Aansprakelijkheid & ondernemingsrecht (24-06-2021)

  • Tijd: 12:00 uur - 15:00 uur
  • Datum: 24-06-2021
  • Locatie: Online
  • Prijs: 249,- excl. BTW
  • PO punten: 3
  • Docent: Prof.mr.dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem

Aansprakelijkheid & ondernemingsrecht

Het meest relevant voor de praktijk van het Aansprakelijkheidsrecht zijn de vraagstukken naar onrechtmatigheid en de gevolgen die daaraan verbonden kunnen zijn. Een zeer moeilijk terrein is het alloceren van de schadegevolgen aan het (vermeende) onrechtmatig handelen. Met name concrete toepassing hiervan in de praktijk is lastig. Met arresten over de omkeringsregel, over relativiteit en causaliteit alsmede ook over de voordeelstoerekening, heeft de Hoge Raad in de jaren 2019 en 2020 de bakens weer behoorlijk verzet. Tijdens de cursus zal van “algemeen” naar “verdiepend” worden gedoceerd, zodat de generieke thema’s inzichtelijk worden gemaakt voor toepassing op de meer specifieke praktijkthema’s. Hierbij valt na een algemene inleiding te denken aan beroepsaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid jegens aandeelhouders.

Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem is Hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit en Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Hij publiceert veelvuldig op het gebied van het Vermogensrecht en is zelfstandig juridisch adviseur te Amsterdam.