Verdelen en verrekenen bij echtscheiding (10-12-2021)

 • Tijd: 13.30 uur - 18.00 uur (incl. pauze)
 • Datum: 10-12-2021
 • Locatie: Hybride (locatie in Amsterdam met livestream)
 • Prijs: 299,- excl. BTW / 325,- excl. BTW
 • PO punten: 4
 • Docent: Mr. dr. B. Breederveld

Verdelen en verrekenen bij echtscheiding

Het goed adviseren over het de vermogensrechtelijke gevolgen van een echtscheiding of het procederen daarover vereist steeds meer deskundigheid. De wettelijke regeling van de beperkte gemeenschap van goederen (naast de algehele gemeenschap) maakt het er niet eenvoudiger op. Dat zelfde geldt voor de toepassing in de praktijk van  diverse uitspraken van de Hoge Raad op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. Indien echtgenoten gehuwd zijn onder huwelijkse voorwaarden en sprak is van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding leidt  de vaststelling van de verrekenvordering veelal tot ingewikkelde berekeningen. In toenemende mate blijkt bovendien sprake te zijn van een (beperkt) finaal verrekenbeding. In deze middagcursus wordt aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht die van belang zijn voor de echtscheidingspraktijk.

Gedurende de cursus is er voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen vragen.

Het cursusprogramma ziet er als volgt uit:

13.30 – 15.30             Verdelen

Samenstelling huwelijksgemeenschap

 • Privé / gemeenschap
 • Zaaksvervanging
 • Vergoedingsrechten
 • Verknochtheid

Schulden

 • Hoofdelijkheid
 • Draagplicht

Redelijkheid en billijkheid

Verdelingsgeschillen

15.30 – 15.45             korte pauze

15.45 – 17.45             Verrekenen

Periodiek verrekenbeding

 • Vermoeden art. 1:141 lid 3 BW
 • Inkomensbegrip
 • Onderneming
 • Mede-eigendom

Finaal Verrekenbeding

Uitwerking casus

Locatie en prijs

Fysieke deelname

De cursus zal verzorgd worden in een ‘state of the art’ hotel of congrescentrum in Amsterdam-Zuid. De cursus bedraagt € 325,- excl. BTW bij fysieke deelname op locatie. Snacks zijn inbegrepen. Er worden slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten op locatie.

Onze locaties nemen de RIVM-richtlijnen (en richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland) in acht en hanteren zelfs aanvullende maatregelen op locatie.

Online deelname

De cursus is ook online te volgen via een livestream. Online deelname bedraagt € 299,- excl. BTW. Online deelname aan de cursus geeft ook recht op PO-punten.

Wij verzoeken u bij uw aanmelding aan te geven (onder opmerkingen) of u fysiek wilt deelnemen of online.

Bart Breederveld is advocaat bij Rensen advocaten te Alkmaar en houdt zich met name bezig met advisering en procederen op het terrein van het afwikkelen van vermogen na scheiding en na overlijden. Hij is voorts als docent verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en doceert daar diverse vermogensrechtelijke vakken, waaronder het huwelijksvermogensrecht in het kader van het verdiepingsvak “Echtscheiding en haar gevolgen”. Daarnaast is hij Raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag. Hij publiceert regelmatig in diverse tijdschriften.