De Mondelinge Behandeling (23-04-2021)

  • Tijd: 13.30 uur - 18.00 uur (incl. pauze)
  • Datum: 23-04-2021
  • Locatie: Online
  • Prijs: 299,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Mr. S.M.A.M. Venhuizen

De Mondelinge Behandeling (nieuw rv)

De Mondelinge Behandeling is het hart van de civiele procedure. Met recente wetswijzigingen beoogt de wetgever nog meer een doelmatige en volledige behandeling van de vordering of het verzoek tijdens de mondelinge behandeling te bevorderen. Ook de Hoge Raad benadrukt dit in vele recente arresten en beschikkingen. Vanaf 1 oktober 2019 geldt voor de mondelinge behandeling voor alle nieuwe dagvaardings- én verzoekschriftprocedures het nieuwe, op de KEI-wetten 2016 gebaseerde, systeem van art. 87-91 Rv.

In deze cursus wordt de mondelinge behandeling nieuwe stijl stap voor stap met u doorgenomen: van de voorbereiding van de zitting tot en met de vaststellingsovereenkomst of uitspraak. Het gaat niet alleen over het verkrijgen van informatie en het boven tafel krijgen van de waarheid, maar ook het juridisch toelichten van de zaak en het aftasten van een schikking. Bij het sluiten van een schikking verkrijgt u een executoriale titel en bij het mislukken wordt de verdere voortgang van de procedure besproken.

Kunnen partijen bij de mondelinge behandeling nog nieuwe stellingen en verweren aanvoeren en (tardief) producties indienen? Binnen welk speelveld mag of moet de rechter opereren? Hoe actief mag hij zijn? Mag of moet hij partijen adviseren meer of andere stellingen of verweren aan te voeren? Heeft de ruime (sturende) regiebevoegdheid van de rechter voor- en of nadelen? Hoe kunt u als rechtshelper de zaak naar uw hand zetten? Wat zijn de mogelijkheden voor schriftelijke of mondelinge uitspraken?

Biedt het nieuwe procesrecht ruimte voor één ‘all inclusive’ zitting (informatie-pleiten-schikken-enquête-(eind)uitspraak)? Is dat wel wenselijk?

Tijdens de interactieve cursus komen al deze onderwerpen en vragen aan bod.

Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen (senior raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch) sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Op grond van zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk.