Docenten

Alexander Labohm

Mr. A.N. Labohm is senior-raadsheer in de familiekamer van het Gerechtshof Den Haag en een zeer ervaren spreker

Mr. A.J.J.G. (Arlette) Schijns

Arlette Schijns treedt als advocaat op voor slachtoffers en nabestaanden van verkeersmisdrijven, en ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Ook behartigt zij de belangen van slachtoffers in zaken van medische aansprakelijkheid, verkeers- en arbeidsongevallen. Naast haar praktijk verricht zij promotieonderzoek aan de VU naar verbetering van de mogelijkheden van schadeverhaal voor slachtoffers van misdrijven. Zij publiceert en doceert veel op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, letselschaderecht en de vordering benadeelde partij in het strafproces. Ook bekleedt Arlette een aantal bestuursfuncties, onder meer bij de Stichting Grotius Academie en de Nederlandse Juristen Vereniging, en is zij redacteur van het Tijdschrift Vergoeding Personenschade (TVP).

Prof. mr. dr. A. (Arvin) Kolder

Prof. mr. dr. A. (Arvin) Kolder, advocaat bij Kolder Vorsselman Advocaten te Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Personenschade aan de Rijksuniversiteit Groningen. Arvin Kolder combineert zijn werkzaamheden in de advocatuur op het gebied van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht met het geven van onderwijs en het doen van onderzoek. In mei 2018 is hij aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op zijn onderzoek naar de risicoaansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker van roerende zaken, opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren (art. 6:173, 174, 175, 179 en 181 BW). Aan diezelfde universiteit is hij per 1 januari 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar Personenschade. Arvin is mede-oprichter en participant van het Gronings Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade (GCAS) en redactielid van de tijdschriften AV&S, TVP en JA.

Mr. dr. B. Snijder-Kuipers

mr. dr. B. Snijder-Kuipers is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, universitair docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en fellow OnderzoekCentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert regelmatig over de WWFT en verzorgt lezingen over dit onderwerp

Prof. dr. mr. G.J. Zwenne

Prof. dr. mr. G.J. Zwenne werd in 2011 benoemd tot hoogleraar recht en de informatiemaatschappij bij de afdeling eLaw van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Naast zijn aanstelling bij eLaw is hij advocaat en partner bij Brinkhof te Amsterdam. Verder is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IT en Recht (NVvIR) en bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht (VPR).

Prof.mr.dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem

Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem is Hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit en Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Hij publiceert veelvuldig op het gebied van het Vermogensrecht en is zelfstandig juridisch adviseur te Amsterdam.

Mr. H.J. de Kloe

Mr. H.J. de Kloe is docent ondernemings- en insolventierecht aan de Erasmus Universiteit. Daarvoor is hij advocaat geweest van 2011 tot 2015. Hij is hoofdredacteur van INS Updates, publiceert regelmatig op het gebied van ondernemings- en/of insolventierecht en schrijft een proefschrift over de positie van schuldeisers in faillissement.

Fons Stollenwerck

Fons Stollenwerck is sinds zijn afstuderen en promoveren werkzaam geweest als rechter bij de rechtbank Arnhem en als notaris bij verschillende kantoren. Na zijn vertrek bij de rechtbank Arnhem werd hij raadsheer- plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Hij is sinds juni 2008 voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap en van het Pitlo Fonds. In 2008 volgde zijn benoeming tot lid van de Notariskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Hij is (hoofd)redacteur van enkele tijdschriften en hoofddocent van de EPN/Grotius opleiding Estate Planning. Fons als raadsheer verbonden aan het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (Notariskamer) en is counsel bij SmeetsGijbels Advocaten.

Prof. mr. F.J.W.M. Schols

Prof. mr. Freek Schols is gespecialiseerd in de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van het familievermogensrecht. Hij is thans als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen. Tot 1 november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit. Tot 2004 was hij werkzaam in de notariële praktijk. Hij is onder meer hoofdredacteur van het (losbladige) Handboek Estate Planning, co-auteur van het Handboek Erfrecht en hoofdredacteur van het Tijdschrift Erfrecht. Ook is hij vaste medewerker voor het WPNR en redacteur van EstateTip Review. Hij is, onder meer, hoofddocent van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (Familievermogensrecht) en de beroepsopleiding tot estate planner (EPN). In december 2005 promoveerde hij tot doctor in de Rechtsgeleerdheid op de dissertatie getiteld 'Quasi-erfrecht met bindende elementen'. Freek Schols adviseert, publiceert en geeft lezingen en voordrachten op diverse rechtsgebieden.

Mr. G.C. Makkink

Mr. G.C. Makkink is raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam en voorzitter van de Ondernemingskamer.

Prof. Mr. G. (Gerrard) Boot

Prof. Mr. G. Boot is hoogleraar aan de universiteit Leiden (sedert 2011) en raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam (sedert 2015). Daarvoor is hij advocaat geweest van 1994 tot 2009 en kantonrechter van 2009 tot 2015. Proefschrift (2005): ‘Arbeidsrechtelijke bescherming’) Thans is hij hoofdredacteur van het tijdschrift ArbeidsRecht, samensteller van de SDU Wettenverzameling Arbeidsrecht en docent van diverse PAO-cursussen.

Mr. dr. G. Kerpestein

Govert Kerpestein (Vlissingen, 1964) is in 1992 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Sedert 1992 advocaat, gespecialiseerd in het huurrecht bedrijfsruimte. In 2005 is hij gepromoveerd op de nieuwe huurwetgeving. Zijn dissertatie “Huur en verhuur van bedrijfsruimte” is een kritische beschouwing op de in 2003 in werking getreden huurwetgeving. In augustus 2019 is de 7e editie verschenen van zijn handboek “Huurrecht bedrijfsruimte” (SDU Uitgevers). Daarnaast is hij redacteur van “Commentaar Huurrecht” (SDU Uitgevers). Govert Kerpestein is bekend door zijn gastcolleges, postdoctorale cursussen en studiedagen die hij door het hele land verzorgt.

Mr. H. Koops

mr. Helena Koops (1975) heeft haar studie rechtsgeleerdheid gevolgd aan de Universiteit van Leiden en de Humboldt Universiteit in Berlijn. Zij is sinds begin 2002 advocaat, heeft ervaring opgedaan bij twee (internationale) kantoren, Boekel De Nerée: (thans: Dentons Boekel) en Clifford Chance en is thans partner bij OG advocaten. Speerpunten in haar praktijk zijn huur/ verhuur bedrijfs- en woonruimte, koop/ verkoop onroerende zaken, vastgoedgerelateerde (aansprakelijkheids-) kwesties, burenrecht en zakelijke rechten. Helena heeft zowel de Grotius Postacademische Specialisatieopleiding onroerend goed als de Specialisatieopleiding van de Vereniging Huurrecht Advocaten (VHA) voltooid. Zij is onder meer lid van de Vereniging Vastgoed Advocaten, de Vereniging Huurrecht Advocaten en de Ondernemende Advocaten Amsterdam.

Prof. mr. dr. I. Sumner

Prof. mr. dr. I.Sumner is hoogleraar familierecht en internationaal privaatrecht aan de Tilburg University en daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Overijssel

Mr. drs. I. Vledder

Mr. drs. Ingrid Vledder heeft zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Haar bijzondere interesse gaat uit naar partneralimentatie en kinderalimentatie. Zij is als redacteur alimentatie en familieprocesrecht verbonden aan de Kennisbank van Split-Online. Zij treedt regelmatig op in de media. Ook publiceert en twittert zij over het familierecht. Voordat zij advocaat werd heeft zij als rechterlijke ambtenaar in opleiding en bij Amnesty International gewerkt.

Dr. mr. J. van der Heijden RA

Dr. mr. J. van der Heijden studeerde cum laude af in fiscale economie. Sinds 1990 is hij werkzaam bij het vastgoedkenniscentrum van de Belastingdienst. Van 1999 tot en met 2003 was hij tevens werkzaam als universtair docent aan de Universiteit Leiden. In 2006 promoveerde hij op het onderwerp Winstrealisatie bij onderhanden werk volgens goed koopmansgebruik. Jurriën is tevens verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Prof. Mr. C.A. (Kid) Schwarz

Prof. Mr. C.A. Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law te Rotterdam en daarnaast als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Tevens is hij partner bij Baker Tilly Berk.

