Actualiteiten Goederen- en Zekerhedenrecht (03-11-2022)

 • Tijd: 10.00-17.15 uur (incl. pauze)
 • Datum: 03-11-2022
 • Locatie: Hybride (Amsterdam Zuidas met livestream)
 • Prijs: 355,- / 399,- excl. BTW
 • PO punten: 6
 • Docent: Prof. mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo & Prof. dr. A.F. (Arthur) Salomons

Actualiteiten Goederen- en zekerhedenrecht

Het goederenrecht staat niet stil. De voorbije jaren zijn op diverse terreinen ontwikkelingen te signaleren die het bespreken meer dan waard zijn.

Beide docenten bezitten een gebleken uitmuntende kennis van dit deel van het privaatrecht. De onderwerpen die tijdens deze zes-urige cursus aan de orde komen zijn onder meer de volgende:

 • Verpanding van (toekomstige) vorderingen en nevenrechten
 • Zekerheidsrechten en beslag
 • Het voorwaardelijke eigendomsrecht van de (ver)koper onder eigendomsvoorbehoud
 • Verhaalsrechtuitoefening op goederen van derden
 • Retentierecht
 • Verkrijgende verjaring voor bezitter te kwader trouw (art. 3:105 BW)
 • Jurisprudentie inzake overdrachts- en verpandingsverboden en het Wetsvoorstel uitbanning verpandingsverboden
 • Jurisprudentie inzake natrekking en het onderscheid roerend/onroerend

Locatie en prijs

Fysieke deelname

De cursus zal verzorgd worden in het moderne Atrium Meeting Centre op de Amsterdamse Zuidas. Het Atrium Meeting Centre is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. De cursus bedraagt € 399,- excl. BTW bij fysieke deelname op locatie. Lunch en snacks zijn inbegrepen.

Online deelname

De cursus is ook online te volgen via een livestream. Online deelname aan de cursus geeft ook recht op opleidingspunten. Online deelname bedraagt € 355,- excl. BTW.

Wij verzoeken u bij uw aanmelding aan te geven (onder opmerkingen) of u fysiek wilt deelnemen of online.

Toon van Mierlo (1957) studeerde Rechtsgeleerdheid aan de (toentertijd) Katholieke Universiteit Nijmegen, was daar junior wetenschappelijk medewerker burgerlijk recht en promoveerde op een proefschrift over Fiduciaire eigendom, vuistloos en stil pand (1988). Van 1988-1993 was hij advocaat te Den Haag en vanaf 1 september 1993 hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit. Sedert 2002 is hij tevens werkzaam in de advocatuur en combineert hij dit sinds 1 september 2016 met een deeltijdaanstelling hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is auteur van Asser 3-VI (zekerheidsrechten) en mede-auteur van Asser 3-IV (algemeen goederenrecht).
Arthur Salomons (1964) studeerde Geschiedenis en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, en promoveerde in 1997 (cum laude) op een proefschrift met een goederenrechtelijk onderwerp. Tussen 1994-1999 was hij als gerechtsauditeur werkzaam bij de Hoge Raad der Nederlanden, vanaf 1999 fungeert hij als hoogleraar privaatrecht aan de UvA en als raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof Amsterdam. Sedert 2014 is hij directeur van het College of Law en lid van het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (UvA).