Course Category: Algemeen civiel

1-9 van 34 resultaten getoond
€299.00

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht (17-12-2021)

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht Tijdens deze (nieuwe) cursus komen de belangrijkste ontwikkelingen en uitspraken aan de orde op het gebied van het Burgerlijk Procesrecht van het afgelopen jaar. De docent gaat onder meer in op het wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht, de gevolgen van covid-19 voor het procesrecht en…
Lees meer
€225.00

Roladministratie voor juridisch secretaresses en ondersteuners (04-11-2021)

Roladministratie voor juridisch secretaresses en ondersteuners Per 1 augustus 2020 is het landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven gewijzigd. Voor de rechtbanken is het procesreglement per 1 oktober 2019 aangepast. Vragen die spelen zijn o.a.: Wat zijn de verschillen tussen een rechtbank- en een hof procedure? Wat zijn de…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€199.00

Procederen in hoger beroep en de nieuwe maximumregel voor de processtukken

Procederen in hoger beroep en de nieuwe maximumregel voor de processtukken (25/15 pagina’s) Op 1 april 2021 is het Rolreglement voor het procederen in hoger beroep aangepast. Op grond van art. 2.11 mogen de processtukken in hoger beroep maximaal 25 resp. 15 pagina’s bedragen. Deze eenvoudige regel heeft grote gevolgen.…
Lees meer
€299.00

Voorlopige voorzieningen in kort geding en hoofdzaak (223 Rv) (22-12-2021)

Voorlopige voorzieningen in kort geding en hoofdzaak Deze cursus geeft, naast actualiteiten over dit onderwerp, een stevige juridische basis voor allerlei algemene aspecten van het civiele kort geding en de incidentele vordering van art. 223 Rv. De beide aspecten van spoedeisend belang worden belicht, alsmede de (on)mogelijkheden van te vorderen…
Lees meer
€299.00

Actualiteiten algemene voorwaarden (24-11-2021)

Actualiteiten Algemene voorwaarden Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van Algemene voorwaarden en consumenten maar hebben ook een directe impact in b-2-b-relaties. Hoge Raad arresten geven aan dat met veel facetten rekening moet worden gehouden.…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€155.00

Ongunstig tussenvonnis: wat nu? (12-11-2021)

Ongunstig tussenvonnis: wat nu? Niemand wil dat de rechtbank een voor de cliënt ongunstig vonnis wijst. Toch gebeurt het. De eerste vraag die opkomt, is: ‘Wat moet ik hiermee?’. Voor het antwoord hierop is bepalend of het gaat om een eindvonnis of een tussenvonnis. Ook kan van belang zijn of…
Lees meer
€349.00

WWFT, AVG en het nieuwe UBO-register: toepassing in de praktijk (16-12-2021)

WWFT, AVG en het nieuwe UBO-register: toepassing in de praktijk In deze cursus komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan bod. De docenten brengen u op de hoogte op welke wijze…
Lees meer
€350.00

Actualiteiten Goederen- en Zekerhedenrecht (16-11-2021)

Actualiteiten Goederen- en zekerhedenrecht Het goederenrecht staat niet stil. De voorbije jaren zijn op diverse terreinen ontwikkelingen te signaleren die het bespreken meer dan waard zijn. Beide docenten bezitten een gebleken uitmuntende kennis van dit deel van het privaatrecht. De onderwerpen die tijdens deze vier-urige cursus aan de orde komen…
Lees meer
ONLINE CURSUS
€249.00

Privacy op de werkvloer (04-11-2021)

Privacy op de werkvloer Werknemers hebben ook op de werkvloer het recht op bescherming van hun privacy. Maar hoe verhoudt dit zich tot de zorgplicht van de werkgever? Nu er sinds de coronacrisis meer wordt thuisgewerkt, hebben werkgevers in toenemende mate de behoefte om hun werknemers te controleren. Maar hoe…
Lees meer