Corona in het contracten- en aansprakelijkheidsrecht

  • Tijd: 13.30 uur - 18.00 uur
  • Datum: 04-12-2020
  • Locatie: Online
  • Prijs: 275,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Prof.mr.dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem

Corona in het contracten- en aansprakelijkheidsrecht

Tijdens deze cursus besteedt de docent aandacht aan het wettelijk kader waarbinnen juridische  problemen die gerelateerd zijn aan Corona vraagstukken kunnen worden opgelost. Naar de mening van de docent, is het wettelijk kader hier wellicht niet genoeg op toegesneden en zal veelal creatief en “out of the box” naar oplossingen moeten worden gezocht. Aandacht wordt natuurlijk besteed aan de rechtsliteratuur maar ook aan de dan voor handen zijnde rechterlijke uitspraken. Aandacht gaat uit naar de contractenrechtelijke regelingen inzake overmacht en onvoorziene omstandigheden, maar ook zal het onderwerp werkgevers aansprakelijkheid aan bod komen alsook onrechtmatige daad, temeer nu er vragen zijn gerezen over de noodzaak van het gebruik van mondkapjes in de zorg.

Programma volgt
Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem is Hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit en Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Hij publiceert veelvuldig op het gebied van het Vermogensrecht en is zelfstandig juridisch adviseur te Amsterdam.

X