Course Category: Online

1-9 van 25 resultaten getoond
ONLINE CURSUS
€199.00

Procederen in hoger beroep en de nieuwe maximumregel voor de processtukken

Procederen in hoger beroep en de nieuwe maximumregel voor de processtukken (25/15 pagina’s) Op 1 april 2021 is het Rolreglement voor het procederen in hoger beroep aangepast. Op grond van art. 2.11 mogen de processtukken in hoger beroep maximaal 25 resp. 15 pagina’s bedragen. Deze eenvoudige regel heeft grote gevolgen.…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€155.00

Ongunstig tussenvonnis: wat nu? (12-11-2021)

Ongunstig tussenvonnis: wat nu? Niemand wil dat de rechtbank een voor de cliënt ongunstig vonnis wijst. Toch gebeurt het. De eerste vraag die opkomt, is: ‘Wat moet ik hiermee?’. Voor het antwoord hierop is bepalend of het gaat om een eindvonnis of een tussenvonnis. Ook kan van belang zijn of…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

Privacy op de werkvloer (04-11-2021)

Privacy op de werkvloer Werknemers hebben ook op de werkvloer het recht op bescherming van hun privacy. Maar hoe verhoudt dit zich tot de zorgplicht van de werkgever? Nu er sinds de coronacrisis meer wordt thuisgewerkt, hebben werkgevers in toenemende mate de behoefte om hun werknemers te controleren. Maar hoe…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

Life events die pensioenbewustzijn bij arbeidsrechtspecialisten vereisen (28-09-2021)

Life events die pensioenbewustzijn bij arbeidsrechtspecialisten vereisen! In deze cursus staat het werkgeverspensioen centraal. De docenten zijn ervaren pensioenrechtadvocaten en nemen u mee aan de hand van een werknemer vanaf het tijdstip van indiensttreding tot aan pensionering en wat er tussen die momenten op pensioengebied allemaal kan gebeuren. Denk aan…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

WWFT en het nieuwe UBO-register (15-10-2021)

WWFT en het nieuwe UBO-register Vanaf 27 september 2020 is het UBO-register in Nederland operationeel. Elke nieuwe entiteit moet alle uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) registreren om een inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel te ontvangen. Bestaande rechtspersonen en personenvennootschappen hebben nog ruim de tijd om hun UBO’s te registreren. In deze…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€349.00

WWFT, AVG en het nieuwe UBO-register: toepassing in de praktijk (30-09-2021)

In deze cursus komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan bod. De docenten brengen u op de hoogte op welke wijze u uw beleid en werkwijze weer up-to-date kunt brengen. Vanuit…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€199.00

Jaarrekening-analyse (vervolg-cursus) / 24-11-2021

Jaarrekening-analyse voor juristen (vervolg-cursus) De fysieke bijeenkomsten gaan door de coronacrisis vooralsnog niet door, maar de vervolgcursus wordt online aangeboden. In een interactieve webinar wordt een aangepast programma aangeboden. Daarin hebt u direct contact met de docent en uw medecursisten. Na 3 uren hebt u voldoende houvast om de opgedane…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€199.00

Jaarrekening-analyse (opstap-cursus) / 15-11-2021

Jaarrekening-analyse voor juristen (opstap-cursus) De fysieke bijeenkomsten gaan door de coronacrisis vooralsnog niet door, maar de opstap-cursus wordt online aangeboden. In een interactieve webinar wordt een aangepast programma aangeboden. Daarin hebt u direct contact met de docent en uw medecursisten. Na 3 uren hebt u voldoende houvast om de opgedane…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Technieken van schadeberekening

Technieken van schadeberekening Schadeberekening is hét item van afgelopen jaar. Alleen reeds het recente arrest HR 25 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 bevat een intrigerend oordeel over smartengeld wegens de schending van een persoonlijkheidsrecht zonder dat psychisch leed vaststaat. Die vraag kwam al eerder in lagere jurisprudentie aan de orde ten aanzien…
Lees meer