 2004 bij -destijds- GGz Midden-Brabant (dat in 2006 met GGz Regio Breda fuseerde tot GGz Breburg). Tijdens zijn opleiding ving hij aan met zijn promotieonderzoek, ‘Multisensory Emotion Perception in Schizophrenic and Non-schizohrenic Psychosis Patients’, hetgeen in 2014 uitmondde in promotie. Naast wetenschappelijk onderzoek en de acute en sociale psychiatrie (hij werkte tussen 2004 en 2016 als psychiater bij de Crisisdienst) was gezondheidszorgwetgeving zijn nadrukkelijke interesse. Na waarnemende activiteiten op dit terrein, werd hij vanaf 1-1-2014 geneesheer-directeur bij GGz Breburg. Actuele klinische werkzaamheden bestaan uit consultatie en behandeling binnen de basis GGz (Indigo Brabant), het verrichten van civielrechtelijke rapportages, en het verrichten van crisisdiensten. Sinds 2017 is hij lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Sinds even zolang is hij redactielid van het tijdschrift Jurisprudentie Gedwongen zorg (JGz). Tenslotte is Sjakko sinds 1-1-2020 als kerndocent betrokken bij de Meesterklas, dat diverse leergangen voor geneesheer-directeuren, bestuurders en toezichthouders in de GGz verzorgt.

Mr. E.J. Hofstee

Mr. E.J. Hofstee Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Studie aan VU Amsterdam. Universitair (hoofd)docent strafrecht en internationaal strafrecht Radboud Universiteit Nijmegen en VU Amsterdam. Gepromoveerd in 1987 op TBS. Coördinerend vicepresident en coördinerend rechter-commissaris bij de rechtbank Haarlem. Sinds 2009 AG.

Prof.mr.dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem

Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem is Hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit en Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Hij publiceert veelvuldig op het gebied van het Vermogensrecht en is zelfstandig juridisch adviseur te Amsterdam.

Mr. H.J. de Kloe

Mr. H.J. de Kloe is docent ondernemings- en insolventierecht aan de Erasmus Universiteit. Daarvoor is hij advocaat geweest van 2011 tot 2015. Hij is hoofdredacteur van INS Updates, publiceert regelmatig op het gebied van ondernemings- en/of insolventierecht en schrijft een proefschrift over de positie van schuldeisers in faillissement.

Fons Stollenwerck

Fons Stollenwerck is sinds zijn afstuderen en promoveren werkzaam geweest als rechter bij de rechtbank Arnhem en als notaris bij verschillende kantoren. Na zijn vertrek bij de rechtbank Arnhem werd hij raadsheer- plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Hij is sinds juni 2008 voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap en van het Pitlo Fonds. In 2008 volgde zijn benoeming tot lid van de Notariskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Hij is (hoofd)redacteur van enkele tijdschriften en hoofddocent van de EPN/Grotius opleiding Estate Planning. Fons als raadsheer verbonden aan het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (Notariskamer) en is counsel bij SmeetsGijbels Advocaten.

Prof. mr. F.J.W.M. Schols

Prof. mr. Freek Schols is gespecialiseerd in de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van het familievermogensrecht. Hij is thans als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen. Tot 1 november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit. Tot 2004 was hij werkzaam in de notariële praktijk. Hij is onder meer hoofdredacteur van het (losbladige) Handboek Estate Planning, co-auteur van het Handboek Erfrecht en hoofdredacteur van het Tijdschrift Erfrecht. Ook is hij vaste medewerker voor het WPNR en redacteur van EstateTip Review. Hij is, onder meer, hoofddocent van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (Familievermogensrecht) en de beroepsopleiding tot estate planner (EPN). In december 2005 promoveerde hij tot doctor in de Rechtsgeleerdheid op de dissertatie getiteld 'Quasi-erfrecht met bindende elementen'. Freek Schols adviseert, publiceert en geeft lezingen en voordrachten op diverse rechtsgebieden.

Mr. G.C. Makkink

Mr. G.C. Makkink is raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam en voorzitter van de Ondernemingskamer.

