Gedrags- en tuchtrecht voor het notariaat (05-11-2021)

  • Tijd: 13:30 uur - 18:00 uur (incl. pauze)
  • Datum: 05-11-2021
  • Locatie: Hybride (locatie in Amsterdam met livestream)
  • Prijs: 299,- excl. BTW / 325,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Gedrags- en tuchtrecht voor het notariaat

In toenemende mate worden (kandidaat)notarissen geconfronteerd met tuchtklachten. Hoe kunt u als (kandidaat)notaris voldoen aan alle verplichtingen die van u als professional worden verwacht en daarmee de onpartijdigheid, integriteit, kwaliteit, zorgvuldigheid en rechtszekerheid behouden? Want houdt u zich niet aan de regels en de normen dan loopt u het risico dat er een sanctie volgt in de vorm van een boete, berisping, schorsing of zelfs ontzetting en kostenveroordeling. Zelfs als het bij een waarschuwing blijft, wordt dat vaak als falen gevoeld.

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck zal tijdens deze praktische, interactieve cursus ingaan op de op verschillende terreinen van de notariële dienstverlening ontwikkelde recente tuchtrechtspraak van de Notariskamer van het Gerechtshof Amsterdam, zodat u daarmee uw voordeel kunt doen in de dagelijkse praktijk.

Locatie en prijs

Fysieke deelname

De cursus zal verzorgd worden in een ‘state of the art’ hotel of congrescentrum op de Amsterdamse Zuidas. De cursus bedraagt € 325,- excl. BTW bij fysieke deelname op locatie. Snacks zijn inbegrepen. Er worden slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten op locatie.

Onze locaties nemen de RIVM-richtlijnen (en richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland) in acht en hanteert zelfs aanvullende maatregelen op locatie.

Online deelname

De cursus is ook online te volgen via een livestream. Online deelname bedraagt € 299,- excl. BTW. Online deelname aan de cursus geeft ook recht op PO-punten.

Wij verzoeken u bij uw aanmelding aan te geven (onder opmerkingen) of u fysiek wilt deelnemen of online.

Fons Stollenwerck is sinds zijn afstuderen en promoveren werkzaam geweest als rechter bij de rechtbank Arnhem en als notaris bij verschillende kantoren. Na zijn vertrek bij de rechtbank Arnhem werd hij raadsheer- plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Hij is sinds juni 2008 voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap en van het Pitlo Fonds. In 2008 volgde zijn benoeming tot lid van de Notariskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Hij is (hoofd)redacteur van enkele tijdschriften en hoofddocent van de EPN/Grotius opleiding Estate Planning. Fons als raadsheer verbonden aan het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (Notariskamer) en is counsel bij SmeetsGijbels Advocaten.

Dit is een nieuwe cursus