Actualiteiten Huurrecht: woon- en bedrijfsruimte (28-04-2021)

  • Tijd: 13:30 uur - 18:00 uur (incl. pauze)
  • Datum: 28-04-2021
  • Locatie: Online
  • Prijs: 299,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Prof. mr. A.W. Jongbloed & Mr. dr. G. Kerpestein

Actualiteiten Huurrecht: woon- en bedrijfsruimte (inclusief Corona-impact)

Het huurrecht is voortdurend in beweging en actuele rechtspraak blijft van belang. Tijdens deze cursus komen de laatste stand van zaken aan bod. Zowel huurrecht bedrijfsruimte als huurrecht woonruimte komen aan bod.

De Wet Doorstroom Huurmarkt heeft veel onrust veroorzaakt en ook op andere gebieden binnen het huurrecht woonruimte is veel aan de hand. Sociale verhuur zit in de knel en de vraag is of er voldoende doorstroom is. Wet- en regelgeving heeft steeds meer moeite om marktwerking in toom te houden. Dit zien we terug in de laatste rechtspraak die centraal staat bij deze cursus. Die rechtspraak is voor een deel Corona gerelateerd. Vragen die aan de orde komen zijn: levert Corona een gebrek en/of onvoorziene omstandigheden op, wat betekent de Corona-pandemie voor de huurder van woonruimte en in welke mate kan Corona tot huurprijsverlaging leiden bij middenstandsbedrijfsruimte.

In tijden van grote vraag naar bedrijfsruimte speelt huurbescherming een grote rol. Met de opkomst van webwinkels en het gewijzigde winkelklimaat wijzigen de verhoudingen zich. Huurders willen meer flexibiliteit. Verhuurders willen goede huurders koste wat kost behouden. De druk op de toplocaties loopt verder op. Tijdens deze cursus wordt de laatste jurisprudentie uitvoerig behandeld. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Ook worden praktische tips gegeven aan de hand van de laatste rechtspraak. Daarnaast komen huurprijswijzigingen aan bod, huurbeëindiging, de indeplaatsstellingsregeling, de toepassing van de wettelijke gebrekenregeling bij bedrijfsruimte, en de Corona huurkorting. Deze cursus is een aanrader voor iedereen die volledig op de hoogte wil zijn van de laatste stand van zaken.

Prof. Mr. A.W (Ton) Jongbloed promoveerde in 1987 op het onderwerp Reële executie in het privaatrecht. Hij is verbonden aan de Universiteit Utrecht en vanaf 2002 hoogleraar executie- en beslagrecht. Daarnaast is hij onder meer raadsheer-plaatsvervanger in Amsterdam en Leeuwarden en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Procespraktijk.
Govert Kerpestein (Vlissingen, 1964) is in 1992 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Sedert 1992 advocaat, gespecialiseerd in het huurrecht bedrijfsruimte. In 2005 is hij gepromoveerd op de nieuwe huurwetgeving. Zijn dissertatie “Huur en verhuur van bedrijfsruimte” is een kritische beschouwing op de in 2003 in werking getreden huurwetgeving. In augustus 2019 is de 7e editie verschenen van zijn handboek “Huurrecht bedrijfsruimte” (SDU Uitgevers). Daarnaast is hij redacteur van “Commentaar Huurrecht” (SDU Uitgevers). Govert Kerpestein is bekend door zijn gastcolleges, postdoctorale cursussen en studiedagen die hij door het hele land verzorgt.