Actualiteiten Ondernemingsrecht en Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer

  • Tijd: 10.00 uur - 17.30 uur
  • Datum: 16-11-2020
  • Locatie: Atrium Meeting Centre (Zuidas)
  • Prijs: 450,- excl. BTW (550,- na 17 oktober)
  • PO punten: 6
  • Docent: Mr. G.C. Makkink & Prof. Mr. G. van Solinge

Actuele ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak inzake het Ondernemingsrecht en Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer

In het onderdeel Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer wordt aandacht besteed aan de praktische aspecten van procederen bij de Ondernemingskamer. Daarnaast wordt in gegaan op een aantal actuele ontwikkelingen in het enquêterecht (waaronder ontvankelijkheidsvereisten en de reikwijdte van onmiddellijke voorzieningen) en op de verhouding tussen de enquêteprocedure en de geschillenregeling als middelen te beslechting van aandeelhoudersgeschillen.

In het onderdeel actuele ontwikkelingen gaat de aandacht uit naar de herzieningen van Boek 2 BW, die onder meer gevolgen hebben voor de stichting en haar bestuurders, het beloningsbeleid, de wettelijke bedenktijd en de genderverdeling. Ook het al lang lopende wetgevingsproject inzake de personenvennootschappen komt aan de orde. Bijzondere aandacht gaat uit naar het op 27 september van dit jaar ingevoerde UBO-register. In het tweede deel bespreken we actuele jurisprudentie inzake bestuurdersaansprakelijkheid, afgeleide schade, uitkoop en de rol van de raad van commissarissen bij overname.

Mr. G.C. Makkink is raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam en voorzitter van de Ondernemingskamer.
Gerard van Solinge is Hoogleraar ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (sinds 1997) en Advocaat bij Allen & Overy LLP in Amsterdam (sinds 2004). Daarnaast is hij Columnist van het Financieele Dagblad, Adviserend lid van de Vaste Commissie Vennootschapsrecht Curaçao Auteur van o.a.: Asser-Serie; Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek; Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht; Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Annotator Nederlandse Jurisprudentie en Hoofdredacteur van Ondernemingsrecht (tijdschriftuitgave WoltersKluwer)

X