Schulden en scheidingen (03-12-2021)

 • Tijd: 13.30 uur - 18.00 uur (incl. pauze)
 • Datum: 03-12-2021
 • Locatie: Hybride (locatie in Amsterdam met livestream)
 • Prijs: 299,- excl. BTW / 325,- excl. BTW
 • PO punten: 4
 • Docent: Mr. dr. B. Breederveld

Schulden en Scheidingen: in deze cursus wordt speciaal aandacht besteed aan de schulden in verband met de afwikkeling van het vermogen bij scheiding.

Het is van belang om als advocaat of mediator bij de begeleiding van een scheiding voldoende kennis te hebben van de wettelijke regels die betrekking hebben op de schulden, de schuldeisers en schuldenaren die van toepassing zijn bij de “oude“ gemeenschap als de nieuwe regels die van toepassing zijn bij de beperkte gemeenschap van goederen. Voorts is specifieke kennis gewenst bij  de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden meer in het bijzonder ten aanzien van verrekeningen.

Tijdens deze cursus zullen aan de orde komen:

 • De oude en nieuwe regels over aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht van de schulden tijdens en na ontbinding van de gemeenschap
 • De gevolgen van het onderscheid tussen gemeenschapsschulden en privéschulden
 • Vergoedingsrechten als schuld
 • Verdeling ontbonden gemeenschap en de schulden
 • Afwijkende draagplicht en redelijkheid en billijkheid
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid en ontslag
 • Schulden in het zicht van de echtscheiding
 • Verknochtheid
 • Huwelijkse voorwaarden en de schulden
 • Schulden en het periodiek en finaal verrekenbeding
 • Wijziging huwelijkse voorwaarden (Pauliana)
 • De eigen onderneming in verband met scheiding
 • De rekening-courantschuld en het niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
 • Faillissement van een echtgenoot

Gedurende de cursus is er voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen vragen.

Locatie en prijs

Fysieke deelname

De cursus zal verzorgd worden in een ‘state of the art’ hotel of congrescentrum in Amsterdam-Zuid. De cursus bedraagt € 325,- excl. BTW bij fysieke deelname op locatie. Snacks zijn inbegrepen. Er worden slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten op locatie.

Onze locaties nemen de RIVM-richtlijnen (en richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland) in acht en hanteert zelfs aanvullende maatregelen op locatie.

Online deelname

De cursus is ook online te volgen via een livestream. Online deelname bedraagt € 299,- excl. BTW. Online deelname aan de cursus geeft ook recht op PO-punten.

Wij verzoeken u bij uw aanmelding aan te geven (onder opmerkingen) of u fysiek wilt deelnemen of online.

Bart Breederveld is advocaat bij Rensen advocaten te Alkmaar en houdt zich met name bezig met advisering en procederen op het terrein van het afwikkelen van vermogen na scheiding en na overlijden. Hij is voorts als docent verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en doceert daar diverse vermogensrechtelijke vakken, waaronder het huwelijksvermogensrecht in het kader van het verdiepingsvak “Echtscheiding en haar gevolgen”. Daarnaast is hij Raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag. Hij publiceert regelmatig in diverse tijdschriften.

Deze cursus is beoordeeld met een 8,8!