Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

  • Tijd: 13.30 uur - 18.00 uur
  • Datum: 17-12-2020
  • Locatie: Online
  • Prijs: 299,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Mr. S.M.A.M. Venhuizen

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

In deze veel gevraagde cursus zullen  procesrechtelijke actualiteiten van de laatste twaalf maanden aan de orde komen. Dit kunnen nieuwe wendingen in jurisprudentie, wetgeving of literatuur zijn, maar ook de vaste jurisprudentie, die voor de rechtshelper dagelijks actueel is, komt aan bod. 

De praktische bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk staat voorop. 

Uiteraard krijgt u ook een actueel overzicht van de stand van zaken omtrent invoering van nieuw procesrecht. 

Programma volgt
Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen (senior raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch) sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Op grond van zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk.

Erg prettige spreker

X