Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

  • Tijd: 10.00 uur - 17.30 uur
  • Datum: 10-12-2020
  • Locatie: Online
  • Prijs: 499,- excl. BTW
  • PO punten: 6
  • Docent: Prof. mr. Steef Bartman & Prof. mr. Jan Berend Wezeman

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Centraal in deze cursus staat de persoonlijke, civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van besloten en naamloze vennootschappen. Dit thema krijgt door veranderende wetgeving (zie onder meer het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel nr. 34 491, bestuur en toezicht rechtspersonen) en de grote hoeveelheid jurisprudentie  voortdurend nieuwe impulsen. Aan de hand van actuele wetgeving, rechtspraak en literatuur komen in de cursus allereerst aan bod de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen bij enkelvoudige vennootschappen wegens onbehoorlijk bestuur, zowel binnen (art. 2:248 BW) als buiten (art. 2:9 BW) faillissementssituaties. Ingegaan wordt onder meer op de aansprakelijkheid wegens onverantwoorde dividenduitkeringen en de reikwijdte van verleende decharge. Ook actuele ontwikkelingen op het terrein van onrechtmatige daadsaansprakelijkheid van bestuurders worden behandeld, zoals het onderscheid tussen betalingsonwil en selectieve betaling.

Vervolgens zal diepgaand de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in groepsverband worden besproken, een onderwerp dat nauw verband houdt met het thema van doorbraak van aansprakelijkheid. Denk aan de aansprakelijkheid van de rechtspersoon-bestuurder (art. 2:11 BW), het gebruik van special purpose vehicles en de Comsysleer en doorbraak naar groepsmaatschappijen en hun bestuurders wegens “verhanging” van activiteiten binnen de groep ten nadele van schuldeisers.

Steef Bartman is al ruim 25 jaar actief als advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht. Na als partner en of counsel verbonden te zijn geweest aan enkele grote kantoren is hij in 2015 zijn eigen kantoor gestart. Hij adviseert ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en faillissementscuratoren en staat hen bij in geschillen over onder meer aansprakelijkheid, financiering, herstructurering, medezeggenschap en in enquêteprocedures. Daarnaast treedt hij veelvuldig op als arbiter voor het NAI.Behalve advocaat is Steef Bartman ook hoogleraar Corporate Group Liability aan de Universiteit Maastricht en emeritus hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Hij schrijft een maandelijkse column in het blad Mr. (zie onder Publicaties) en is vaste medewerker en annotator voor de Nederlandse tijdschriften JOR en Ars Aequi. Daarnaast is hij oprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift European Company Law (www.cecl.eu). Het door hem mede geschreven boek Van het concern (9e druk, 2016) wordt veel gebruikt voor studie en in de praktijk.
Prof.mr. Jan Berend Wezeman (1959) is als hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan het Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam. Hij promoveerde in 1998 bij Van Schilfgaarde op het proefschrift Aansprakelijkheid van bestuurders. Wezeman is redacteur van diverse ondernemingsrechtelijke uitgaven (o.a. SDU Commentaar Ondernemingsrecht) en publiceert regelmatig op het terrein van het ondernemingsrecht. Hij werkt als auteur onder meer mee aan het handboek Van de BV en de NV.

X