Actualiteiten algemene voorwaarden (24-11-2021)

  • Tijd: 13.30 uur - 18.00 uur (incl. lunch)
  • Datum: 24-11-2021
  • Locatie: Hybride (locatie in Amsterdam met livestream)
  • Prijs: 299,- excl. BTW / 325,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Prof.mr.dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem

Actualiteiten Algemene voorwaarden

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van Algemene voorwaarden en consumenten maar hebben ook een directe impact in b-2-b-relaties. Hoge Raad arresten geven aan dat met veel facetten rekening moet worden gehouden. Ook kunnen ontwikkelingen van de communautaire wetgever (d.i. Europa) niet worden genegeerd. Uit HR 13 september 2013 volgt wat voor spanningsveld het communautaire recht en het nationale recht samen kunnen oproepen. In die zaak stond de vraag centraal of en wanneer rechters Algemene voorwaarden ambtshalve dienen te toetsen, een onderwerp dat ook in diverse Hoge Raad arresten in 2016 centraal staat. In 2015 was het in b-2-b-relaties ook weer raak: de Hoge Raad moest twee maal ingrijpen en deed dat op een wijze die in rechtsliteratuur de nodige commotie heeft opgeroepen. Tevens is er een opinie inzake Algemene voorwaarden en het Weens koopverdrag uitgebracht die voor de praktijk belangrijke inzichten biedt. Ook het nieuwe Consumentenrecht dient voor Algemene voorwaarden in ogenschouw te worden genomen.
In 2018 is een voor de praktijk belangwekkend arrest gewezen voor het Hof van Justitie (EU), dat ook doorwerkt in de b-2-b relaties bij het gebruik van algemene voorwaarden: zeer weerbarstige – maar o zo relevante – materie!

Locatie en prijs

Fysieke deelname

De cursus zal verzorgd worden in een ‘state of the art’ hotel of congrescentrum in Amsterdam-Zuid. De cursus bedraagt € 325,- excl. BTW bij fysieke deelname op locatie. Snacks zijn inbegrepen. Er worden slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten op locatie.

Onze locaties nemen de RIVM-richtlijnen (en richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland) in acht en hanteren zelfs aanvullende maatregelen op locatie.

Online deelname

De cursus is ook online te volgen via een livestream. Online deelname bedraagt € 299,- excl. BTW. Online deelname aan de cursus geeft ook recht op PO-punten.

Wij verzoeken u bij uw aanmelding aan te geven (onder opmerkingen) of u fysiek wilt deelnemen of online.

Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem is Hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit en Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Hij publiceert veelvuldig op het gebied van het Vermogensrecht en is zelfstandig juridisch adviseur te Amsterdam.