Actualiteiten Personen- en Familierecht

 • Tijd: 11.00 uur tot 18.00 uur
 • Datum: 16-12-2019
 • Locatie: NH Hotel Amsterdam-Zuid
 • Prijs: 399,- excl. BTW (499,- na 16 november)
 • PO punten: 6
 • Docent: Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

Actualiteiten Personen- en Familierecht

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, gezags- en omgangsrecht, alsmede curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap.

De belangrijkste actualiteiten liggen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht (op 1 januari 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen), op het gebied van het partneralimentatierecht (Wet herziening partneralimentatie, die waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking treedt) en op het gebied van het afstammings- en gezagsrecht (belangrijkste aanbevelingen uit het eind 2016 verschenen rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap over meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap). Deze actualiteiten krijgen dan ook gepaste aandacht, afhankelijk van de voortgang van het wetgevingsproces.

Onderwerpen

 • Relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht)
 • Scheidingsrecht
 • Afstammings- en adoptierecht
 • Gezags- en omgangsrecht
 • Curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap
Programma volgt
Prof. mr. A.J.M. Nuytinck is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij is daarnaast hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Prof. mr. A.J.M. Nuytinck is lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016) en adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen
X