Actualiteiten vermogensrecht

  • Tijd: 13.30 uur - 18.00 uur
  • Datum: 08-12-2020
  • Locatie: Online
  • Prijs: 275,- excl. BTW
  • PO punten: 4
  • Docent: Prof.mr.dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem

Actualiteiten vermogensrecht

De docent schrijft de afgelopen  20 jaar 1 of 2 keer per jaar de kroniek vermogensrecht voor het Nederlands Juristen Blad en houdt onder meer daarvoor de rechtspraak van de Hoge Raad nauwgezet bij.

Tijdens de cursusdag wordt niet alleen aandacht besteed aan de deze rechtspraak die zich de afgelopen periode heeft uitgestrekt over de thema’s: uitleg, verzuim, ingebrekestelling, borgtochten, pandrechten, relativiteit en causaliteit, maar zal ook aandacht besteed aan de nieuwe op handen zijnde wetgeving inzake de Franchise wet  alsmede zal hij een update geven over de rechtspraak inzake Corona gerelateerde vraagstukken.

Programma volgt
Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem is Hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit en Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Hij publiceert veelvuldig op het gebied van het Vermogensrecht en is zelfstandig juridisch adviseur te Amsterdam.

X