Masterclass Legitieme (11-10-2021)

  • Tijd: 13:00 uur - 17:30 uur (incl. pauze)
  • Datum: 11-10-2021
  • Locatie: Online
  • Prijs: 299,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Prof. mr. F.J.W.M. Schols

Masterclass Legitieme

In deze digitale bijeenkomst zal Freek Schols u inwijden in de geheimen van de legitieme portie in het erfrecht.

Na eerst kort een algemeen kader te schetsen, wordt er als snel de diepte ingedoken en diverse items uitgediept. Denk aan de inkortingsvolgorde, de niet-opeisbaarheidsclausules, de waardering en het ‘ausser betracht’ denken, het recht op informatie en het informeren, niet- inferieure bedrijfsopvolging en bewind, de cautio Socini, stiefkinderen, overgangsrecht, IPR, rente, etc. Ook komen ontervingsstrategieën aan bod.

Prof. mr. Freek Schols is gespecialiseerd in de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van het familievermogensrecht. Hij is thans als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen. Tot 1 november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit. Tot 2004 was hij werkzaam in de notariële praktijk. Hij is onder meer hoofdredacteur van het (losbladige) Handboek Estate Planning, co-auteur van het Handboek Erfrecht en hoofdredacteur van het Tijdschrift Erfrecht. Ook is hij vaste medewerker voor het WPNR en redacteur van EstateTip Review. Hij is, onder meer, hoofddocent van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (Familievermogensrecht) en de beroepsopleiding tot estate planner (EPN). In december 2005 promoveerde hij tot doctor in de Rechtsgeleerdheid op de dissertatie getiteld 'Quasi-erfrecht met bindende elementen'. Freek Schols adviseert, publiceert en geeft lezingen en voordrachten op diverse rechtsgebieden.

Uitstekende cursus 9

Voor herhaling vatbaar 8,5