Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht (09-11-2021)

  • Tijd: 10.00 uur - 17.30 uur (incl. pauze)
  • Datum: 09-11-2021
  • Locatie: Hybride (locatie in Rotterdam met livestream)
  • Prijs: 350,- excl. BTW / 399,- excl. BTW
  • PO punten: 6
  • Docent: Mr. Myriam Lückers & Mr. drs. Marije Jeltes

Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht

De docenten zullen tijdens deze actualiteiten cursus tenminste aandacht besteden aan de volgende onderwerpen op het gebied van jeugdstraf- en strafprocesrecht: recente jurisprudentie, ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, beleidsvoornemens, de doorwerking van general comment nr 24 van het internationale kinderrechten comité, de stavaza van het adolescentenstrafrecht, implicaties van de wet usb maar ook actuele thema’s als de messenproblematiek van jeugdigen en leerplicht zullen worden besproken. Ook komen aspecten van het civiele jeugdrecht aan de orde. Het is van belang om te kunnen schakelen tussen deze verschikkende invalshoeken. Wanneer ligt de civiele aanpak in een strafzaak voor de hand en welke mogelijkheden zijn er? Bovendien wordt stilgestaan bij de positie van ouders en jeugdhulpverlening. Dit alles in een interactieve omgeving.

Locatie en prijs

Fysieke deelname

De cursus zal verzorgd worden in een ‘state of the art’ hotel of congrescentrum in Rotterdam. De cursus bedraagt € 399,- excl. BTW bij fysieke deelname op locatie. Lunch en snacks zijn inbegrepen. Er worden slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten op locatie.

Onze locaties nemen de RIVM-richtlijnen (en richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland) in acht en hanteren zelfs aanvullende maatregelen op locatie.

Online deelname

De cursus is ook online te volgen via een livestream. Online deelname bedraagt € 350,- excl. BTW. Online deelname aan de cursus geeft ook recht op PO-punten.

Wij verzoeken u bij uw aanmelding aan te geven (onder opmerkingen) of u fysiek wilt deelnemen of online.

Mr. Myriam Lückers is sinds 1 januari 2018 advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Zij begon haar carrière als onderzoeker Familie- en jeugdrecht bij de Katholieke Universiteit Brabant, alvorens in 1990 de overstap te maken naar de Rijksuniversiteit Leiden. Als universitair docent Personen-, familie- en jeugdrecht promoveerde zij aldaar op de dissertatie ‘EVRM, minderjarigheid en ouderlijk gezag: A whole code of juvenile law’. In 1995 werd Myriam Lückers benoemd tot rechter bij de rechtbank Rotterdam. Vóór haar benoeming tot advocaat-generaal was zij achtereenvolgens raadsheer en vicepresident/senior raadsheer bij het gerechtshof Den Haag. Zij is in de feitelijke instanties werkzaam geweest op het terrein van het strafrecht en het personen- en familierecht. Myriam vervult naast haar ambt bij de Hoge Raad verschillende nevenfuncties. Zij is als redacteur onder meer verbonden aan EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht, en Rechtsspraak Familierecht (RFR). Daarnaast verzorgt zij als docent cursussen op het gebied van alimentatie en Familieprocesrecht.
Marije Jeltes is docent en onderzoeker aan de afdeling Jeugdrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, (kinder)rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam en Rotterdam, lid van de afdeling Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en voormalig (jeugd)strafrechtadvocaat.