Actualiteiten Omgevingsrecht

  • Tijd: 13.30 uur - 16.45 uur
  • Datum: 18-12-2020
  • Locatie: Online
  • Prijs: 249,- excl. BTW
  • PO punten: 3
  • Docent: Mr. T.E.P.A. Lam

Actualiteiten Omgevingsrecht

In deze cursus behandelt de docent de laatste ontwikkelingen in regelgeving en actuele jurisprudentie op het gebied van het Omgevingsrecht

Tycho houdt zich bezig met de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkelingen. Hij begeleidt en adviseert over ruimtelijke procedures en procedeert bij de bestuursrechter onder meer over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.Daarnaast is hij nauw betrokken bij onderhandelingen over gebiedsontwikkelingsovereenkomsten, stelt hij deze op en procedeert hij over geschillen die in dat kader ontstaan. De ladder voor duurzame verstedelijking heeft op dit moment zijn bijzondere belangstelling. Nevenfuncties: Lid van vereniging voor Bestuursrecht, Lid Commissie wetgeving NOvA, Senior docent/onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen, Hoofddocent beroepsopleiding NOvA onderdeel bestuursrecht, Docent Beroepsopleiding Gemeentejuristen, Docent Grotius Ruimtelijke Ordening en Milieurecht, Annotator bij diverse juridische vakbladen, Hoofdredacteur Sdu Tekst en Commentaar Awb

X