Course Category: Location

10-18 van 29 resultaten getoond
€299.00

De toepassing van vormverzuimen voor de verdediging in strafzaken anno 2021 (25-11-2021)

De toepassing van vormverzuimen voor de verdediging in strafzaken anno 2021 In deze versie (nieuwe) cursus zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de sanctionering van vormverzuimen in strafzaken vanuit het perspectief van de verdediging in strafzaken. Met name wordt stilgestaan bij de voortschrijdende jurisprudentie op dit gebied en de…
Lees meer
€222.00

Actualiteiten kinder- en partneralimentatie (02-11-2021)

Actualiteiten kinder- en partneralimentatie In deze drie uur durende cursus wordt aandacht besteed aan de recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van kinder-en partneralimentatie. Alle voor de praktijk belangrijke kwesties komen hierbij aan de orde. Is een niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie rechtsgeldig? Wanneer is grievend gedrag zodanig dat het…
Lees meer
€350.00

Actualiteiten Goederen- en Zekerhedenrecht (16-11-2021)

Actualiteiten Goederen- en zekerhedenrecht Het goederenrecht staat niet stil. De voorbije jaren zijn op diverse terreinen ontwikkelingen te signaleren die het bespreken meer dan waard zijn. Beide docenten bezitten een gebleken uitmuntende kennis van dit deel van het privaatrecht. De onderwerpen die tijdens deze vier-urige cursus aan de orde komen…
Lees meer
€450.00

Bestuurders- en concernaansprakelijkheid (19-11-2021)

Bestuurders- en concernaansprakelijkheid Centraal in deze cursus staat primair de persoonlijke, civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van besloten en naamloze vennootschappen. Dit thema krijgt door veranderende wetgeving (zie onder meer de op 1 juli a.s. in werking tredende Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) en de grote hoeveelheid jurisprudentie voortdurend…
Lees meer
€350.00

Actualiteiten Asiel- en Vreemdelingenrecht (26-11-2021)

Actualiteiten Asiel- en Vreemdelingenrecht Het asiel–en vreemdelingenrecht is het snelst veranderende rechtsgebied in Nederland. Het verandert permanent, onder invloed van de politieke situatie in de wereld en natuurlijk Nederland zelf, van internationale en nationale regelgeving en van internationale en nationale jurisprudentie. In deze praktijkcursus wordt u in een dag bijgespijkerd…
Lees meer
€299.00

Actualiteiten Beslag- en Executierecht (03-11-2021)

Actualiteiten Beslag- en Executierecht Tijdens deze actualiteitencursus wordt vanzelfsprekend aandacht besteed aan de recente wijzigingen van het executie- en beslagrecht per 1 oktober 2020, 1 januari en 1 april 2021. Daarnaast passeren veel actuele rechterlijke uitspraken omtrent de reikwijdte van een beslag, misbruik van executiebevoegdheid, de vraag wat een executoriale…
Lees meer
€350.00

Actualiteiten strafrecht en strafvordering (12-11-2021)

Actualiteiten strafrecht en strafvordering In deze op de praktijk afgestemde cursus voor ervaren strafrechtadvocaten komen als hoofdonderwerpen Strafrecht & Strafvordering aan de orde. Aan de hand van actuele jurisprudentie (2019-2021) van de Hoge Raad, het EHRM en het HvJEU worden veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in het strafrecht en -procesrecht besproken…
Lees meer
€299.00

Gedrags- en tuchtrecht voor het notariaat (05-11-2021)

Gedrags- en tuchtrecht voor het notariaat In toenemende mate worden (kandidaat)notarissen geconfronteerd met tuchtklachten. Hoe kunt u als (kandidaat)notaris voldoen aan alle verplichtingen die van u als professional worden verwacht en daarmee de onpartijdigheid, integriteit, kwaliteit, zorgvuldigheid en rechtszekerheid behouden? Want houdt u zich niet aan de regels en de normen dan…
Lees meer
€299.00

Hoger Beroep: inhoud van processtukken (14-12-2021)

Hoger Beroep: inhoud van processtukken (praktische kennis en vaardigheden) In hoger beroep gelden in beginsel twee conclusieregels. Alle bezwaren tegen de bestreden uitspraken en alle nieuwe feiten, stellingen, weren of eiswijzigingen zullen uiterlijk in die twee conclusies moeten worden aangevoerd. Wat moet u absoluut vermelden? Wat mag u vermelden, maar…
Lees meer