Actualiteiten Jeugdrecht (civiel- en strafrecht) (16-11-2021)

 • Tijd: 10.00 uur - 17.30 uur (incl. pauze)
 • Datum: 16-11-2021
 • Locatie: Hybride (locatie in Amsterdam met livestream)
 • Prijs: 350,- excl. BTW / 399,- excl. BTW
 • PO punten: 6
 • Docent: Mr. A.P. van der Linden & Prof. mr. P. Vlaardingerbroek

Actualiteiten Jeugdrecht (civiel- en strafrecht)

In het strafrechtelijk deel van deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Ontwikkelingen in de wetgeving waarbij met name ingegaan wordt op de in 2020 ingevoerde wetgeving inzake Strafvordering
 • De rol van de raad voor de kinderbescherming, de kinderrechter, de jeugdofficier, de jeugdrechtadvocaat en de gecertificeerde instelling
 • De rol van ouders en benadeelde partij
 • Jeugdstraffen en maatregelen
 • Relevante recente jurisprudentie
 • Rol Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ)

In het civielrechtelijk deel van deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Ontwikkelingen in de wetgeving en beleid op het terrein van het civiele jeugdrecht en de jeugdhulp, alsmede m.b.t. het civiele (proces)recht (w.o. procesrechtelijke positie minderjarigen)
 • Recente relevante ontwikkelingen in de jurisprudentie op het terrein van:

– het ouderlijk gezag en voogdij;

– de jeugdhulp en kinderbescherming;

– de ondertoezichtstelling;

– de gesloten jeugdhulp;

– de gezag beëindiging.

Voor iedereen is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.

Locatie en prijs

Fysieke deelname

De cursus zal verzorgd worden in een ‘state of the art’ hotel of congrescentrum in Amsterdam. De cursus bedraagt € 399,- excl. BTW bij fysieke deelname op locatie. Lunch en snacks zijn inbegrepen. Er worden slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten op locatie.

Onze locaties nemen de RIVM-richtlijnen (en richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland) in acht en hanteren zelfs aanvullende maatregelen op locatie.

Online deelname

De cursus is ook online te volgen via een livestream. Online deelname bedraagt € 350,- excl. BTW. Online deelname aan de cursus geeft ook recht op PO-punten.

Wij verzoeken u bij uw aanmelding aan te geven (onder opmerkingen) of u fysiek wilt deelnemen of online.

(Oud-)kinderrechter in de rechtbank Amsterdam, (oud-)raadsheer-plv in de Gerechtshoven in ’s-Hertogenbosch en Den Haag. Voorzitter van het Beroepscollege SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en bij de Klachtencommissie Jeugdhulp in de regio Eemland (Amersfoort e.o.). Tevens auteur, docent en adviseur civiel- en strafrechtelijke onderdelen Familie- en Jeugd(straf)recht.
Prof. mr. P. Vlaardingerbroek is hoogleraar Personen-, familie- en jeugdrecht aan de Tilburg University. Daarnaast is hij Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en Rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam. Prof. mr. P. Vlaardingerbroek is ook auteur van diverse publicaties op het gebied van het Personen-, familie- en jeugdrecht

Deze cursus is beoordeeld met een 8,5!

Goede cursus!