Contracteren en bewijsrecht (bewijs verdiept) / 11-05-2021

  • Tijd: 13:30 uur - 18:00 uur (incl. pauze)
  • Datum: 11-05-2021
  • Locatie: Online
  • Prijs: 299,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Mr. S.M.A.M. Venhuizen

Contracteren en bewijsrecht (bewijs verdiept)

De regels van het bewijsrecht zijn niet moeilijk. Bij de toepassing van die regels stuit men echter vaak op problemen. Het is dan ook van belang om veel te oefenen met de toepassing van de regels. Aan de hand van een korte bespreking van de facetten van de algemene bewijsleer in civiele zaken passeren daarom veel voorbeelden uit het contractenrecht de revue. De voorbeelden komen uit de diverse fasen van het contractenrecht, waaronder de totstandkoming van de overeenkomst (incl. wilsgebreken), de inhoud en uitleg van de overeenkomst, nakoming of wanprestatie en schadevergoeding. Per fase komt aan de orde het belang van:

* stelplicht – bewijslast/risico – bewijsaanbod;

* invloed van verweren op de bewijslastverdeling;

* hulpmiddelen voor de partij met bewijslast/risico;

* aspecten van tegenbewijs.

Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen (senior raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch) sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Op grond van zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk.