Jaarrekening-analyse (vervolg-cursus) / 12-04-2022

  • Tijd: 09.30-12.45 (incl. pauze)
  • Datum: 12-04-2022
  • Locatie: Online
  • Prijs: 199,- excl. BTW
  • PO punten: 3
  • Docent: Dr. mr. J. (Jurriën) van der Heijden

Jaarrekening-analyse voor juristen (vervolg-cursus)

De fysieke bijeenkomsten gaan door de coronacrisis vooralsnog niet door, maar de vervolgcursus wordt online aangeboden. In een interactieve webinar wordt een aangepast programma aangeboden. Daarin hebt u direct contact met de docent en uw medecursisten. Na 3 uren hebt u voldoende houvast om de opgedane kennis in uw praktijk te kunnen toepassen.

Als jurist zult u zich met name bezig houden met het analyseren en toepassen van wet- en regelgeving en rechtsregels uit de jurisprudentie. Daarbij kan het voor u, bijvoorbeeld als advocaat of notaris, van belang zijn dat u ook kennis hebt over jaarrekeningen.

Als deelnemer aan deze volgcursus hebt u al enige kennis van het jaarrekeningenrecht en hebt u ook al wat ervaring opgedaan met het gebruik van jaarrekeningen. Indien u er in dit verband behoefte aan hebt zaken weer eens op een rijtje te zetten of om wat meer verdieping bij bepaalde onderwerpen te krijgen, kan deze cursus interessant voor u zijn. U wordt van harte uitgenodigd uw vragen uit de praktijk tijdens de cursus in te brengen.

In deze interactieve vervolgcursus krijgt u in vogelvlucht een overzicht van de pijlers van de jaarrekening en het jaarrekeningenrecht. Daarbij volgt een verdieping over belangrijke posten op de balans en winst- en verliesrekening. Vervolgens wordt ingegaan op de geconsolideerde jaarrekening van groepsmaatschappijen en wordt de vraag gesteld wanneer uitkering van winst verantwoord is. Tijdens de cursus passeren verschillende categorieën van jaarrekeningen de revue, alsmede de wet- en regelgeving jaarrekeningen waaraan moet worden voldaan.

Na het volgen van deze vervolgcursus kunt met een overzicht van de pijlers van de jaarrekening en verdiepte kennis en begrip de volgende dag direct aan de slag.

Noot: op 5 april 2022 is een opstap-cursus jaarrekening-analyse voor juristen ingepland (u kunt beide cursussen ook apart volgen). 

Dr. mr. J. van der Heijden studeerde cum laude af in fiscale economie. Sinds 1990 is hij werkzaam bij het vastgoedkenniscentrum van de Belastingdienst. Van 1999 tot en met 2003 was hij tevens werkzaam als universtair docent aan de Universiteit Leiden. In 2006 promoveerde hij op het onderwerp Winstrealisatie bij onderhanden werk volgens goed koopmansgebruik. Jurriën is tevens verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.