Tuchtrecht, gedragsregels en de Voda

  • Tijd: 13.30 uur - 18.00 uur
  • Datum: 17-11-2020
  • Locatie: Crowne Plaza (Amsterdam-Zuid)
  • Prijs: 299,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Mr. B. Martens & Mr. S. Hendrickx

Tuchtrecht, gedragsregels en de Verordening op de advocatuur

Een advocaat hoopt het nooit mee te maken: een tuchtklacht. Maar wist u dat sommige klachten zwaarder wegen dan andere? En dat de Kernwaarden daarbij een grote rol spelen? Het toezicht door de dekens op de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de Verordening op de advocatuur (Voda) en uit de Gedragsregels is bovendien steeds inhoudelijker geworden en er wordt van u als professional het nodige verwacht. Om te beoordelen of u aan al uw verplichtingen voldoet worden onder andere kantoorbezoeken afgelegd en kengetallen opgevraagd.

Tijdens deze cursus zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het voorkomen van tuchtklachten, zowel van cliënten en wederpartijen als van de deken. De achtergrond van de verschillende gedragsregels en de laatste ontwikkelingen op het gebied van het tuchtrecht zullen worden besproken aan de hand van casusposities en quizvragen. Bovendien zal worden stilgestaan bij interessante tuchtrechtelijke jurisprudentie. Voorts zal aandacht worden besteed aan de eisen waaraan uw kantoororganisatie moet voldoen, om ervoor te zorgen dat u een eventueel kantoorbezoek met vertrouwen tegemoet kunt zien.

 

 

Mr. Bas Martens is strafrechtadvocaat bij Delissen Martens advocaten in Den Haag en oud-deken van de Haagse Orde van Advocaten Hij is docent op het gebied van de anti-witwasregelgeving en het gedragsrecht voor advocaten. Bas adviseert en begeleidt advocaten op het gebied van hun kantoororganisatie en bij tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke problemen. Hij geeft leiding aan de secties Strafrecht en Militair recht van Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs Mediation in Den Haag www.delissenmartens.nl. In de samenwerking met Suzanne Hendrickx adviseert hij advocatenkantoren bij het opzetten van hun risicomanagement, compliance-en audit structuur.
Mr. Suzanne Hendrickx is advocaat bij Advius in Den Haag. Suzanne is docent op het gebied van compliance, Wwft, tucht- en gedragsrecht. Zij verzorgt opleidingen bij cursusinstituten, advocatenkantoren, ordes van advocaten en juridische verenigingen. Suzanne is jarenlang stafjurist bij de Haagse Orde van Advocaten geweest en behandelde in die functie de zwaardere toezichtgevallen. Zij werkt met Bas Martens samen in het initiatief Advius, compliance en advies voor advocatenkantoren (www.advius.nu).

Dit is een nieuwe cursus

X