Course Category: Online

1-9 van 16 resultaten getoond
ONLINE CURSUS
€249.00

Actualiteiten Omgevingsrecht

Actualiteiten Omgevingsrecht In deze cursus behandelt de docent de laatste ontwikkelingen in regelgeving en actuele jurisprudentie op het gebied van het Omgevingsrecht
Lees meer
ONLINE CURSUS
€325.00

Bedrijfsopvolging (civielrechtelijke en fiscale aspecten)

Bedrijfsopvolging (civielrechtelijke en fiscale aspecten) Bedrijfsopvolging is een complex proces waaraan naast emotionele aspecten ook allerlei juridische en fiscale aspecten kleven. In deze cursus gaan de docenten in op de civielrechtelijke en fiscale aspecten van een bedrijfsopvolging. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Civielrechtelijke bedrijfsopvolging – Het nieuwe huwelijksvermogensrecht…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€425.00

Actualiteitencursus echtscheiding (vermogensrechtelijke en fiscale gevolgen)

Actualiteitencursus echtscheiding (vermogensrechtelijke en fiscale gevolgen) Inhoud Echtscheiding brengt het nodige te weeg. Binnen een vaak emotionele periode treden er allerlei civielrechtelijke en fiscale gevolgen op. De docenten gaan in op de gevolgen van echtscheiding in geval van een huwelijksgoederengemeenschap en van huwelijkse voorwaarden. In het fiscale gedeelte zal met…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€299.00

Actualiteiten Beslag- en executierecht

Actualiteiten Beslag- en executierecht Binnen het executie- en beslagrecht hebben zich de laatste tijd diverse ontwikkelingen voorgedaan. De belangrijkste is de (op 1 oktober 2020 grotendeels in werking tredende) Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€275.00

Actualiteiten vermogensrecht

Actualiteiten vermogensrecht De docent schrijft de afgelopen  20 jaar 1 of 2 keer per jaar de kroniek vermogensrecht voor het Nederlands Juristen Blad en houdt onder meer daarvoor de rechtspraak van de Hoge Raad nauwgezet bij. Tijdens de cursusdag wordt niet alleen aandacht besteed aan de deze rechtspraak die zich…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€499.00

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen Centraal in deze cursus staat de persoonlijke, civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van besloten en naamloze vennootschappen. Dit thema krijgt door veranderende wetgeving (zie onder meer het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel nr. 34 491, bestuur en toezicht rechtspersonen) en de grote hoeveelheid…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€199.00

Jaarrekening-analyse (opstap-cursus)

Jaarrekening-analyse voor juristen (opstap-cursus) Als jurist zult u zich met name bezig houden met het analyseren en toepassen van wet- en regelgeving en rechtsregels uit de jurisprudentie.  Daarbij kan het voor u van belang zijn, dat u ook kennis hebt over jaarrekeningen. Om van dergelijke ondersteunende informatie goed gebruik te…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€399.00

Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Actualiteiten Aanbestedingsrecht Nu de Aanbestedingswet niet op korte termijn zal wijzigen, is het belang van de rechtspraak voor het aanbestedingsrecht toegenomen. Dat geldt zowel voor de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie als de rechtspraak van de nationale rechter.  Daarnaast zijn de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts van…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€450.00

Actualiteiten Insolventierecht

Actualiteiten Insolventierecht Tijdens de cursus wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het Insolventierecht in het afgelopen jaar. Er wordt zowel aandacht besteed aan de recente jurisprudentie als aan veranderingen in de wetgeving. De belangrijkste kernonderwerpen van het Insolventierecht zullen de revue passeren, waaronder de actio Pauliana,…
Lees meer
X