Corona maatregelen

Onze maatregelen en beleid in verband met de coronapandemie

Update 3 januari 2022

Ook in 2022 worden onze cursussen tot nader bericht online en hybride (d.w.z. fysiek op locatie met een livestream) aangeboden. Bij de hybride cursussen behouden wij ons het recht om deze volledig om te zetten in online-onderwijs indien wij dit noodzakelijk achten als gevolg van coronagerelateerde ontwikkelingen. Voorts behouden wij ons het recht om de hybride cursussen volledig om te zetten in online cursussen indien er onvoldoende animo is voor fysieke deelname.

Onze locaties nemen de RIVM-richtlijnen (en richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland) in acht en hanteren zelfs aanvullende maatregelen waar nodig.

Update 20 september 2021

Vanaf 25 september 2021 is de 1,5 meter maatregel niet meer verplicht. Vanaf die datum dient u uw coronatoegangsbewijs te tonen wanneer u een cursus op locatie wilt volgen: een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud (een zelftest volstaat niet), een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Ook dient u zich te kunnen identificeren.

Update 26 juli 2021

Als gevolg van de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus worden onze cursussen voorlopig alleen online aangeboden. Indien mogelijk, en indien voldoende animo, kunnen cursussen ‘hybride’ worden aangeboden (d.w.z. op locatie met een livestream). Bij de ‘hybride’ cursussen behouden wij ons het recht om deze volledig om te zetten in online-onderwijs indien wij dit noodzakelijk achten als gevolg van nieuwe beperkingen van de overheid.

Update 1 februari 2021

Als gevolg van de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus worden onze cursussen voorlopig alleen online aangeboden.

Update 16 oktober 2020

Als gevolg van de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus alsmede de nadere maatregelen en adviezen van de overheid is besloten om alle cursussen in het najaar zoveel mogelijk online aan te bieden. Voor cursussen die reeds waren ingepland op locatie betekent dit dat deze zullen worden omgezet naar onlinecursussen. De cursusdata en tijden blijven in principe ongewijzigd. De cursisten die zich hebben aangemeld voor een cursus in het najaar worden zo snel mogelijk nader geïnformeerd.

Wij hopen op uw begrip; wij zijn immers tot dit standpunt gekomen om de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen waaronder onze cursisten, docenten, medewerkers en hun naasten.

Update 21 september 2020

Op dit moment bieden wij onze cursussen online aan. Onze onlinecursussen voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten heeft opgesteld en komen derhalve in aanmerking voor PO-Punten.

Vanaf oktober bieden wij ook weer cursussen op locatie aan. Wij houden ons uiteraard aan alle richtlijnen en adviezen van het RIVM. Bovendien volgen wij eventuele veranderingen op de voet.

Met betrekking tot de cursussen die op locatie zijn ingepland werken wij uitsluitend samen met betrouwbare locaties die de RIVM-richtlijnen (en richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland) in acht nemen. Bovendien kunnen aanvullende maatregelen gelden op locatie. Wij checken vooraf bij onze cursuslocaties hoe de maatregelen zijn getroffen.

Mocht het als gevolg van nadere overheidsmaatregelen niet meer mogelijk zijn om de cursussen op locatie te verzorgen, zullen wij in overleg met de cursisten en de docent(en) kijken naar de mogelijkheden om de cursussen om te zetten in onlinecursussen. Indien de meerderheid van de cursisten aangeeft een cursus online te willen volgen en de docent(en) hiermee akkoord is, zal de cursus worden omgezet in een onlinecursus. Indien u een cursus waar u zich voor heeft opgegeven op locatie, liever niet online wilt volgen, kunnen wij uw aanmelding verplaatsen naar een andere datum die staat ingepland op locatie of uw aanmelding kosteloos annuleren. Indien u door corona-gerelateerde klachten van uzelf of een huisgenoot de cursus niet kunt bijwonen (fysiek of online), en wij uw inschrijving niet kunnen wijzigen naar een cursus op een andere datum, kunt u uiteraard ook kosteloos annuleren.

Volgt u liever geen cursussen op locatie of online, dan kan een tailormade in-house cursus in een veilige cursusomgeving uitkomst bieden. Wij organiseren graag een cursus bij u op kantoor, uiteraard met de juiste coronamaatregelen conform de richtlijnen van het RIVM en de overheid.

Tot slot, wij vragen u om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Houd u zich aan de maatregelen: houd te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand, raak tijdens de cursussen zo min mogelijk oppervlakten aan met de huid, reinig uw handen zo veel mogelijk, hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg, schud geen handen. En uiteraard, blijft u thuis bij enige verkoudheidsklachten van uzelf of uw huisgenoten.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten via info@iurislegal.nl.