Verdelen en verrekenen bij echtscheiding

  • Tijd: 13.30 uur - 17.45 uur
  • Datum: 01-12-2020
  • Locatie: Online
  • Prijs: 299,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Mr. dr. B. Breederveld

Huwelijksvermogensrecht: verrekenen en verdelen

Scheiden …..en het vermogen dan?

Al geruime tijd is een zoektocht gaande naar oplossingen voor de “vechtscheidingsproblematiek”. De aandacht voor de schadelijke gevolgen ervan voor de kinderen staat hierbij centraal. Bij deze voorstellen lijkt in het geheel geen aandacht te zijn voor de vermogensrechtelijke afwikkeling van een echtscheiding. Dit is bijzonder nu juist de vermogensrechtelijke afwikkeling van de echtscheiding nu juist ook tot veel geschillen aanleiding kan geven. Het is daarom goed om aandacht te blijven hebben voor het verrekenen en verdelen bij echtscheiding

Deze cursus geeft een actueel overzicht van de ontwikkelingen in de rechtspraak en literatuur en draagt er aan bij dat u weer helemaal “up to date” bent op het terrein van verdelen en verrekenen van het vermogen bij echtscheiding.

Aan de orde komen

*Hoe zit het met de verdeling van vermogen in het nieuwe recht

* Wanneer is nu precies sprake van een verdeling.

* Wat geldt er nu wel en niet ten aanzien van vergoedingsrechten

* Wanneer is er sprake van zaaksvervanging?

* Hoe zit het met de schulden en de draagplicht ervan.

* Het ontslag uit de hoofdelijkheid na verdeling.

* Wanneer is er sprake van verknochtheid?

* Hoe te handelen bij een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding indien er ook zaken gemeenschappelijk zijn?

* Hoe moet een finaal verrekenbeding worden uitgewerkt.

* Zijn deze regels een op een van toepassing op samenwoners die uit elkaar gaan of gelden daar andere regels voor?

Programma volgt
Bart Breederveld is advocaat te Alkmaar. Hij is een van de toonaangevende advocaten gespecialiseerd in het huwelijksvermogensrecht. Hij adviseert zowel cliënten als advocaten met betrekking tot vraagstukken over de afwikkeling van het vermogen na echtscheiding en overlijden en procedeert met name over de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Er verschijnen regelmatig publicaties van zijn hand. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over de huwelijksgemeenschap en de verdeling door de rechter. Hij is tevens verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en doceert, naast huwelijksgoederenrecht, goederen- en insolventierecht. Daarnaast doceert hij veelvuldig voor beroepsopleidingen, zowel betreffende de advocatuur als de rechterlijke macht.

Deze cursus is beoordeeld met een 8,8!

X