Actualiteitencursus echtscheiding (vermogensrechtelijke en fiscale gevolgen)

 • Tijd: 10.00 uur - 17.30 uur
 • Datum: 15-12-2020
 • Locatie: Online
 • Prijs: 425,- excl. BTW
 • PO punten: 6
 • Docent: Mr. dr. B. Breederveld, Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg en Mr. dr. M.J. Hoogeveen

Actualiteitencursus echtscheiding (vermogensrechtelijke en fiscale gevolgen)

Inhoud

Echtscheiding brengt het nodige te weeg. Binnen een vaak emotionele periode treden er allerlei civielrechtelijke en fiscale gevolgen op. De docenten gaan in op de gevolgen van echtscheiding in geval van een huwelijksgoederengemeenschap en van huwelijkse voorwaarden. In het fiscale gedeelte zal met name aandacht zijn voor de gevolgen van echtscheiding voor de eigen woning en wie van de ex-echtgenoten de rente mag aftrekken.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderdelen en onderwerpen aan bod.

Gemeenschap van goederen

Het goed adviseren over de vermogensrechtelijke gevolgen van een echtscheiding of het procederen daarover vereist steeds meer deskundigheid. De wettelijke regeling van de beperkte gemeenschap van goederen (naast de algehele gemeenschap) maakt het er niet eenvoudiger op. Bij dit onderdeel van de cursus wordt aandacht besteed aan recente ontwikkelingen, alsmede de toepassing in de praktijk van diverse recente uitspraken van de Hoge Raad. De docent bespreekt in het bijzonder de volgende onderwerpen:

 • De samenstelling van de (beperkte) huwelijksgemeenschap i.v.m. echtscheiding

o   wat is privé en wat valt in de gemeenschap?

o   wat zijn de gevolgen van de regeling van de zaaksvervanging?

o   wat heeft de recente rechtspraak van de HR voor gevolgen voor vergoedingsrechten?

o   wanneer kan een beroep op verknochtheid worden gedaan?

 • De schulden

o    welke schulden zijn gemeenschapsschulden?

o    wat geldt er ten aanzien van de aansprakelijkheid, het verhaal en de draagplicht in verband met echtscheiding?

 • De verdeling

o    in welke mate spelen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid bij verdelingsgeschillen een rol?

o    op welke wijze kan er het beste geprocedeerd worden in verdelingsgeschillen?


Huwelijkse voorwaarden

In het onderdeel huwelijkse voorwaarden behandelt de docent de volgende onderwerpen:

 • Algemene regels huwelijkse voorwaarden
 • De voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst
 • Verrekenbeding algemeen
 • Verrekenbeding en schuld
 • Opeisbaarheid, rente, vervalbeding
 • Huwelijkse voorwaarden en overeenkomst
 • Verrekening en onderneming

Fiscaliteit

In dit onderdeel van de cursus zal met name aandacht zijn voor de gevolgen voor de eigen woning en wie van de ex-echtgenoten de rente mag aftrekken. In dit kader zullen de volgende onderwerpen de revue passeren:

 • Fiscaal partnerbegrip
 • Eigenwoningregeling
 • Echtscheidingsfictie
 • Belasten en aftrekken van alimentatie

Docenten

Mr. dr. M.J. Hoogeveen

Mr. dr. M.J. Hoogeveen is als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg en het Tilburg Instituut voor het Familiebedrijf van Tilburg University en werkzaam bij de Belastingdienst. Mascha Hoogeveen publiceert en doceert regelmatig op het terrein van de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Mr. dr. B. Breederveld

Bart Breederveld is advocaat te Alkmaar. Hij is een van de toonaangevende advocaten gespecialiseerd in het huwelijksvermogensrecht. Hij adviseert zowel cliënten als advocaten met betrekking tot vraagstukken over de afwikkeling van het vermogen na echtscheiding en overlijden en procedeert met name over de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Er verschijnen regelmatig publicaties van zijn hand. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over de huwelijksgemeenschap en de verdeling door de rechter. Hij is tevens verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en doceert, naast huwelijksgoederenrecht, goederen- en insolventierecht. Daarnaast doceert hij veelvuldig voor beroepsopleidingen, zowel betreffende de advocatuur als de rechterlijke macht.

Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg

Louis Zonnenberg is advocaat-scheidingsmediator, registermediator MfN, forensisch mediator, collaborative practitioner, arbiter NAI, private judge, bindend adviseur en raadsheer plv in de Gerechtshoven Den Haag en Amsterdam.

Programma volgt
Bart Breederveld is advocaat te Alkmaar. Hij is een van de toonaangevende advocaten gespecialiseerd in het huwelijksvermogensrecht. Hij adviseert zowel cliënten als advocaten met betrekking tot vraagstukken over de afwikkeling van het vermogen na echtscheiding en overlijden en procedeert met name over de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Er verschijnen regelmatig publicaties van zijn hand. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over de huwelijksgemeenschap en de verdeling door de rechter. Hij is tevens verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en doceert, naast huwelijksgoederenrecht, goederen- en insolventierecht. Daarnaast doceert hij veelvuldig voor beroepsopleidingen, zowel betreffende de advocatuur als de rechterlijke macht.
Louis Zonnenberg is advocaat-scheidingsmediator, registermediator MfN, forensisch mediator, collaborative practitioner, arbiter NAI, private judge, bindend adviseur en raadsheer plv in de Gerechtshoven Den Haag en Amsterdam.

X