Actualiteiten Aanbestedingsrecht

  • Tijd: 10.00 uur - 17.30 uur
  • Datum: 10-12-2020
  • Locatie: The Hague CC (Den Haag Centraal)
  • Prijs: 399,- excl. BTW (499,- na 10 november)
  • PO punten: 6
  • Docent: Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers en mr. M. Jongmans

Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Nu de Aanbestedingswet niet op korte termijn zal wijzigen, is het belang van de rechtspraak voor het aanbestedingsrecht toegenomen. Dat geldt zowel voor de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie als de rechtspraak van de nationale rechter.  Daarnaast zijn de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts van belang. In deze cursus zullen we stil staan bij de actualiteiten op het gebied van het aanbestedingsrecht met een focus op de EU en nationale rechtspraak. Alle belangwekkende jurisprudentie wordt per thema besproken. Belangrijke thema’s zullen onder meer zijn: aanbestedingsplichtigheid opdrachten; transparantie voorwaarden; proportionaliteitsgebreken; uitsluiting in aanbestedingsprocedures, Grossmann-verweer; motivering van de gunningsbeslissing; herstel van fouten in inschrijvingen; intrekking van de aanbesteding; wezenlijke wijzigingen; duidelijk grensoverschrijdend belang en rechtsbescherming.

 

Pieter adviseert en vertegenwoordigt ondernemingen, overheden en semi-overheden op het gebied van Europees en Mededingingsrecht bij de Europese en Nederlandse gerechten. Hij is gespecialiseerd in Europees recht, mededingingsrecht en internationaal privaatrecht. Binnen deze rechtsgebieden richt hij zich in het bijzonder op de deelgebieden aanbestedings- en staatssteunrecht. Bovendien houdt Pieter zich bezig met zaken waarin onderwerpen als zorg, concurrentie en de overheid in zijn verschillende hoedanigheden centraal staan. Op de deelgebieden aanbestedingsrecht en staatssteun heeft Pieter veel ervaring met onroerend goed transacties. Sinds 1 februari 2013 is Pieter hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is hij onder meer werkzaam als docent Aanbestedingsrecht bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), doceert hij de Masterclass Europees recht aan de Universiteit Utrecht en geeft hij gastcolleges aan universiteiten in binnen- en buitenland. Naast zijn docerende taak is Pieter lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts die de Minister van Economische zaken heeft ingesteld om een bemiddelende rol in aanbestedingsprocedures te vervullen en niet-bindende adviezen aan betrokken partijen uit te brengen. Naast zijn professionele activiteiten is Pieter ook maatschappelijk actief. Zo is hij lid van het bestuur van École Amélie Hamaïde en lid van de Raad van Advies van de Dutch Network Brussels.
Martijn Jongmans is advocaat en Counsel bij AKD. Martijn heeft jarenlange ervaring op het gebied van kartel-, aanbestedings- en staatssteunrecht. Vraagstukken op het snijvlak van markt en overheid, waaronder publiek-private samenwerking, hebben zijn bijzondere belangstelling. Martijn staat zowel overheden, publiekrechtelijke instellingen en bedrijven bij. Cliënten waarderen Martijn om zijn deskundigheid, toegankelijkheid en zijn praktische doelgerichte adviezen. Hij is oa lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

X