Spoedwet KEI (locatie ‘s-Hertogenbosch)

  • Tijd: 13.30 uur - 18.00 uur
  • Datum: 19-12-2019
  • Locatie: Hotel Central 's-Hertogenbosch
  • Prijs: 299,- excl. BTW (399,- na 19 november)
  • PO punten: 4
  • Docent: Mr. S.M.A.M. Venhuizen

Nieuw Rv! Spoedwet Rv – wijzigingen per 1 oktober 2019

KEI-procesrecht dendert voort! Ten onrechte stelt men dat de KEI-wetten van 2016 zijn ingetrokken. In cassatie geldt het KEI-procesrecht al enkele jaren en dat blijft zo. Per 1 september 2017 zijn er enkele KEI-bepalingen voor alle procedures ingevoerd en dat blijft ook zo. Het digitale systeem bij de pilotgerechten stopt weliswaar, maar tegelijkertijd worden belangrijke bepalingen uit de 2016-wetten overgezet naar art. 87-91 Rv. Die nieuwe bepalingen gelden voor alle nieuwe dagvaardings- én verzoekschriftprocedures vanaf 1 oktober 2019.

In deze cursus krijgt u een volledig overzicht van welke bepalingen per wanneer en waarvoor gelden. Veel draait om de mondelinge behandeling (het nieuwe hart van de procedure) en wat er verandert. De wetgever beoogt verder met de nieuwe bepalingen bij te dragen aan de versterking van de regiefunctie van de rechter. Als procespartij hoeft u die regie niet af te wachten. U kunt proactief regievoorstellen doen.

Met de onderwerpen van de Spoedwet hangen ook diverse actualiteiten samen, veelal in de vorm van arresten van de Hoge Raad. Deze worden ingezet en toegelicht om u een nog beter beeld op de materie te verschaffen.

De digitalisering van de procedure wordt ook weer opgepakt. Van het Basisplan Digitalisering Civiel krijgt u een summier overzicht van de stand van zaken.

Programma volgt
Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen (senior raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch) sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Op grond van zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk.

Deze cursus is beoordeeld met een 8,7!

Erg prettige spreker

X