Hoger Beroep: inhoud van processtukken

  • Tijd: 13.30 uur - 18.00 uur
  • Datum: 28-10-20
  • Locatie: Atrium Zuidas Amsterdam
  • Prijs: 299,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Mr. S.M.A.M. Venhuizen

Hoger Beroep: inhoud van processtukken (praktische kennis en vaardigheden)

In hoger beroep geldt de in beginsel twee conclusieregel. Alle bezwaren tegen de bestreden uitspraken en alle nieuwe feiten, stellingen, weren of eiswijzigingen zullen uiterlijk in die twee conclusies moeten worden aangevoerd. Wat moet u absoluut vermelden? Wat mag u vermelden, maar zou via de (positieve zijde van) de devolutieve werking toch al aan de orde komen? Is het in eerste aanleg gedane bewijsaanbod in hoger beroep ook nog geldig? 

Stap voor stap worden alle in appel te nemen schriftelijke stukken behandeld en van een checklist voorzien. Het betreft onder meer de aanzegging, oproeping en petitum in de appeldagvaarding. De feiten, grieven, (nieuwe) weren, bewijsaanbod en overige stellingen in de memorie van grieven en antwoord. De (on)mogelijkheden van aktes en pleitnota’s en memories na bewijsverrichtingen. Het rol/procesreglement: kansen of hindernissen? 

De inhoud van de cursus geldt voor een groot deel ook voor de algemene verzoekschriftprocedure. De specifieke appelbepalingen van jeugd- en familierecht komen echter niet aan de orde. 

 

 

Programma volgt
Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen (senior raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch) sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Op grond van zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk.

X