Actualiteiten Personen- en Familierecht

  • Tijd: 11.00 uur tot 18.00 uur
  • Datum: 18-12-2020
  • Locatie: Crowne Plaza (Amsterdam-Zuid)
  • Prijs: 399,- excl. BTW (499,- na 18 november)
  • PO punten: 6
  • Docent: Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

Actualiteiten Personen- en Familierecht

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, alsmede gezags- en omgangsrecht.

De belangrijkste actualiteiten liggen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht (op 1 januari 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen), op het gebied van het partneralimentatierecht (op 1 januari 2020 in werking getreden Wet herziening partneralimentatie) en op het gebied van het afstammings- en gezagsrecht (belangrijkste aanbevelingen uit het eind 2016 verschenen rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap over meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap). Deze actualiteiten krijgen dan ook gepaste aandacht, afhankelijk van de voortgang van het wetgevingsproces. Zo heeft minister Dekker op 24 april 2020 twee concept-wetsvoorstellen voor internetconsultatie vrijgegeven. Het gaat om de Wet kind, draagmoederschap en afstamming en om de Wet deelgezag. Ook deze toekomstige wetgeving wordt op hoofdlijnen behandeld.

Onderwerpen

  • Relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht)
  • Scheidingsrecht
  • Afstammings- en adoptierecht
  • Gezags- en omgangsrecht
Programma volgt
Prof. mr. A.J.M. Nuytinck is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij is daarnaast hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Prof. mr. A.J.M. Nuytinck is lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016) en adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen

Deze cursus is beoordeeld met een 8,9!

Zeer goed!

X