Actualiteiten Omgevingsrecht (29-10-2021)

  • Tijd: 13:30 uur - 18:00 uur
  • Datum: 29-10-2021
  • Locatie: Online
  • Prijs: 299,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Prof. mr. H.D. (Hanna) Tolsma & Prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf

Actualiteiten Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is nog meer dan normaal in beweging. In deze cursus zullen de docenten zo veel mogelijk actuele ontwikkelingen op een grondige wijze met u bespreken. Niet alleen wordt de nieuwste, relevante jurisprudentie op het brede terrein van het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening; milieu; natuur) en het bestuurs(proces)recht besproken (procesrechtelijke aspecten; vergunningverlening; handhaving), maar ook worden recente en toekomstige wetswijzigingen besproken. Uiteraard is daarbij ook ruimte om te bezien op welke wijze deze ontwikkelingen passen in het nieuwe stelsel van omgevingsrecht dat wordt gevormd door de Omgevingswet, die (nog altijd) naar verwachting op 1 januari 2022 in werking zal treden. Kortom, in deze cursus volgen nieuwe wetgeving en jurisprudentie elkaar in snel tempo op, zodat u na afloop weer helemaal op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in het omgevingsrecht.

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen de deelnemers digitaal studiemateriaal met (hyperlinks naar de te bespreken) actuele ontwikkelingen. Welke onderwerpen tijdens de bijeenkomst uitgebreid aan bod zullen komen, hangt af van de actualiteit van dat moment en eventueel van de door de deelnemers kenbaar gemaakte voorkeuren. De docenten streven naar een interactieve bijeenkomst, waarin volop gelegenheid is om vragen te stellen. Beide docenten zijn aanwezig gedurende de gehele cursus.

Prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf is als hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid verbonden aan de Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Het omgevingsrecht en het bestuursrecht heeft zijn interesse. Hij is rechter-plaatsvervanger, voorzitter van de VMR (Vereniging voor Milieurecht) en lid van het bestuur van de VAR (Vereniging voor Bestuursrecht). Hij maakt deel uit van de redacties van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO) en van de Review of European Administrative Law (REALaw). Zie verder www.rug.nl/staff/k.j.de.graaf
Prof. mr. H.D. (Hanna) Tolsma is als hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht verbonden aan de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Het algemeen bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht heeft haar belangstelling. Zij is rechter-plaatsvervanger en lid en plaatsvervangend voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van het ministerie VWS. Ook is zij vaste annotator en redactielid van het tijdschrift Administratiefrechtelijke beslissingen (AB), één van de belangrijkste jurisprudentietijdschriften op het gebied van het bestuursrecht. zie verder https://www.rug.nl/staff/h.d.tolsma/