Actualiteiten Asiel- en Vreemdelingenrecht (26-11-2021)

  • Tijd: 10:00 uur - 17.30 uur (incl. pauze)
  • Datum: 26-11-2021
  • Locatie: Hybride (locatie in Amsterdam met livestream)
  • Prijs: 350,- excl. BTW / 399,- excl. BTW
  • PO punten: 6
  • Docent: Mr. M. Wijngaarden & Mr. E. Bezem

Actualiteiten Asiel- en Vreemdelingenrecht

Het asielen vreemdelingenrecht is het snelst veranderende rechtsgebied in Nederland. Het verandert permanent, onder invloed van de politieke situatie in de wereld en natuurlijk Nederland zelf, van internationale en nationale regelgeving en van internationale en nationale jurisprudentie. In deze praktijkcursus wordt u in een dag bijgespijkerd over de belangrijkste veranderingen op de meest voorkomende gebieden van het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Dublinprocedures, veilige landen, geloofwaardigheidsbeoordeling, openbare orde, gezinshereniging, visa en EU-toetsing komen in ieder geval aan de orde, evenals de gevolgen van de Corona crisis. Speciale aandacht zal er zijn voor internationale ontwikkelingen, vooral procedures bij het Hof van Justitie van de EU. De cursus heeft vooral een praktisch karakter, en is erop gericht de deelnemers hun verworven kennis in de praktijk te kunnen laten toepassen.

Locatie en prijs

Fysieke deelname

De cursus zal verzorgd worden in een ‘state of the art’ hotel of congrescentrum op de Amsterdamse Zuidas. De cursus bedraagt € 399,- excl. BTW bij fysieke deelname op locatie. Lunch en snacks zijn inbegrepen. Er worden slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten op locatie.

Onze locaties nemen de RIVM-richtlijnen (en richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland) in acht en hanteert zelfs aanvullende maatregelen op locatie.

Online deelname

De cursus is ook online te volgen via een livestream. Online deelname bedraagt € 350,- excl. BTW. Online deelname aan de cursus geeft ook recht op PO-punten.

Wij verzoeken u bij uw aanmelding aan te geven (onder opmerkingen) of u fysiek wilt deelnemen of online.

Marq Wijngaarden is als advocaat werkzaam bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers en gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht, en doet daarnaast bestuursrecht. Veel van zijn zaken hebben een grensoverschrijdend karakter: niet alleen in immigratiezaken, maar ook in straf- en bestuursrechtzaken. Hij is lid van de specialistenverenigingen van straf- en vreemdelingenadvocaten en geeft regelmatig cursussen aan advocaten, rechters en studenten. Daarnaast is hij lid van de Adviescommissie Asiel van Vluchtelingenwerk Nederland en zit hij in de redactie van het blad Crimmigratie en Recht.
Eva Bezem is als advocaat werkzaam bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers en gespecialiseerd in het migratierecht. Zij is expert op het gebied van gezinshereniging. Daarnaast is zij tevens gespecialiseerd in arbeidsmigratie. Verder heeft zij ervaring met het nationaliteitsrecht, asielrecht en DUO-procedures omtrent inburgering. Eva heeft jarenlange ervaring in de advocatuur en daarbij altijd volledig de focus op het migratierecht gehad. Voordat zij advocaat werd, heeft zij o.a. bij het College voor de Rechten van de Mens gewerkt en les gegeven in het internationaal en Europees recht aan Tilburg University.