Prof. mr. G. van Solinge

Gerard van Solinge is Hoogleraar ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (sinds 1997) en Advocaat bij Allen & Overy LLP in Amsterdam (sinds 2004). Daarnaast is hij Columnist van het Financieele Dagblad, Adviserend lid van de Vaste Commissie Vennootschapsrecht Curaçao Auteur van o.a.: Asser-Serie; Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek; Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht; Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Annotator Nederlandse Jurisprudentie en Hoofdredacteur van Ondernemingsrecht (tijdschriftuitgave WoltersKluwer)

Prof. Mr. G. (Gerrard) Boot

Prof. Mr. G. Boot is hoogleraar aan de universiteit Leiden (sedert 2011) en raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam (sedert 2015). Daarvoor is hij advocaat geweest van 1994 tot 2009 en kantonrechter van 2009 tot 2015. Proefschrift (2005): ‘Arbeidsrechtelijke bescherming’) Thans is hij hoofdredacteur van het tijdschrift ArbeidsRecht, samensteller van de SDU Wettenverzameling Arbeidsrecht en docent van diverse PAO-cursussen.

Mr. dr. G. Kerpestein

Govert Kerpestein (Vlissingen, 1964) is in 1992 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Sedert 1992 advocaat, gespecialiseerd in het huurrecht bedrijfsruimte. In 2005 is hij gepromoveerd op de nieuwe huurwetgeving. Zijn dissertatie “Huur en verhuur van bedrijfsruimte” is een kritische beschouwing op de in 2003 in werking getreden huurwetgeving. In augustus 2019 is de 7e editie verschenen van zijn handboek “Huurrecht bedrijfsruimte” (SDU Uitgevers). Daarnaast is hij redacteur van “Commentaar Huurrecht” (SDU Uitgevers). Govert Kerpestein is bekend door zijn gastcolleges, postdoctorale cursussen en studiedagen die hij door het hele land verzorgt.

Mr. H. Koops

mr. Helena Koops (1975) heeft haar studie rechtsgeleerdheid gevolgd aan de Universiteit van Leiden en de Humboldt Universiteit in Berlijn. Zij is sinds begin 2002 advocaat, heeft ervaring opgedaan bij twee (internationale) kantoren, Boekel De Nerée: (thans: Dentons Boekel) en Clifford Chance en is thans partner bij OG advocaten. Speerpunten in haar praktijk zijn huur/ verhuur bedrijfs- en woonruimte, koop/ verkoop onroerende zaken, vastgoedgerelateerde (aansprakelijkheids-) kwesties, burenrecht en zakelijke rechten. Helena heeft zowel de Grotius Postacademische Specialisatieopleiding onroerend goed als de Specialisatieopleiding van de Vereniging Huurrecht Advocaten (VHA) voltooid. Zij is onder meer lid van de Vereniging Vastgoed Advocaten, de Vereniging Huurrecht Advocaten en de Ondernemende Advocaten Amsterdam.

Prof. mr. dr. I. Sumner

Prof. mr. dr. I.Sumner is hoogleraar familierecht en internationaal privaatrecht aan de Tilburg University en daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Overijssel

Mr. drs. I. Vledder

Mr. drs. Ingrid Vledder heeft zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Haar bijzondere interesse gaat uit naar partneralimentatie en kinderalimentatie. Zij is als redacteur alimentatie en familieprocesrecht verbonden aan de Kennisbank van Split-Online. Zij treedt regelmatig op in de media. Ook publiceert en twittert zij over het familierecht. Voordat zij advocaat werd heeft zij als rechterlijke ambtenaar in opleiding en bij Amnesty International gewerkt.

