Course Category: Personen- en familierecht

1-6 van 6 resultaten getoond
ONLINE CURSUS
€325.00

Bedrijfsopvolging (civielrechtelijke en fiscale aspecten)

Bedrijfsopvolging (civielrechtelijke en fiscale aspecten) Bedrijfsopvolging is een complex proces waaraan naast emotionele aspecten ook allerlei juridische en fiscale aspecten kleven. In deze cursus gaan de docenten in op de civielrechtelijke en fiscale aspecten van een bedrijfsopvolging. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Civielrechtelijke bedrijfsopvolging – Het nieuwe huwelijksvermogensrecht…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€425.00

Actualiteitencursus echtscheiding (vermogensrechtelijke en fiscale gevolgen)

Actualiteitencursus echtscheiding (vermogensrechtelijke en fiscale gevolgen) Inhoud Echtscheiding brengt het nodige te weeg. Binnen een vaak emotionele periode treden er allerlei civielrechtelijke en fiscale gevolgen op. De docenten gaan in op de gevolgen van echtscheiding in geval van een huwelijksgoederengemeenschap en van huwelijkse voorwaarden. In het fiscale gedeelte zal met…
Lees meer
€399.00

Actualiteiten Verplichte Zorgwetten

Actualiteiten Verplichte Zorgwetten Tijdens deze cursus wordt u meegenomen in de wereld van de gedwongen psychiatrische zorg. De wetten verplichte ggz, zorg en dwang en forensische zorg zullen uitgebreid worden besproken. Daarbij zal de recente jurisprudentie worden betrokken. Ook wordt u ingeleid in het fenomeen psychische stoornis en hoort u…
Lees meer
€399.00

Actualiteiten Personen- en Familierecht

Actualiteiten Personen- en Familierecht In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, alsmede gezags- en omgangsrecht. De belangrijkste actualiteiten liggen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht (op 1 januari 2018 in werking getreden…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Verdelen en verrekenen bij echtscheiding

Huwelijksvermogensrecht: verrekenen en verdelen Scheiden …..en het vermogen dan? Al geruime tijd is een zoektocht gaande naar oplossingen voor de “vechtscheidingsproblematiek”. De aandacht voor de schadelijke gevolgen ervan voor de kinderen staat hierbij centraal. Bij deze voorstellen lijkt in het geheel geen aandacht te zijn voor de vermogensrechtelijke afwikkeling van een…
Lees meer
€399.00

Actualiteiten Jeugdrecht (civiel- en strafrecht)

In de cursus Actualiteiten Jeugdrecht (civiel- en strafrecht) wordt ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving, beleid en rechtspraak op het terrein van het ouderlijk gezag en de voogdij, de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdhulp (incl. gesloten jeugdhulp) en op het terrein van het jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht en het penitentiair jeugdrecht.…
Lees meer
X