Course Category: Location

1-9 van 30 resultaten getoond
€299.00

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht (17-12-2021)

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht Tijdens deze (nieuwe) cursus komen de belangrijkste ontwikkelingen en uitspraken aan de orde op het gebied van het Burgerlijk Procesrecht van het afgelopen jaar. De docent gaat onder meer in op het wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht, de gevolgen van covid-19 voor het procesrecht en…
Lees meer
€225.00

Roladministratie voor juridisch secretaresses en ondersteuners (04-11-2021)

Roladministratie voor juridisch secretaresses en ondersteuners Per 1 augustus 2020 is het landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven gewijzigd. Voor de rechtbanken is het procesreglement per 1 oktober 2019 aangepast. Vragen die spelen zijn o.a.: Wat zijn de verschillen tussen een rechtbank- en een hof procedure? Wat zijn de…
Lees meer
€299.00

Verdelen en verrekenen bij echtscheiding (10-12-2021)

Verdelen en verrekenen bij echtscheiding Het goed adviseren over het de vermogensrechtelijke gevolgen van een echtscheiding of het procederen daarover vereist steeds meer deskundigheid. De wettelijke regeling van de beperkte gemeenschap van goederen (naast de algehele gemeenschap) maakt het er niet eenvoudiger op. Dat zelfde geldt voor de toepassing in…
Lees meer
€350.00

Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht (09-11-2021)

Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht De docenten zullen tijdens deze actualiteiten cursus tenminste aandacht besteden aan de volgende onderwerpen op het gebied van jeugdstraf- en strafprocesrecht: recente jurisprudentie, ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, beleidsvoornemens, de doorwerking van general comment nr 24 van het internationale kinderrechten comité, de stavaza van het adolescentenstrafrecht, implicaties…
Lees meer
€299.00

Actualiteiten Arbeidsprocesrecht (02-12-2021)

Actualiteiten Arbeidsprocesrecht Een recht is geen recht als het niet geëffectueerd kan worden. Het arbeidsprocesrecht is daarmee de basis van het arbeidsrecht. In deze cursus komen de ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan de orde. Van bewijslastverdeling, via de grenzen van de goede procesorde, tot verval- en beroepstermijnen, valkuilen in…
Lees meer
€299.00

Voorlopige voorzieningen in kort geding en hoofdzaak (223 Rv) (22-12-2021)

Voorlopige voorzieningen in kort geding en hoofdzaak Deze cursus geeft, naast actualiteiten over dit onderwerp, een stevige juridische basis voor allerlei algemene aspecten van het civiele kort geding en de incidentele vordering van art. 223 Rv. De beide aspecten van spoedeisend belang worden belicht, alsmede de (on)mogelijkheden van te vorderen…
Lees meer
€299.00

Actualiteiten algemene voorwaarden (24-11-2021)

Actualiteiten Algemene voorwaarden Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van Algemene voorwaarden en consumenten maar hebben ook een directe impact in b-2-b-relaties. Hoge Raad arresten geven aan dat met veel facetten rekening moet worden gehouden.…
Lees meer
€299.00

De toepassing van vormverzuimen voor de verdediging in strafzaken anno 2021 (25-11-2021)

De toepassing van vormverzuimen voor de verdediging in strafzaken anno 2021 In deze versie (nieuwe) cursus zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de sanctionering van vormverzuimen in strafzaken vanuit het perspectief van de verdediging in strafzaken. Met name wordt stilgestaan bij de voortschrijdende jurisprudentie op dit gebied en de…
Lees meer
€222.00

Actualiteiten kinder- en partneralimentatie (02-11-2021)

Actualiteiten kinder- en partneralimentatie In deze drie uur durende cursus wordt aandacht besteed aan de recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van kinder-en partneralimentatie. Alle voor de praktijk belangrijke kwesties komen hierbij aan de orde. Is een niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie rechtsgeldig? Wanneer is grievend gedrag zodanig dat het…
Lees meer