Dr. mr. J. van der Heijden RA

Dr. mr. J. van der Heijden studeerde cum laude af in fiscale economie. Sinds 1990 is hij werkzaam bij het vastgoedkenniscentrum van de Belastingdienst. Van 1999 tot en met 2003 was hij tevens werkzaam als universtair docent aan de Universiteit Leiden. In 2006 promoveerde hij op het onderwerp Winstrealisatie bij onderhanden werk volgens goed koopmansgebruik. Jurriën is tevens verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Prof. Mr. C.A. (Kid) Schwarz

Prof. Mr. C.A. Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law te Rotterdam en daarnaast als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Tevens is hij partner bij Baker Tilly Berk.

L. Strang

Tot 1 januari 2020 was Liesbeth Strang hoofd Procesondersteuning bij Banning Advocaten te 's-Hertogenbosch. Liesbeth Strang is werkzaam als docent Roladministratie.

Mr. M. Jongmans

Martijn Jongmans is advocaat en Counsel bij AKD. Martijn heeft jarenlange ervaring op het gebied van kartel-, aanbestedings- en staatssteunrecht. Vraagstukken op het snijvlak van markt en overheid, waaronder publiek-private samenwerking, hebben zijn bijzondere belangstelling. Martijn staat zowel overheden, publiekrechtelijke instellingen en bedrijven bij. Cliënten waarderen Martijn om zijn deskundigheid, toegankelijkheid en zijn praktische doelgerichte adviezen. Hij is oa lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

Mr. A.P. van der Linden

Mr. A.P. van der Linden is kinderrechter (in deeltijd) bij de Rechtbank Amsterdam en Raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof ’s-Hertogenbosch en Hof Den Haag. Hij is ook medewerker Familie- en Jeugdrecht bij de Universiteit Utrecht.

Mr. dr. B. Breederveld

Bart Breederveld is advocaat te Alkmaar. Hij is een van de toonaangevende advocaten gespecialiseerd in het huwelijksvermogensrecht. Hij adviseert zowel cliënten als advocaten met betrekking tot vraagstukken over de afwikkeling van het vermogen na echtscheiding en overlijden en procedeert met name over de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Er verschijnen regelmatig publicaties van zijn hand. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over de huwelijksgemeenschap en de verdeling door de rechter. Hij is tevens verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en doceert, naast huwelijksgoederenrecht, goederen- en insolventierecht. Daarnaast doceert hij veelvuldig voor beroepsopleidingen, zowel betreffende de advocatuur als de rechterlijke macht.

Luuk Reurich

Mr. dr. L. Reurich is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Hij is daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Noord-Holland en tevens docent bij de Beroepsopleiding Advocaten.

Mr. O.L. van Daalen

Mr. O.L. van Daalen is advocaat op het gebied van privacy en security. In 2009 richtte hij de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom opnieuw op. Ook werkte hij als senior inspecteur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Naast zijn werk als advocaat is Ot van Daalen privacy-onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam.

Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Pieter adviseert en vertegenwoordigt ondernemingen, overheden en semi-overheden op het gebied van Europees en Mededingingsrecht bij de Europese en Nederlandse gerechten. Hij is gespecialiseerd in Europees recht, mededingingsrecht en internationaal privaatrecht. Binnen deze rechtsgebieden richt hij zich in het bijzonder op de deelgebieden aanbestedings- en staatssteunrecht. Bovendien houdt Pieter zich bezig met zaken waarin onderwerpen als zorg, concurrentie en de overheid in zijn verschillende hoedanigheden centraal staan. Op de deelgebieden aanbestedingsrecht en staatssteun heeft Pieter veel ervaring met onroerend goed transacties. Sinds 1 februari 2013 is Pieter hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is hij onder meer werkzaam als docent Aanbestedingsrecht bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), doceert hij de Masterclass Europees recht aan de Universiteit Utrecht en geeft hij gastcolleges aan universiteiten in binnen- en buitenland. Naast zijn docerende taak is Pieter lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts die de Minister van Economische zaken heeft ingesteld om een bemiddelende rol in aanbestedingsprocedures te vervullen en niet-bindende adviezen aan betrokken partijen uit te brengen. Naast zijn professionele activiteiten is Pieter ook maatschappelijk actief. Zo is hij lid van het bestuur van École Amélie Hamaïde en lid van de Raad van Advies van de Dutch Network Brussels.

Prof. dr. A.F. (Arthur) Salomons

Arthur Salomons (1964) studeerde Geschiedenis en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, en promoveerde in 1997 (cum laude) op een proefschrift met een goederenrechtelijk onderwerp. Tussen 1994-1999 was hij als gerechtsauditeur werkzaam bij de Hoge Raad der Nederlanden, vanaf 1999 fungeert hij als hoogleraar privaatrecht aan de UvA en als raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof Amsterdam. Sedert 2014 is hij directeur van het College of Law en lid van het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (UvA).

Prof. mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo

Toon van Mierlo (1957) studeerde Rechtsgeleerdheid aan de (toentertijd) Katholieke Universiteit Nijmegen, was daar junior wetenschappelijk medewerker burgerlijk recht en promoveerde op een proefschrift over Fiduciaire eigendom, vuistloos en stil pand (1988). Van 1988-1993 was hij advocaat te Den Haag en vanaf 1 september 1993 hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit. Sedert 2002 is hij tevens werkzaam in de advocatuur en combineert hij dit sinds 1 september 2016 met een deeltijdaanstelling hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is auteur van Asser 3-VI (zekerheidsrechten) en mede-auteur van Asser 3-IV (algemeen goederenrecht).

Prof. mr. J.M. de Jongh

Prof.mr. J.M. de Jongh is raadsheer in het gerechtshof Amsterdam en hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof. mr. P. Vlaardingerbroek

Prof. mr. P. Vlaardingerbroek is hoogleraar Personen-, familie- en jeugdrecht aan de Tilburg University. Daarnaast is hij Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en Rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam. Prof. mr. P. Vlaardingerbroek is ook auteur van diverse publicaties op het gebied van het Personen-, familie- en jeugdrecht

Prof. mr. Steef Bartman

Steef Bartman is al ruim 25 jaar actief als advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht. Na als partner en of counsel verbonden te zijn geweest aan enkele grote kantoren is hij in 2015 zijn eigen kantoor gestart. Hij adviseert ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en faillissementscuratoren en staat hen bij in geschillen over onder meer aansprakelijkheid, financiering, herstructurering, medezeggenschap en in enquêteprocedures. Daarnaast treedt hij veelvuldig op als arbiter voor het NAI.Behalve advocaat is Steef Bartman ook hoogleraar Corporate Group Liability aan de Universiteit Maastricht en emeritus hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Hij schrijft een maandelijkse column in het blad Mr. (zie onder Publicaties) en is vaste medewerker en annotator voor de Nederlandse tijdschriften JOR en Ars Aequi. Daarnaast is hij oprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift European Company Law (www.cecl.eu). Het door hem mede geschreven boek Van het concern (9e druk, 2016) wordt veel gebruikt voor studie en in de praktijk.

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij is daarnaast hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Prof. mr. A.J.M. Nuytinck is lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016) en adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen

Prof. mr. Jan Berend Wezeman

Prof.mr. Jan Berend Wezeman (1959) is als hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan het Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam. Hij promoveerde in 1998 bij Van Schilfgaarde op het proefschrift Aansprakelijkheid van bestuurders. Wezeman is redacteur van diverse ondernemingsrechtelijke uitgaven (o.a. SDU Commentaar Ondernemingsrecht) en publiceert regelmatig op het terrein van het ondernemingsrecht. Hij werkt als auteur onder meer mee aan het handboek Van de BV en de NV.

Mr. dr. R.B.M. Keurentjes

Mr dr R.B.M. (Rob) Keurentjes is rechter sinds 1985, was president van de rechtbank Groningen van 2007 tm 2012 en is nu senior rechter A in de rechtbank Noord-Nederland. Hij behandelt zaken over onvrijwillige opname en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis sedert 1989 en was betrokken bij de evaluaties van de Wet Bopz. Hij was voorzitter van de derde evaluatiecommissie Wet Bopz. Daarnaast publiceert hij over dit onderwerp, is auteur van het boek: De wet verplichte ggz, handleiding voor de praktijk, is hoofdredacteur van het jurisprudentieblad gedwongen zorg (JGz) en is redacteur en auteur van het boek Commentaar gedwongen zorg.

Mr. R. ter Haar

Rob ter Haar doceert strafrecht aan de Universiteit Utrecht en is rechter-plaatsvervanger in de Rb Overijssel. Ook is hij auteur van diverse boeken en artikelen, redacteur van het tijdschrift NTS en verzorgt hij (mede) de rubriek Europees Strafrecht in DD.

Prof. mr. dr. A.R. Houweling

Ruben Houweling (1980) studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is hij aansluitend benoemd tot Universitair Hoofddocent. In die hoedanigheid heeft hij onder meer de succesvolle Master Arbeidsrecht (2009) opgericht. In juni 2011 is Ruben benoemd tot Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij geeft daarbij leiding aan het team docenten en onderzoekers van de sectie Arbeidsrecht. Ruben is redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland (JIN). Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP) en maakt deel uit van de kernredactie van dit blad. Hij ontwikkelde de interactieve digitale kennisbank (VAAN) AR Updates.nl en is hoofdredacteur van deze wekelijkse online update. Daarnaast is Ruben lid van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA) en van de Sdu Cursus Adviesraad Arbeidsrecht. Ruben verzorgt regelmatig lezingen en cursussen (onder meer voor CPO, OSR, PALA en PALA+ en het Arbeidsrecht Instituut). Hij publiceert veelvuldig in diverse vaktijdschriften en boeken. Vanaf 2009 is Ruben als legal counsel verbonden aan DingemansVanderKind. In dat kader verzorgt hij regelmatig verdiepingscursussen bij ons op kantoor en wordt hij in bepaalde gevallen betrokken bij de complexere kwesties om mee te denken over de juridische mogelijkheden.

Mr. Suzanne Hendrickx

Mr. Suzanne Hendrickx is advocaat bij Advius in Den Haag. Suzanne is docent op het gebied van compliance, Wwft, tucht- en gedragsrecht. Zij verzorgt opleidingen bij cursusinstituten, advocatenkantoren, ordes van advocaten en juridische verenigingen. Suzanne is jarenlang stafjurist bij de Haagse Orde van Advocaten geweest en behandelde in die functie de zwaardere toezichtgevallen. Zij werkt met Bas Martens samen in het initiatief Advius, compliance en advies voor advocatenkantoren (www.advius.nu).

Prof. mr. A.W. Jongbloed

Prof. Mr. A.W (Ton) Jongbloed promoveerde in 1987 op het onderwerp Reële executie in het privaatrecht. Hij is verbonden aan de Universiteit Utrecht en vanaf 2002 hoogleraar executie- en beslagrecht. Daarnaast is hij onder meer raadsheer-plaatsvervanger in Amsterdam en Leeuwarden en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Procespraktijk.

Mr. drs. A. Hendriks

Mr. drs. Ariane Hendriks is cultuurwetenschapper en jurist. Zij is sinds 2007 werkzaam als advocaat te Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en het civiele jeugdrecht en adviseert en procedeert uitsluitend op die rechtsgebieden. Ariane is lid van de vereniging Internationale Kinderontvoeringsadvocaten. Zij publiceert regelmatig blogs en artikelen over familierechtelijke onderwerpen, o.a. op de Kennisbank van Split-Online. Voordat Ariane advocaat werd, werkte ze als beleidsmedewerker Justitie en Asielbeleid bij de Tweede-Kamerfractie van de Socialistische Partij. Politieke ontwikkelingen rond het familierecht volgt zij nog steeds op de voet.

Mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen

Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen (senior raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch) sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Op grond van zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk.

Mr. W.J. Ausma

Met bijna 25 jaar ervaring als advocaat en docent kent Willem Jan Ausma de kneepjes van het vak. Op een luchtige wijze deelt hij deze ervaring graag met andere procesdeelnemers om het strafproces goed en waar het kan in het voordeel van de verdachte te laten verlopen.

X