All Courses

10-18 van 55 resultaten getoond
€299.00

De toepassing van vormverzuimen voor de verdediging in strafzaken anno 2021 (25-11-2021)

De toepassing van vormverzuimen voor de verdediging in strafzaken anno 2021 In deze versie (nieuwe) cursus zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de sanctionering van vormverzuimen in strafzaken vanuit het perspectief van de verdediging in strafzaken. Met name wordt stilgestaan bij de voortschrijdende jurisprudentie op dit gebied en de…
Lees meer
€222.00

Actualiteiten kinder- en partneralimentatie (02-11-2021)

Actualiteiten kinder- en partneralimentatie In deze drie uur durende cursus wordt aandacht besteed aan de recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van kinder-en partneralimentatie. Alle voor de praktijk belangrijke kwesties komen hierbij aan de orde. Is een niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie rechtsgeldig? Wanneer is grievend gedrag zodanig dat het…
Lees meer
€349.00

WWFT, AVG en het nieuwe UBO-register: toepassing in de praktijk (16-12-2021)

WWFT, AVG en het nieuwe UBO-register: toepassing in de praktijk In deze cursus komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan bod. De docenten brengen u op de hoogte op welke wijze…
Lees meer
€350.00

Actualiteiten Goederen- en Zekerhedenrecht (16-11-2021)

Actualiteiten Goederen- en zekerhedenrecht Het goederenrecht staat niet stil. De voorbije jaren zijn op diverse terreinen ontwikkelingen te signaleren die het bespreken meer dan waard zijn. Beide docenten bezitten een gebleken uitmuntende kennis van dit deel van het privaatrecht. De onderwerpen die tijdens deze vier-urige cursus aan de orde komen…
Lees meer
€450.00

Bestuurders- en concernaansprakelijkheid (19-11-2021)

Bestuurders- en concernaansprakelijkheid Centraal in deze cursus staat primair de persoonlijke, civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van besloten en naamloze vennootschappen. Dit thema krijgt door veranderende wetgeving (zie onder meer de op 1 juli a.s. in werking tredende Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) en de grote hoeveelheid jurisprudentie voortdurend…
Lees meer
€350.00

Actualiteiten Asiel- en Vreemdelingenrecht (26-11-2021)

Actualiteiten Asiel- en Vreemdelingenrecht Het asiel–en vreemdelingenrecht is het snelst veranderende rechtsgebied in Nederland. Het verandert permanent, onder invloed van de politieke situatie in de wereld en natuurlijk Nederland zelf, van internationale en nationale regelgeving en van internationale en nationale jurisprudentie. In deze praktijkcursus wordt u in een dag bijgespijkerd…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

Privacy op de werkvloer (04-11-2021)

Privacy op de werkvloer Werknemers hebben ook op de werkvloer het recht op bescherming van hun privacy. Maar hoe verhoudt dit zich tot de zorgplicht van de werkgever? Nu er sinds de coronacrisis meer wordt thuisgewerkt, hebben werkgevers in toenemende mate de behoefte om hun werknemers te controleren. Maar hoe…
Lees meer
€299.00

Actualiteiten Beslag- en Executierecht (03-11-2021)

Actualiteiten Beslag- en Executierecht Tijdens deze actualiteitencursus wordt vanzelfsprekend aandacht besteed aan de recente wijzigingen van het executie- en beslagrecht per 1 oktober 2020, 1 januari en 1 april 2021. Daarnaast passeren veel actuele rechterlijke uitspraken omtrent de reikwijdte van een beslag, misbruik van executiebevoegdheid, de vraag wat een executoriale…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

Life events die pensioenbewustzijn bij arbeidsrechtspecialisten vereisen (28-09-2021)

Life events die pensioenbewustzijn bij arbeidsrechtspecialisten vereisen! In deze cursus staat het werkgeverspensioen centraal. De docenten zijn ervaren pensioenrechtadvocaten en nemen u mee aan de hand van een werknemer vanaf het tijdstip van indiensttreding tot aan pensionering en wat er tussen die momenten op pensioengebied allemaal kan gebeuren. Denk aan…
Lees meer