Actualiteiten Verplichte Zorgwetten (11-11-2021)

  • Tijd: 10.30 uur - 17.30 uur
  • Datum: 11-11-2021
  • Locatie: Rotterdam
  • Prijs: 399 excl. BTW
  • PO punten: 6
  • Docent: Mr. dr. R.B.M. Keurentjes & Dr. J.J. de Jong

Actualiteiten Verplichte Zorgwetten

Tijdens deze cursus wordt u meegenomen in de wereld van de gedwongen psychiatrische zorg. De wetten verplichte ggz, zorg en dwang en forensische zorg zullen uitgebreid worden besproken. Daarbij zal de recente jurisprudentie worden betrokken. Ook wordt u ingeleid in het fenomeen psychische stoornis en hoort u over de rol en bevoegdheden van de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke. De tijdens de cursus opgedane kennis kan direct in de praktijk worden gebracht bij het behandelen van verschillende casus, waarmee deze studiedag zal worden afgesloten.

De cursus zal verzorgd worden in een ‘state of the art’ hotel of congrescentrum in Rotterdam. Onze locaties nemen de RIVM-richtlijnen (en richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland) in acht en hanteren zelfs aanvullende maatregelen op locatie.

Voorlopig programma: 10.30-11.45 inleiding Nieuwe zorgwetten en crisismaatregel (RK) 11.45-13.15 het stoornisbegrip, rol GD en zorgverantwoordelijke (SdJ) 13.15-13.45 lunch 13.45-15.15 de zorgmachtiging, Wzd en Wfz (RK) 15.15-16.15 klachtenbehandeling (SdJ) 16.15-16.30 pauze 16.30-17.30 casusbehandeling (RK en SdJ)
Mr dr R.B.M. (Rob) Keurentjes is rechter sinds 1985, was president van de rechtbank Groningen van 2007 tm 2012 en is nu senior rechter A in de rechtbank Noord-Nederland. Hij behandelt zaken over onvrijwillige opname en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis sedert 1989 en was betrokken bij de evaluaties van de Wet Bopz. Hij was voorzitter van de derde evaluatiecommissie Wet Bopz. Daarnaast publiceert hij over dit onderwerp, is auteur van het boek: De wet verplichte ggz, handleiding voor de praktijk, is hoofdredacteur van het jurisprudentieblad gedwongen zorg (JGz) en is redacteur en auteur van het boek Commentaar gedwongen zorg.
Sjakko de Jong volgde zijn opleiding tot psychiater tussen 2000 en 2004 bij -destijds- GGz Midden-Brabant (dat in 2006 met GGz Regio Breda fuseerde tot GGz Breburg). Tijdens zijn opleiding ving hij aan met zijn promotieonderzoek, ‘Multisensory Emotion Perception in Schizophrenic and Non-schizohrenic Psychosis Patients’, hetgeen in 2014 uitmondde in promotie. Naast wetenschappelijk onderzoek en de acute en sociale psychiatrie (hij werkte tussen 2004 en 2016 als psychiater bij de Crisisdienst) was gezondheidszorgwetgeving zijn nadrukkelijke interesse. Na waarnemende activiteiten op dit terrein, werd hij vanaf 1-1-2014 geneesheer-directeur bij GGz Breburg. Actuele klinische werkzaamheden bestaan uit consultatie en behandeling binnen de basis GGz (Indigo Brabant), het verrichten van civielrechtelijke rapportages, en het verrichten van crisisdiensten. Sinds 2017 is hij lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Sinds even zolang is hij redactielid van het tijdschrift Jurisprudentie Gedwongen zorg (JGz). Tenslotte is Sjakko sinds 1-1-2020 als kerndocent betrokken bij de Meesterklas, dat diverse leergangen voor geneesheer-directeuren, bestuurders en toezichthouders in de GGz verzorgt.