Bedrijfsopvolging (civielrechtelijke en fiscale aspecten)

  • Tijd: 13.00 uur - 17.45 uur
  • Datum: 18-12-2020
  • Locatie: Online
  • Prijs: 325,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Mr. dr. M.J. Hoogeveen & Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Bedrijfsopvolging (civielrechtelijke en fiscale aspecten)

Bedrijfsopvolging is een complex proces waaraan naast emotionele aspecten ook allerlei juridische en fiscale aspecten kleven. In deze cursus gaan de docenten in op de civielrechtelijke en fiscale aspecten van een bedrijfsopvolging. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Civielrechtelijke bedrijfsopvolging

– Het nieuwe huwelijksvermogensrecht ( beperkte huwelijksgoederengemeenschap),  verrekenbedingen

– Schenking

– Uitsluitingsclausules

– Erfrecht:

de legitieme portie,

het ondernemerstestament

de meerwaardeclausule

Fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting

–          Doorschuifregelingen

–          Uitstel van betalingsregelingen

–          Bor in de SW 1956

–          Kwalificerend ondernemingsvermogen

–          Bezitseis

–          voortzettingseis

Mr. dr. M.J. Hoogeveen is als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg en het Tilburg Instituut voor het Familiebedrijf van Tilburg University en werkzaam bij de Belastingdienst. Mascha Hoogeveen publiceert en doceert regelmatig op het terrein van de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.
Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg is notaris te Katwijk en hoogleraar familievermogensrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Bosch. Zij doceert en publiceert regelmatig op het gebied van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht

X