L. Strang

Tot 1 januari 2020 was Liesbeth Strang hoofd Procesondersteuning bij Banning Advocaten te 's-Hertogenbosch. Liesbeth Strang is werkzaam als docent Roladministratie.

Mr. A.P. van der Linden

Mr. A.P. van der Linden is kinderrechter (in deeltijd) bij de Rechtbank Amsterdam en Raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof ’s-Hertogenbosch en Hof Den Haag. Hij is ook medewerker Familie- en Jeugdrecht bij de Universiteit Utrecht.

Mr. dr. B. Breederveld

Bart Breederveld is advocaat te Alkmaar. Hij is een van de toonaangevende advocaten gespecialiseerd in het huwelijksvermogensrecht. Hij adviseert zowel cliënten als advocaten met betrekking tot vraagstukken over de afwikkeling van het vermogen na echtscheiding en overlijden en procedeert met name over de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Er verschijnen regelmatig publicaties van zijn hand. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over de huwelijksgemeenschap en de verdeling door de rechter. Hij is tevens verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en doceert, naast huwelijksgoederenrecht, goederen- en insolventierecht. Daarnaast doceert hij veelvuldig voor beroepsopleidingen, zowel betreffende de advocatuur als de rechterlijke macht.

Luuk Reurich

Mr. dr. L. Reurich is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Hij is daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Noord-Holland en tevens docent bij de Beroepsopleiding Advocaten.

Mr. O.L. van Daalen

Mr. O.L. van Daalen is advocaat op het gebied van privacy en security. In 2009 richtte hij de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom opnieuw op. Ook werkte hij als senior inspecteur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Naast zijn werk als advocaat is Ot van Daalen privacy-onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam.

Prof. mr. P. Vlaardingerbroek

Prof. mr. P. Vlaardingerbroek is hoogleraar Personen-, familie- en jeugdrecht aan de Tilburg University. Daarnaast is hij Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en Rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam. Prof. mr. P. Vlaardingerbroek is ook auteur van diverse publicaties op het gebied van het Personen-, familie- en jeugdrecht

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij is daarnaast hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Prof. mr. A.J.M. Nuytinck is lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016) en adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen

Mr. R. ter Haar

Rob ter Haar doceert strafrecht aan de Universiteit Utrecht en is rechter-plaatsvervanger in de Rb Overijssel. Ook is hij auteur van diverse boeken en artikelen, redacteur van het tijdschrift NTS en verzorgt hij (mede) de rubriek Europees Strafrecht in DD.

Prof. mr. A.W. Jongbloed

Prof. Mr. A.W (Ton) Jongbloed promoveerde in 1987 op het onderwerp Reële executie in het privaatrecht. Hij is verbonden aan de Universiteit Utrecht en vanaf 2002 hoogleraar executie- en beslagrecht. Daarnaast is hij onder meer raadsheer-plaatsvervanger in Amsterdam en Leeuwarden en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Procespraktijk.

Mr. drs. A. Hendriks

Mr. drs. Ariane Hendriks is cultuurwetenschapper en jurist. Zij is sinds 2007 werkzaam als advocaat te Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en het civiele jeugdrecht en adviseert en procedeert uitsluitend op die rechtsgebieden. Ariane is lid van de vereniging Internationale Kinderontvoeringsadvocaten. Zij publiceert regelmatig blogs en artikelen over familierechtelijke onderwerpen, o.a. op de Kennisbank van Split-Online. Voordat Ariane advocaat werd, werkte ze als beleidsmedewerker Justitie en Asielbeleid bij de Tweede-Kamerfractie van de Socialistische Partij. Politieke ontwikkelingen rond het familierecht volgt zij nog steeds op de voet.

Mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen

Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen (senior raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch) sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Op grond van zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk.

Mr. W.J. Ausma

Met bijna 25 jaar ervaring als advocaat en docent kent Willem Jan Ausma de kneepjes van het vak. Op een luchtige wijze deelt hij deze ervaring graag met andere procesdeelnemers om het strafproces goed en waar het kan in het voordeel van de verdachte te laten verlopen.

X