All Courses

1-9 van 15 resultaten getoond
€399.00

WWFT, AVG en het nieuwe UBO-register

WWFT, AVG en het nieuwe UBO-register De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) wordt ook in 2020 weer gewijzigd. Ook wordt in het voorjaar van 2020 het UBO-register ingevoerd. De AVG heeft tot de nodige aanpassingen geleid in uw kantoororganisatie. In deze cursus wordt u op…
Lees meer
€399.00

Aansprakelijkheid bij personenvennootschappen

Aansprakelijkheid bij personenvennootschappen en rechtspersonen In deze cursus wordt door docent prof. mr. C.A. Schwarz, de aansprakelijkheid van vennoten, beherend vennoten, aandeelhouders, bestuurders en toezichthouders bezien, zowel waar het betreft de aansprakelijkheid in interne sfeer alsook aan de aansprakelijkheid tegenover derden. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de positie van…
Lees meer
€299.00

Cursus ‘Tactisch Procederen’

Tactisch Procederen Deze cursus neemt u mee langs allerlei (uit)hoeken van het burgerlijk procesrecht met als invalshoek het tactisch procederen. Tactisch o.a. in de zin van beter op de hoogte raken van de diverse procesregels en het weten te vermijden van processuele missers. De docent behandelt aspecten van: Processtukken (o.a.…
Lees meer
€249.00

Roladministratie in het kader van KEI

Roladministratie in het kader van KEI (secretaresses en ondersteuners) Per 1 oktober 2019 is de pilot KEI in de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland gestopt en is men weer overgegaan op de papieren dagvaardingsprocedure. Op de datum zijn ook de landelijke procesreglementen voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken en de gerechtshoven…
Lees meer
€399.00

Actualiteiten Ondernemingsrecht

Actualiteiten Ondernemingsrecht Tijdens deze cursus zal Mr. G.C. Makkink het thema ‘Procederen bij de Ondernemingskamer’ behandelen. Daarbij zullen onder andere de praktische aspecten, (actualiteiten) enquêterecht en het medezeggenschapsrecht aan bod komen. Prof. Mr. C.A. Schwarz zal de thema ‘Machtsverhoudingen binnen de vennootschap’ behandelen. Hij zal onder andere uitleg geven over aandeelhoudersgeschillen…
Lees meer
€399.00

Cursus actualiteiten erfrecht

Actualiteiten erfrecht Wie regelmatig op rechtspraak.nl grasduint weet dat er veel te beleven valt in de wereld van het erfrecht. Ook in de bladen krijgt het erfrecht ruimschoots aandacht. Prof. Freek Schols kletst u erfrechtelijke geheel bij aan de hand van recente literatuur en jurisprudentie en vertaalt een en ander…
Lees meer
€299.00

Actualiteiten Algemene voorwaarden

Actualiteiten Algemene voorwaarden Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van Algemene voorwaarden en consumenten maar hebben ook een directe impact in b-2-b-relaties. Hoge Raad arresten geven aan dat met veel facetten rekening moet worden gehouden.…
Lees meer
€299.00

Actualiteiten Relatievermogensrecht

Actualiteiten Relatievermogensrecht Wettelijke regeling van en recente rechtspraak van de Hoge Raad over de volgende onderwerpen: rechten en verplichtingen van echtgenoten en geregistreerde partners, kosten van de huishouding, gewone gang van de huishouding, economische deelgerechtigdheid, toestemming en bestuur omvang wettelijke gemeenschap van goederen: goederen en schulden, gerechtigdheid en bestuur, reprises…
Lees meer
€399.00

Processtukken schrijven: methoden en technieken

Processtukken schrijven: methoden en technieken Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van de procesadvocaat is, zijn er nauwelijks beschouwingen of trainingen die inzicht bieden in de vraag hoe een processtuk optimaal wordt ingericht. Deze cursus beoogt in die leemte te voorzien. De methoden en technieken van het schrijven van…
Lees meer
X