WWFT, AVG en het nieuwe UBO-register: toepassing in de praktijk (16-12-2021)

  • Tijd: 13.30 uur - 18.00 uur (incl. pauze)
  • Datum: 16-12-2021
  • Locatie: Online
  • Prijs: 349,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Mr. dr. B. Snijder-Kuipers & Mr. F.C. van der Jagt

WWFT, AVG en het nieuwe UBO-register: toepassing in de praktijk

In deze cursus komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan bod. De docenten brengen u op de hoogte op welke wijze u uw beleid en werkwijze weer up-to-date kunt brengen. Vanuit een praktische invalshoek zullen de docenten gezamenlijk de belangrijkste aandachtspunten (op een integrale wijze) met u bespreken. Denk daarbij aan de volgende vragen: Hoe lang moet u gegevens bewaren? Hoe lang mag u gegevens bewaren? Welke gegevens mogen bewaard worden en voor wie mogen deze gegevens toegankelijk zijn? In hoeverre mogen gegevens door anderen (cliënt, toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, FIU-Nederland) worden ingezien of beschikbaar gesteld? In hoeverre wordt de geheimhoudingsplicht (gerechtvaardigd) doorkruist door de AVG en de WWFT? Ook de invoerring van het UBO-register voor rechtspersonen en ondernemingen en de verhouding tot bescherming van de privacy in relatie tot Europese wetgeving, komt aan de orde.

Tijdens de cursus krijgt u praktische tips en tricks. Er is voldoende ruimte om tijdens de bijeenkomst uw concrete vragen te stellen. De docenten zullen samen doceren, d.w.z. beide docenten zijn aanwezig gedurende de gehele cursus.

Als onderdeel van de cursus ontvangt u WWFT-documentatie die u in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken, waaronder een WWFT-stappenplan (in het Nederlands en Engels).

mr. dr. B. Snijder-Kuipers is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, universitair docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en fellow OnderzoekCentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert regelmatig over de WWFT en verzorgt lezingen over dit onderwerp
Dit webinar wordt gedoceerd door mr. Friederike van der Jagt, advocaat bij Hunter Legal te Amsterdam. Zij werkte eerder als privacyrechtadvocaat bij de advocatenkantoren Van Doorne en Stibbe en in het bedrijfsleven als Senior Legal Counsel Privacy bij een internationaal beveiligingssoftwarebedrijf. Friederike publiceert en spreekt geregeld over privacygerelateerde onderwerpen, is een van de redacteurs van het tijdschrift Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens en auteur van de Kluwer Themapagina AVG. Friederike is lid van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam en bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereniging. Zij is hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Privacyrecht en docent privacy bij de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen. Daarnaast is zij arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering en fellow bij het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.