Jaarrekening-analyse (opstap-cursus)

 • Tijd: 10.00 - 17.30
 • Datum: 03-12-2020
 • Locatie: Atrium Meeting Centre (Zuidas)
 • Prijs: 399,- excl. BTW (499,- na 3 november)
 • PO punten: 6
 • Docent: Dr. mr. J van der Heijden

Jaarrekening-analyse voor juristen (opstap-cursus)

Als jurist zult u zich met name bezig houden met het analyseren en toepassen van wet- en regelgeving en rechtsregels uit de jurisprudentie.  Daarbij kan het voor u van belang zijn, dat u ook kennis hebt over jaarrekeningen.

Om van dergelijke ondersteunende informatie goed gebruik te kunnen maken bijvoorbeeld bij uw werkzaamheden als advocaat of notaris, zult u onder meer de volgende vragen moeten kunnen beantwoorden:

 • Welke informatie kan ik uit een jaarrekening halen?
 • Waarom worden in de praktijk verschillende winstcijfers gebruikt?
 • Wat zijn opbrengsten en kosten?
 • Wat is het verband tussen een balans en een winst- en verliesrekening?
 • Zijn alle activa eigendom van de ondernemer?
 • Heeft een ondernemer een bepaalde vrijheid bij het verantwoorden van financiële cijfers?
 • En zo ja, hoe zie ik dat terug?

De antwoorden op deze en soortgelijke vragen zijn cruciaal om te begrijpen wat financiële overzichten voor u kunnen betekenen. Bijvoorbeeld bij het verdelen van een boedel na echtscheiding als ondernemingsvermogen tot die boedel behoort. Of bij de beoordeling of in het kader van een samenwerkingsverband afspraken zijn nageleefd.  En als er voor aandeelhouders van  een BV wat te verdelen valt: hoeveel mag door een concrete vennootschap worden uitgekeerd zonder dat de bestuurders daar achteraf aansprakelijk voor kunnen worden gesteld?

Kennis over jaarrekeningen is voor veel juristen dan ook een must. In deze opstap-cursus wordt die kennis u aangereikt. Daarbij komen onder meer de volgende elementen aan bod:

 • De doelstelling van de jaarrekening
 • De verschillende onderdelen van een jaarrekening
 • De varianten die u in de praktijk kunt tegen komen
 • Grondslagen in de balans en winst- en verliesrekening
 • Wat is het belang van een accountant?
 • Verschillende toepassingen in de praktijk

Deze interactieve cursus is aan de hand van verschillende voorbeelden en casus praktijkgericht opgezet. Met de achtergronden verkrijgt u gaandeweg beter inzicht in wat u wel, maar ook wat u niet uit een jaarrekening kunt afleiden.

Na het volgen van deze opstap-cursus hebt u inzicht in de jaarrekening,  de verschillende onderdelen daarvan en de samenhang er tussen. U kunt de volgende dag uw kennis in de praktijk toepassen en uitbreiden.

Dr. mr. J. van der Heijden studeerde cum laude af in fiscale economie. Sinds 1990 is hij werkzaam bij het vastgoedkenniscentrum van de Belastingdienst. Van 1999 tot en met 2003 was hij tevens werkzaam als universtair docent aan de Universiteit Leiden. In 2006 promoveerde hij op het onderwerp Winstrealisatie bij onderhanden werk volgens goed koopmansgebruik. Jurriën is tevens verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

X