Processtukken schrijven: methoden en technieken

  • Tijd: 9:00 uur - 13:30 uur (incl. pauze)
  • Datum: meerdere data (zie cursusbeschrijving)
  • Locatie: Online
  • Prijs: 299,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Mr. dr. L. Reurich

Processtukken schrijven: methoden en technieken

Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van de procesadvocaat is, zijn er nauwelijks beschouwingen of trainingen die inzicht bieden in de vraag hoe een processtuk optimaal wordt ingericht. Deze cursus beoogt in die leemte te voorzien. De methoden en technieken van het schrijven van processtukken worden in kaart gebracht en aan de hand van praktische oefeningen en een geanonimiseerd procesdossier inzichtelijk gemaakt. De cursus geeft aldus systematisch inzicht in de know how van het schrijven van processtukken waaraan ook de ervaren procesadvocaat tal van nuttige tips zal kunnen ontlenen.

Wat is de meest effectieve inrichting van het petitum van de dagvaarding? Wat bepaalt de optimale rangorde van de vorderingen? Hoe dienen de verschillende verweren en excepties in de conclusie van antwoord te worden gerangschikt? Wat zijn de tien technieken om ter comparitie (of na afloop daarvan) het nemen van een nadere akte of het overleggen van producties ‘af te dwingen’?

Deze vragen – en tal van andere – worden in deze cursus door een ervaren rechter uitvoerig behandeld. Hoewel de diverse voorbeelden en casuïstiek zijn ontleend aan het algemene Vermogensrecht, is de cursus niet gericht op kennisoverdracht (knowing that) maar op het verwerven van vaardigheden (knowing how). Aan het einde van de cursus worden de bevindingen samengevat op een lijst van honderd tips & tricks die op kantoor bij het schrijven van processtukken behulpzaam kunnen zijn.

Hoewel dit een thematische cursus betreft, zullen de diverse onderwerpen aan de hand van recente jurisprudentie inzichtelijk worden gemaakt. In zoverre betreft het dus tevens een actualiteitencursus.

Geef bij uw aanmelding duidelijk aan voor welke datum u zich opgeeft onder ‘opmerking’:

Dinsdag 5 oktober: 9:00-13:30 uur
Dinsdag 14 december: 9:00-13:30 uur
Mr. dr. L. Reurich is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Hij is daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Noord-Holland en tevens docent bij de Beroepsopleiding Advocaten.

Deze cursus is beoordeeld met een 8,6!

Enthousiaste presentatie. Inspirerend. Dank

Zeer praktisch, inhoudelijke hoog niveau, perfecte en heldere presentatie

Praktisch gericht, enthousiast en inspirerend gebracht. Ik krijg weer helemaal zin om een lastige kwestie aan te pakken/ dagvaarding op te stellen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *